Du är Född på Nytt

Du är Född på Nytt

B1

När du blev frälst hände det underbara saker med dig. Du
kanske inte tycker att det märks så jättemycket, men Gud
har redan gjort väldigt mycket i ditt liv!

“Han drog mig upp ur fördärvets grop,
ur den djupa dyn; han ställde mina fötter på en klippa,
han gjorde mina steg fasta, han lade i min mun en ny sång,
en lovsång till vår Gud. ” Ps. 4:3-4

 

1. Du är född på nytt – av den Helige Ande!

När du sa ja till Jesus, blev du född på nytt. När du föddes av
din mor var det till kroppen, men denna gång blev du född
av den Helige Ande! Din ande var död men har nu fått ett helt
nytt liv! Gud själv bor i dig, genom den Helige Ande! Det innebär
att alla som är kristna har Guds Ande! Som du förstår kommer ju
det att märkas på olika områden i ditt liv, och det är nu det stora
äventyret börjar, nämligen att lära känna ditt nya liv i Jesus Kristus!

Joh. 3:3-8, Rom. 8:9-10, 1 Kor 3:16 , 1 Joh. 4:15,

 

2. Du har blivit en ny skapelse!

Det gamla livet är bakom och Gud har gett dig ett nytt liv.
Det är inte något luddigt och diffust som har hänt, och det
är inte bara någon religiös lära du har börjat att tro på, utan du
har blivit en helt ny skapelse. Din ande var död, men nu har den
fått liv. Du har naturligtvis samma personlighet kvar, och i spegeln
ser du nog likadan ut (bara en ny glädje i ögonen…)men ditt inre
har blivit förvandlat!

2 Kor. 5:17, Gal.4:6, Rom 8:15-16

 

3. Du har fått frid med Gud!!

Ordet frid är kanske ett ovanligt ord för dig, men Bibeln säger
att när du blev kristen fi ck du frid med Gud! Innebörden har
du kanske redan upplevt, nämligen att du känner dig lugn inombords.
Du har fått ro i ditt inre. Det är vad de fl esta som blir frälsta
på något sätt upplever . Det är något som blivit annorlunda.
Det som hänt är att din relation med Gud nu är upprättad,
och det ger harmoni i livet. Förresten..ordet frid betyder
just harmoni! Denna frid är sådan att den består även om det
är oroligt och jobbigt runtomkring. Precis som det är kav lugnt i
stormens mitt, så kan vi vara fridfulla och trygga när det blåser
omkring oss. Guds frid bor i oss!

Joh. 14:27, Rom 5:1

 

 

Allt Är Förlåtet!

Allt Är Förlåtet!

B2

Förlåtelsen är grunden för hela den kristna tron! Ordet evangelium
betyder egentligen ”ett glatt budskap”, och det är sannerligen
vad det är! Ett glatt budskap om att alla våra synder är
förlåtna genom vad Jesus gjort på Golgata!

Jag, jag är den som utplånar dina brott för min egen skull,
dina synder minns jag inte mer.Jes. 43:25

 

1. Allt är förlåtet

Att vara frälst är att vara fullständigt förlåten. Oavsett vad
man gjort i sitt liv! Här spelar ingen roll om synderna i våra
ögon har varit stora eller små! I Jesus är vi renade och gjorda
fria från all skuld! Allt det gamla är borta. Tänk så otroligt härligt!
Du är inte längre en syndare, – du var en syndare, men nu är du
frälst! Det är Jesus som i sin nåd har gett oss detta. Han tog alla
våra synder på sig själv när Han hängde på korset. Nu är dom
uppspikade där och ”vittnar inte längre emot oss!”
Att vi får frälsningen och förlåtelsen av nåd betyder att vi aldrig
nånsin kan förtjäna den, vi kan bara ta emot den som en
fri gåva.
Ef. 1:7-8, Ef. 2:4-5. 8-9, Kol 1:13-14, 2:13-14

 

2. Jesus förlåter alla mina synder!

Även om jag i Jesus är helt fri från synd, så innebär det förstås
inte att jag är felfri! Jag syndar ju i alla fall, men får nu leva i
Hans förlåtelse varje dag! När jag gör något som är jag vet är fel,
så får jag bekänna det och vända om.
Men jag är lika mycket Guds barn och lika mycket älskad av
Gud, även om jag gör fel! Hans kärlek till oss är inte beroende
av våra gärningar! Underbart, eller hur!
På samma sätt som Jesus då har förlåtit oss, så måste vi också
förlåta andra som har gjort fel mot oss. Det är jätteviktigt! Bibeln
säger att om inte vi förlåter andra människor av hjärtat, så kan
inte heller Gud förlåta oss!

Ps. 103:1-5, Matt. 6:12-15, Luk. 5:17-26, Kol. 3:13, 1Joh.1:9

3. Ingen fördömelse!

Ibland så blir vi lurade av våra känslor. Vår fi ende vill få oss att
tänka på alla fel vi gjort och vill att vi skall känna oss fördömda
av Gud. Men Jesus säger att om Han har
förlåtit oss, så är vi fullständigt förlåtna. Våra gamla synder är
borta! Gud vill inte att vi ska känna någon fördömelse eller någon
skuld över det som vi bett om förlåtelse för.
Någon klok har sagt att ”alla gamla synder är kastade i glömskans
hav, och i det havet är det fi ske förbjudet! Så när
gamla synder dyker upp i ditt huvud och i dina känslor, så säg
högt för dig själv: Jag är förlåten genom Jesus!

Rom 8:1, Joh. 10:10, Gal.5:1, Hebr.8:12

Bönen- Din Gemenskap Med Gud!

Bönen- Din Gemenskap Med Gud!

B3

När man är frälst är man aldrig ensam, för Gud har lovat att alltid
vara med den som tillhör Honom. Du kan varje dag be och ha
gemenskap med Gud, och Han lyssnar på dig. Han älskar dig
och är mån om dig på alla sätt.

Och Herren är den som går framför dig,
han skall vara med dig,
han skall inte lämna dig eller överge dig.
Du må inte frukta och inte vara förfärad.”
5. Mos.31:8

 

1. Gud vill ha gemenskap med dig.

Jesus umgicks alltid med sin Fader i himmelen. Om Han hade
för mycket folk omkring sig, så drog han sig undan till en enskild
plats för att få vara för sig själv och be. Du och jag får också
vara tillsammans med Gud. I bönen kan vi samtala med Gud om
allt som finns på vårt hjärta, och Han lyssnar. Gud längtar efter
att ha gemenskap med dig! Han lyssnar till dig, men talar också
in i ditt hjärta!

Ju mer du umgås med Gud, ju mer lär du känna Honom och
Hans röst! Någon har sagt: Kristendom är inte en religion den
är en relation!

Matt. 6:9-15 Matt. 14:23, 1 Kor. 1:9,

 

2. Gemenskapen med Gud gör dig trygg.

När man är van att alltid vara tvungen att klara allting själv,
utan hjälp ifrån Gud, så kan det ibland va svårt att verkligen
be för varje liten sak, men det får vi göra. Vi kan lämna allt till Jesus.
Små saker som stora saker. Vi får uttrycka allt vi känner; oro,
längtan, behov m.m., men också glädje och tacksamhet! Bibeln
säger att vi ska kasta alla bekymmer på Honom! Han vill att vi ska
vara trygga tillsammans med honom! Han är din allra bäste vän
och sviker dig aldrig!

Matt. 6:25-34 Luk. 11:9 – 10, Fil.4:6-7, 1 Petr. 5:7,

3. “Gå in i din kammare”

Man kan alltid be till Gud, du måste inte vara i kyrkan, eller
på någon speciell plats. Du kan be när du står och diskar,
kör bil eller promenerar. Men det är också viktigt att du hittar
din egen lilla bönevrå. Det behöver inte betyda ett särskilt ställe,
utan viktigast är att du varje dag hittar en stund där du ostört kan
samtala med Gud. Ditt hjärta – din “inre kammare” längtar efter
Gud! Ibland kan det vara svårt att hitta tid, men då får vi komma
ihåg att tiden för bön “får” vi inte – den får vi ta oss! Tiden med
Gud är som med generatorn på bilen – den laddar upp oss så vi
fungerar bra!

Ps. 84.3 Matt.6:6, 1 Tess. 5:16-18

Bibeln – Boken där Gud Talar till Dig

Bibeln – Boken där Gud Talar till Dig

B4

Det är Guds vilja att tala till dig. Han har så mycket att säga
dig. Han vill berätta vem Han är och vill att du skall lära
känna Honom. Han vill också att du ska förstå och lära känna
Hans vilja med ditt liv! Gud kan tala på många olika sätt, men
han talar först och främst genom sitt ord Bibeln. Det är som Hans
kärleksbrev till dig!

 

Min son, ge akt på mitt tal, böj ditt öra till mina ord.
Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup.
Ordspr.4:20-21

 

1. Du kan lita på Guds ord!

Det fi nns väldigt mycket ord idag. Information, åsikter, ideologier
och mycket mer. På något sätt har de många orden
fått mindre värde. Man måste ställa sig frågan: Vem står bakom
orden? Kan jag lita på dem? Sanning är inte alltid så viktig för
människor, men det är det för Gud. Det Han säger i sitt ord Bibeln
gör anspråk på fullständig sanning. Gud själv står bakom varje
ord och varje löfte och Hans ord består ända in i evigheten!

Matt 24:35, Joh.8:31-32, Joh. 17:17, 2 Tim. 3:16-17

 

2. Hjälp att förstå

Det händer ju när man läser Bibeln, att det fi nns det som är
svårt att förstå! Så är det för alla ibland. Men vi är inte utlämnade
till att försöka förstå allt själva. Nej, Gud har gett oss den
Helige Ande för att hjälpa oss! Vi får be att han ger oss “ljus” (typiskt
kristet uttryck..)så vi förstår vad Gud vill säga. Gud vill verkligen
”uppenbara” sig för oss – Han vill visa dig vem Han är och
vad Han vill göra i ditt liv! Men ibland när man stöter på något
som verkar obegripligt, så kan man också göra som någon klok
person sa: Man får ”lyfta på hatten och gå vidare”! En dag så
förstår man!

Joh.14:16, 26, Joh. 15:26

 

3. Läs Bibeln varje dag!

Det är viktigt att regelbundet läsa Guds ord! Det är som mat
för vår inre människa. Jesus säger att han är livets bröd, och
vi skall leva av Hans ord. Det är mer än att bara lära sig på ett
kunskapsmässigt sätt. Guds ord ska bli ett med oss!
När vi läser det, tänker på det och gör det till det viktigaste
i vårt liv, så förändras vi också! Vi förstår mer, vi får mer tro
och Gud blir mer synlig i vårt liv! Börja med Johannes evangelium!
Det är en bra början. Använd gärna en modern översättning,
t.e.x ”Levande Bibeln”, Svenska folkbibeln, ”En levande
bok”, eller”Handbok för livet” (som också har många bra förklaringar.)

Jos. 1:8, Matt.4:4 , Joh.6:63, 14:23, 15:7, Kol 3:16

Gud är Din Far Och Du är Hans Barn!

Gud är Din Far Och Du är Hans Barn!

B5

Vilken kärlek har inte
Fadern skänkt oss när
vi får heta Guds barn.
Det är vi.
1 Joh. 3:1

 

1. Du har fått rättighet att vara Guds barn

När synden kom in i världen förlorade du (och alla andra
människor) rätten att tillhöra Gud och vara Hans barn. Gud
älskade dig fortfarande, men kontakten med Honom var bruten.
Nu är den upprättad igen, för genom den nya födelsen blir du
Hans barn och inget kan längre hindra dig att ha gemenskap
med Fadern!

Det spelar ingen roll hur din bakgrund ser ut och hur ditt liv sett
ut. Allt som skilt dig från Gud är borta. Inom dig säger det
nu: min ”pappa” , min Far! (det bibliska uttrycket ”Abba”) Nu hör
du hemma hos Gud. Det är så många upplever frälsningen…jag
har kommit hem! Och Gud som är en god Far, tar hand om sina
barn när de sätter sin tro och tillit till Honom! Nu behöver vi inte
längre frukta och vara oroliga.

Luk. 15:11-32, Joh. 1:12, Rom. 8:15-17, Ef.1:3-5, Gal. 4:6-7,

 

2. Din Far i himlen älskar dig!

Du är älskad! Precis som du är! Gud gav det bästa han hade
till dig, nämligen Jesus. Genom att Han sände sin ende son
att dö i ditt ställe visade Han verkligen hur mycket Han älskar
dig!! Du är skapad till en underbar människa, unik och speciell!
Visste du att Gud till och med räknat hårstråna på ditt huvud?
Varje människa är formad av Skaparen som redan innan vi var
födda visste att vi skulle bli till. Han formade oss i vår moders liv
och skapade oss med ett syfte och ett värde, och vill leda dig in i
en underbar framtid!

Ps. 139:13-17, Jer 29:11, Luk. 12:6-7Joh. 3:16, 1 Joh. 4:9-10,

 

3. Din Far har omsorg om dig!

Gud är vår himmelske Far! Precis som en jordisk Far vill ge allt
gott åt sina barn, så vill Gud ge allt gott åt oss! Det tillhör
det arv som vi fått del av som kristna. För en del människor kan
det kännas svårt att kalla Gud för sin Far.

Om man har svåra erfarenheter från sin jordiska pappa, så kan
det bli problem att tänka sig Gud som en Far. Men då skall du
veta att din himmelske Far är fullkomlig. Precis sådan som en
riktig Far ska va.  Han har inget av din jordiska pappas fel och
brister, och han gör aldrig dig illa!

Gud vill att du skall lära känna honom som den gode Fadern
som vill fylla dina behov på alla områden. Du behöver inte
tveka att be Honom, för Han älskar dig ovillkorligt!

Matt.6:7-8, Matt 6:25-33, Matt 7:7-11, Rom 8:17, 32,

 

Du Tillhör Himlen!

Du Tillhör Himlen!

B6

Alla människor vill komma till himlen! Men bara den som tagit
emot Jesus i sitt hjärta kommer dit! Bibeln talar så tydligt om
att det finns EN väg som är öppen – Vägen heter Jesus. Den som
gett sitt liv till Honom blir också medborgare i Hans rike.

 

Men vi har vårt
medborgarskap
i himlen!
Fil. 3:20

 

1. Det blev stor glädje i himlen!

Den dagen du blev en kristen satte du fart på alla änglarna
i himlen! Det står att änglarna jublar över en enda syndare
som omvänder sig! Far har väntat på dig och nu har Han ställt
till med fest! Du tillhör nu Guds Rike – himlen! Du är räddad från
mörkrets rike och tillhör Guds älskade Sons Rike! Evigt liv fi ck du
som gåva den dag du sa ja till Jesus, så ditt eviga liv har redan
börjat! Din ande är av evig natur och du kommer att leva om du
än dör! Känn dig välkommen hem!

Luk. 15:7, Luk.15:11-32, Joh.11:25-26, Rom. 6:23, Kol. 1:13

 

2. Hoppet

Jesus ville inte att hans lärjungar skulle var oroliga för vad som
skulle hända efter det här livet. Han vill att vi skall veta i våra
hjärtan att vi tillhör Honom för evigt. Känn ingen oro för det som
kommer efter döden, för Han som är Herre över döden bor i dig!
Gud har gett oss ett hopp, en visshet om evigt liv i vårt hjärta.
Nåt vi är övertygade om. Den övertygelsen blir som en kraft och
styrka för oss när livet ibland är tungt. Vi vet att oavsett vad vi
möter, kommer det en dag att förändras.Men redan här och nu
kan vi få uppleva himmel på jorden! Det eviga livet är att lära
känna Gud, säger Bibeln. Redan nu får jag umgås med Honom
som jag kommer tillbringa en hel evighet tillsammans med!

Joh.10:28, Joh.14:1-6, 1Petr. 1:3-4, 1Joh 5:11-13

 

3. Ditt hem i himlen!

Jesus förklarade för lärjungarna att Han skulle lämna dem och
gå i förväg för att göra iordning rummen i himlen! Det innebär
att det finns en plats iordninggjord för dig där…dörrskylten är redan
upphängd! Där väntar Jesus på dig, och där väntar ditt himmelska
arv! Där väntar också de som har gått före, de som här på
jorden levde för Jesus! Hur det ser ut, ja, det kan vi få en glimt av i
Bibeln, en plats utan död, utan sjukdom, utan sorg och smärta…..
en obeskrivligt vacker plats där allt fungerar i fullkomlig harmoni.
Och där får vi möta vår frälsare Jesus som räddat oss till evigt liv!

Joh.3:16-17, Joh. 11:25-26, 1Joh.5:11-12, Upp.22:1-5

Välkommen till Familjen!

Välkommen till Familjen!

B7

Att vara kristen är att vara del av en ny familj!
Guds familj! Här fi nns en ”salig blandning” av olika slags människor,
med olika sätt att uttrycka sin tro, men med ett gemensamt:
Vi har samme Far och vår ”storebror” heter Jesus!

 

Alla är ni nämligen genom tron Guds söner,
i Kristus Jesus. Gal.3:26

 

1. Kristen tro – en familjeangelägenhet!

Vi tänker oss ibland kristendomen som en religion med en massa
religiösa lagar och formaliteter. Men Bibeln beskriver det istället
som en familjeangelägenhet! Inte religion – utan RELATION! I
första hand en relation med Far i himlen och med Jesus, hans
förstfödde son, och sen fullt av relationer med alla dem som tagit
emot Jesus i sitt hjärta och blivit medlemmar i familjen! Här är
ingen förmer än någon annan, men vår Far har skapat sina barn
till unika männikor, med många olikheter, men ändå hör vi samman!
Bibeln säger att vi är ett!

Gal.4:6-7, Apg. 2:41-47,

 

2. Tron är ingen privatsak

Många vill ha sin tro privat – för sig själv. Men det kommer
aldrig att fungera, eftersom allt är byggd på relation! Det
är istället viktigt att man knyter kontakter med andra kristna och
lever i en regelbunden, nära gemenskap! Det är med det som
med ett vedträ i öppna spisen… Om du lägger dit en ensam
träbit så slocknar det snart, men om du lägger på en hel hög
tillsammans, så ger det värme länge! På samma sätt behöver vi
varandra.

Gal. 6:2, 1 Joh.1:1-4, Rom.12:3-5, 1 Kor.12:12-27

 

3. I början är vi barn i tron!

När man nyss blivit kristen så är det helt naturligt att man har
mycket frågor! Det är saker som de kristna gör som man inte
förstår, främmande ord som man inte begriper eller frågeställningar
som dyker upp i huvudet som man inte vet svaret på. Och
man får ha frågor! Det är ju så man växer! Därför är det livsviktigt
att man har andra kristna syskon nära sig så man kan fråga, be
tillsammans och läsa Bibeln för att få veta mer! Så sök upp en
kristen församling om du inte redan gjort det , och börja regelbundet
att delta i gudstjänster och samlingar. Du behöver det!

Fil.1:3-11, Hebr. 5:13-14, 1 Petr.2:2-3

Bekänn Din Tro För Andra

Bekänn Din Tro För Andra

B8

Ibland kan det kännas nervöst när man ska berätta för
andra att man börjat tro på Jesus. Man undrar vad folk
ska säga och hur dom ska reagera. Men bekännelsen är en
självklar del av tron på Jesus. Min tro blir starkare när jag
berättar om den för andra!

 

Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt
hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli
räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse
till räddning. Rom.10:9-10

 

1. Det är naturligt att berätta!

Alldeles oavsett vad vi varit med om, så vill vi ju berätta om
det för andra. I alla fall om det är positivt. Så är det ju också
med tron på Jesus. Det är självklart att man vill dela med sig….
andra måste ju också få del av det här! Det hjärtat är fullt av
det talar munnen! Jesu lärjungar kunde inte tiga med vad dom
sett och hört, och det kvittade vad folk försökte göra för att tysta
dom så det gick inte – det bubblade över!

Joh.1.40-42, Apg.4:20

 

2. ”Jag kan inte så mycket…”

Det brukar vara en av de största trösklarna…det där med att
man inte kan så mycket. Man skulle ju gärna vilja förklara allt
om frälsningen osv. Men kom ihåg att du är inte kallad att avge
en avhandling – bara att berätta om vad Jesus gjort för dig och
vad du varit med om! Ge dig inte in i en massa diskussioner…
dom leder ingen vart. Din personliga upplevelse – det är ditt vittnesbörd!

Luk 24:46-48, Apg. 1:8, Apg.20:24

3. Bekännelsen väcker tro

Att bekänna sin tro är också viktigt för min tro på Jesus. När
bekänner min tro stadfästs tron i mitt liv. Ibland är man rädd
att man ska förlora tron pga av hur människor i min omgivning
reagerar, med ofta är det tvärtom. Jag blir starkare i min tro när
jag vågar berätta om den! Det finns kraft i bekännelsen! Därför
behöver jag heller aldrig vara rädd för människors reaktioner.
Tron på Jesus håller!

Men mitt vittnesbörd väcker givetvis också tro i andra människors
liv! Det har visat sig att de som är mest effektiva att
förklara den kristna tron för andra, och som får leda flest till Jesus,
är de som är nykristna. Det finns en glöd och en entusiasm hos
dig som precis funnit din tro på Jesus, som är helt oemotståndlig!
Människor kan se äktheten och förvandlingen och det skapar en visshet om att
budskapet är sant!

Matt.5:11-16

Gud är God – och Bara God!

Gud är God – och Bara God!

B9

När man börjar lära känna Gud upptäcker man Hans godhet
och barmhärtighet. Och Gud är inte kluven – inte både god
och ond… Han är bara God!

 

Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva
kommer från ovan, från himlaljusens fader,
hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan
ljus och mörker. Jak.1:17

 

1. Gud är bara GOD!

Många människor har sin egna tankar om Gud. Man har fått
sin bild av Gud från sin uppväxt, sina erfarenheter osv, och
många gånger är den bilden negativ. Det florerar många felaktiga
bilder av Gud. Men även om vi människor har olika åsikter om
Gud, så förändrar det inte vem Gud verkligen är, eller hur? Gud
är den Han är i allafall.

Det enda ställe där du får en objektiv sanning är i Guds eget
ord – Bibeln, och där beskrivs Gud som alltigenom god! Inte
lite god och lite ond….utan Bara God! Hans vilja och Hans plan
med dig har bara ditt bäst i åtanke. Han vill alltid hjälpa dig och
göra sådant som är gott mot dig!

Jer. 29:11,Jes. 55:7-9, Joh.1:17-18, Joh.14:6-11, Joh. 17:17,

 

2. Jesus visade oss vem Gud är!

Gud vill att vi skall lära känna honom. Han har gjort mycket
för att vi skall förstå vem Han är. Den tydligaste bilden av
vem Gud är och Hans hjärta för människor visade sig i Hans son
Jesus Kristus. När Han gick omkring här på jorden så gjorde han
Guds gärningar. Han gjorde bara sådant som han såg Fadern
göra! Så om man vill veta vem Gud är och vad han vill – se på
Jesus! Och vad gjorde han? Han gick omkring gjorde gott mot
människor och botade alla, står det i ordet!

Joh. 14:7 – 1 0 , Apg.10:38,

 

3. Jesus vann seger över det onda!

Vi har en fiende som har kommit för att stjäla det liv som Gud
gett oss. Han hatar Gud och är enbart ute efter att förstöra
för dig och alla som gett sitt liv till Jesus! Det är han som står för
det onda i världen – inte Gud! Men på Golgata vann Jesus en
fullständig seger över djävulen, det står i Bibeln att satan blev
avklädd alla vapen.

Den kärlek som Jesus har till dig och mig, och som gjorde att
Han var villig att dö för våra synder, den kärleken segrade
över all ondska och allt mörker! Så vi behöver aldrig tvivla på om
Gud vill oss väl eller inte! Det enda vi behöver göra är att se på
det offer Jesus gjorde. Det visar att Han alltid vill och kan hjälpa
dig i alla situationer. ”Han som inte skonade sin egen Son, hur
skulle Han kunna annat än skänka oss allt med honom?” Gud är
alltid på din sida!

Joh. 10:10-14, 1 Joh.3:8, Rom. 8:32-39, Kol.2:

 

Jesus Ger Dig Äkta Glädje

Jesus Ger Dig Äkta Glädje

B10

Det finns en utbredd fördom (som vi kristna många gånger
tyvärr varit med och skapat) som säger att det kristna livet
är väldigt trist och tråkigt. Men inget kan vara mer fel! Livet med
Jesus är fylld av glädje!

 

Ty Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid
och glädje i den helige Ande. Rom.14:17

 

1. Det kristna livet är glädje

Den glädje som fi nns i livet med Jesus kommer av att han själv
är glädje. Det är hans natur. När Han genom sin ande bor i
oss så får också vi del av den glädjen! Djupast sett är det en inre
tillfredsställelse som kommer av att jag tillhör Jesus och att livet nu
fått en mening och ett mål. Mitt namn är skrivet i Livets bok! Den
glädjen är inte beroende av yttre omständigheter, utan är en
kraft på insidan av oss!

Gal.5.22, Luk.10:17-20, Fil.4:4

 

2. Gud vill att vår glädje ska vara fullkomlig!

Jesus beskrivs som den som är smord med glädjens olja! Jesus
är glad och Han kom för att vi skulle få leva ett överfl ödande
liv! Han vill att vi ska ha överfl öd av glädje, kärlek, frid, kraft och
allt vad vi behöver. Om vi förblir i Jesus, säger Bibeln, det innebär
att när vi läser Hans ord, när vi ber och har gemenskap med
Honom osv. så kommer vår glädje att vara fullkomlig! Det är som
en djup, inre tillfredställelse som kommer av att jag känner Gud.

Joh.10:10, Joh.15:1-11, Joh.16:23-24, Ps.45:8

 

3. Vi kan vara glada även när det är jobbigt!

Det kan ju låta konstigt, men vi kan faktiskt vara glada även
när jobbiga saker händer! Den här glädjen är inte någon
ytlig, hurtig attityd som jag lägger på mig, utan den glädjen är
en styrka som kommer inifrån! Den bara finns där. Bibeln säger
att när jag gläder mig i Gud, alltså när jag påminner mig om att

Han är med och tackar och prisar Honom varje dag, så får jag
styrka mitt i det jobbiga! Det är en kraft som bär i allt. Hans glädje
sitter på djupet och är inte beroende av omständigheterna. Istället
så ändrar Han omständigheterna när jag ber till Honom!

Fil 4:4, Neh.8:10, 2 Mos.15.2, 1 Petr.1:6-9, Ps. 30:12-13

Låt Dig Döpas

Låt Dig Döpas

B11

Bibeln talar om att dopet i vatten är ett naturligt steg för den
människa som blivit kristen. Det är en tydlig bekännelse på att
jag lämnat det gamla livet bakom och nu lever mitt liv i Jesus!

 

Petrus svarade: ”Omvänd
er och låt er alla
döpas i Jesu Kristi
namn, så att ni får förlåtelse
för era synder.
Då får ni den heliga
anden som gåva.
Apg. 2:38

 

1. Först kommer tron på Jesus

Det finns många exempel i Bibeln på att människor som tog
emot Jesus i sina liv också lät sig döpas. En man satt och
läste ordet i en vagn, och Filippus kom förbi och förklarade vad
Han läste, och med ens ställde mannen frågan: Vad hindrar att
jag döpes? Tja, inget alls, blev svaret och mannen lät döpas sig
på direkten! Dopet är helt enkelt en yttre, mycket konkret, handling
på en inre övertygelse om att Jesus har tagit min synd! Det
är också en lydnads handling eftersom Gud uttryckligen gett oss
uppmaningen att låta oss döpas!

Apg. 8:26-38, Apg. 16:30-33 Matt. 28:18-20, Mark. 16:15-16

 

2. Dopet är att dö och uppstå med Jesus!

Alla människor måste dö på grund av synden. Det är den
syndfulla naturens konsekvens. Men när Jesus dog på Golgata
så dog han i vårt ställe. Istället blir dopet det som visar på
att jag redan genom tron är död och begraven tillsammans med
Jesus – hela mitt gamla liv med all dess synd och orenhet ligger
där i dopgraven. När jag sedan kommer upp ur vattnet är det
ett uttryck för att jag också uppstår med Jesus! Jag har fått ett
nytt liv tillsammans med Honom!

Rom.6:1-4, Kol.2:11-15

 

3. Dopet har välsignelser med sig!

Ibland så väntar människor väldigt länge med att döpa sig.
Man tycker inte att man förstår tillräckligt mycket osv. Men
dopet är inte ett examensprov eller ett bekräftelse på en viss
kunskap – den är ett uttryck för mitt hjärtas tro! En port in i ett
nytt liv! Och om vi ska va ärliga…vem av oss kan till fullo förstå
det som Jesus gjort för oss? Och Gud välsignar alltid när vi lyder
hans ord. Det gäller också dopet. Han ger oss ett löfte och
säger: Omvänd er och låt er döpas…då får ni den Helige Ande
som gåva!

Apg. 2:38, Rom. 6:8

Den Helige Ande är Din Hjälpare!

Den Helige Ande är Din Hjälpare!

B12

När du tar emot Jesus som kommer den Helige Ande in i ditt liv.
Han är en person och bor i dig för att vara din “Hjälpare”. Gud
vill inte att du ska vara ensam – därför sände han sin Ande till din
hjälp!

 

Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall
sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna
er om allt som jag har sagt er.
Joh. 14:26

 

1. Den Helige Ande bor i dig!

Gud är inte långt borta från dig. Han bor i ditt hjärta.
Bibeln säger att du är ”ett tempel” för den Helige Ande!
Eftersom Han är en person och inte bara en slags ”andlig kraft”,
kan han tala till dig, vägleda och uppmuntra dig.
Den Helige Ande är också den som hjälper dig att förstå vad
Gud vill säga genom sitt ord! Han har lösningar på alla problem
och är din Hjälpare! Han ger dig uthållighet och leder dig i
genom svårigheter som du möter. Han som bor i dig är större än
allt som du möter!

Joh. 14:16-17, Joh. 14:26, Joh. 16:13, 1 Joh. 4:4, 1Kor.3:16

 

2. Gud vill fylla dig – döpa dig i Helig Ande!

På den första pingstdagen blev många människor döpta i den
Helige Ande. Anden föll över dem med en kraft som gjorde att
de kunde börja göra saker som de aldrig kunnat
tidigare. De gick ut och lade händerna på de sjuka och såg hur
Gud gjorde dom friska m.m. De kom in i ett nytt, övernaturligt liv.
Denna erfarenhet vill Gud ge dig, för den är till för alla troende.
Du behöver aldrig vara rädd för det som Gud ger till dig. Han ger
bara goda gåvor!

Apg. 2:1-18, Mark.16: 17-18, Luk.11:11-13, Jak.1:17

 

3. Dopet har välsignelser med sig!

Det första som hände när Anden föll var att människorna började
tala i tungor. Man fick ett nytt övernaturligt bönespråk. Det bönespråket
är inte ett inlärt språk utan något som ges genom den
Helige Ande. När man ber på det sättet så är det inte vi själva
som fomulerar bönen utan Guds Ande ber genom oss. Orden är
inspirerade av Anden, men vi öppnar munnen och talar. Detta
bönespråk har många olika syften, men ett av dem är att bygga
upp vår invärtes människa.

Apg. 19:6, 1 Kor.14:2-4, 14-15, Rom.8:26

 

 

Du Kan Bli Helad!

Du Kan Bli Helad!

B13

När Jesus gick omkring här på jorden så visade han vad som
var Guds vilja för oss människor. Det var Guds vilja att vår
synd skulle bli förlåten, men också att vi skulle få vara friska och
hela! Därför botade Jesus alltid de människor som kom till honom!

 

…hur Gud smorde Jesus från
Nasaret med den helige Andes kraft,
han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som
var i djävulens våld, ty Gud var med honom.
Apg.10:38

 

1. Jesus botade alla som kom till honom

Sjukdom kommer aldrig från Gud, utan sjukdom kommer från
fienden, satan. Genom att synden kom in i världen, så kom
också sjukdom och död och lidande. Men Jesus deklarerade att
han kom för att göra ”djävulens gärningar om intet”! Jesus besegrade
fi enden på Golgata, och därför har vi idag möjlighet att
genom Jesus få uppleva hur Gud helar och hjälper oss! Underbart,
eller hur!
Överallt dit Jesus gick, kom människor som var sjuka och han
botade dem. Lama kunde gå igen, blinda fi ck sin syn, döva
hörde och stumma kunde tala. Jesus botade alla som kom till
honom!

1Joh 3:8, Joh.10:10, Matt 4:23-24, Matt 15:30, Mark. 5:25-34,
Mark.8:22-26, Luk.7:11-17

 

2. Jesus bar våra sjukdomar på korset!

När Jesus dog på Golgata så blev han slagen och piskad.
Tortyr skulle vi kalla det idag. Han var så plågad att de som
såg honom vände bort sitt ansikte. Det var så svårt att se. Men Bibeln
säger att det var våra sjukdomar han bar, och våra smärtor,
som han lade på sig. Han blev plågad för att du och jag skulle få
möjlighet att ta emot
helande! Ordet ”frälsning” betyder inte bara frihet från synd, det

Jes. 53:3-5, 1 Petr 2:24, Matt.8:14-17

 

3. Vi tar emot helande i tro!

När vi blir frälsta så aktiverar vi vår tro, eller hur? Vi tror att Gud
förlåtit oss och att vi är Guds barn. På samma sätt får vi tro
att Gud helar oss från våra sjukdomar! Vi tar emot Hans helande
genom tro! Vi behöver inte undra om han vill, eftersom han redan
visat det på korset. Han vill hela! Vi behöver inte undra om vi
är tillräckligt goda, tillräckligt heliga osv. Allt som Gud ger oss är
av nåd! Även om vi misslyckas ibland, så får vi ialla fall ta emot
hans helande kraft. Vi kan inte förtjäna något av det som Gud
ger! Vi får bara ta emot!
Till den kristnes uppdrag hör också att be för andra människor!
När Jesus sände ut sina lärjungar så gav han dem makt att
också bota sjukdomar. På samma sätt har vi också fått uppdraget
att be för sjuka.

Matt.8:5-13, Matt 9:27-31, Mark.9:17-22, Luk.9:1-6. Mark.16:15-20

Lovsången – En Kärlekssång Till Gud

Lovsången – En Kärlekssång Till Gud

B14

Sång och musik har alltid hört ihop med kristna församlingen.
Gud uppmuntrar oss att använda våra sång och musikgåvor.
Så här står det t.ex. ”Undervisa och förmana varandra med
psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet
Guds lov i era hjärtan.” Kol 3:16
Men det finns en sång som är alldeles speciell, nämligen
lovsången. Den sången riktar vi inte till varandra utan direkt till gud.

 

Han lade i min mun en ny sång, en
lovsång till vår Gud.
Det skola många se och varda
häpna, och skola förtrösta på
HERREN. Ps. 40:3-4

 

1. Alla kan lovsjunga

När man blir kristen är det naturligt att också visa Gud att man
älskar Honom! Vi älskar Honom för den han är och för det
Han gjort för oss. Genom hela bibeln möter vi människor som lovsjunger
och upphöjer Guds namn. Gud har lagt ner en ny sång
i dej som är kristen, avsett om du tycker du kan sjunga eller inte!
Lovsång har inte med hur vackert vi sjunger att göra, utan det är
ett sätt att uttrycka vår kärlek till Gud. Inifrån vårt hjärta kommer
en kärlekssång till Gud! Lovsång är faktiskt mer än sång, det är en
livsstil. Allt jag gör för Gud skall vara som en lovsång till honom!

Apg 2:46, Ps. 146:2, 145:1, 147:1, 63:4-5,

 

2. Lovsång och tacksamhet

Vi vet alla hur viktigt det är att tacka när man får något. Det
tillhör vanlig hövlighet! Hur mycket ska vi då inte tacka Gud
som gjort så mycket för oss! Jesus tog alla våra synder på sig och
vi kan nu leva fria och trygga tillsammans med Gud! Han ger oss
allt vad vi behöver och sviker oss aldrig! Allt detta är förstås värt
att lova och prisa Honom för i all evighet!
I bibeln kan vi läsa om hur människor blir botade tex, och det
som händer är att de börjar tacka och prisa Gud! I himlen
pågår ständig lovsång och tacksamhet, och vi får vara med när
änglarna 24 timmar om dygnet prisar och upphöjer Gud!

Luk 2:20, Ps 103:2 , Apg 3:8-9 Luk 1:64, Luk 18:43

 

3. Man kan alltid lovsjunga

Ibland känns det som att man inte har lust att sjunga lovsång.
Vissa dagar är jobbiga och det kan kännas som om Gud inte
älskar en överhuvudtaget. Men då är det viktigt att lovsjunga
Gud i alla fall! Vi lovar nämligen Gud för den vi vet att Han är, för
den Bibeln säger att Han är, inte för hur det känns idag!
Om vi har bekymmer och problem så vet vi att det inte kommer
från Gud, så därför kan vi istället bestämma oss för att
lova och tacka Gud som hjälper oss ur problemen! Om
du börjar praktisera detta kommer du att få upptäcka en oerhörd
kraft och styrka i ditt vardagsliv. Gud blir stor och problemen
mindre!

Ps. 34:2, Apg. 16:16-26, Fil. 4:6-7 , Upp. 4:9-11

Gud Har en Plan med Ditt Liv!

Gud Har en Plan med Ditt Liv!

B15

Många människor går omkring och känner sig värdelösa. Man tycker att livet inte har
någon mening, och man uppfattar sig själv som ganska betydelselös.
Men Gud har något annat för oss….han har ett underbart syfte med våra liv!
När vi upptäcker det blir livet så meningsfullt!

 

Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren.
Det är goda planer och inte onda,
för jag vill ge er en framtid och ett hopp.
Jer.29:11

 

1. Du är utvald och dyrbar !

Gud ser dig som Hans älskade och dyrbara barn. Du är värdefull och
Han är mycket glad över dig! Han vet allt och ser allt och ändå älskar

Han oss! Alla fel och miss­tag har Jesus tagit, så Gud ser oss hela tiden
genom Guds nådeglasögon! Se dig i spegeln och säg: Jag är utvald och
älskad av Gud! För så är det! Han har tänkt sina goda tankar om dig!
Han har sina planer för dig, du älskad för den du är, inte för det du gör!

Luk 12:6-7, Ps.139:1-18, Sef.3:17, Jer 1:7

 

2. Gud har en plan med ditt liv

Innan vi ens var påtänkta av våra föräldrar hade Gud en plan för oss.
Han har skapat oss in i minsta detalj, och Har tankar och planer för
våra liv. När vi blir frälsta kom­mer också en längtan in oss att få tjäna
Herren på olika sätt. Den kommer som ett gensvar på allt det som Jesus
gjort för oss! Nu vill vi ge våra liv för Honom, eller hur?
Men Gud vill inte att vi bara skall göra saker för Ho­nom…Han vill
att vi skall göra saker tillsammans med Honom! Han hjälper oss att
fullborda Hans vilja i våra liv!

Jer.1:5-10, Matt 28:18-20, Matt.16:18,

 

3. Du har fått gåvor som Gud vill använda

Alla har vi fått gåvor av olika slag. En del känner det som att de inte fått någonting,
men så är det inte! Alla har fått gåvor, och alla kan vi tjäna Gud med det vi har!
Ib­land frestas vi att snegla på andras gåvor som verkar så mycket större, och så
känner vi oss små i jämförelse. Men för Gud är inte den ena gåvan bättre eller
sämre, allt som vi fått av Gud är bra! Det allt handlar om är hur vi förval­tar det
vi fått! Den lille pojken i bibeln hade en matsäck fem kornbröd och två fiskar.
När Jesus fick använda det så räckte det till mat åt 5000 män + en massa
kvinnor och barn! Han var villig att ge vad Han hade!

Rom 12:6,11,28, Ef 4:8,11, Apg.6:1-4, Joh.6:5-11, Matt 25:14-28

Gud är Kärlek

Den sanning som verkligen kan förvandla liv är att Gud älskar dig och vill hjälpa dig! Många problem skulle bli lösta om du och jag bara kunde få in denna underbara sanning i våra hjärtan.

Kanske säger du: Nej det tror jag inte på, jag har bett och ingenting har hänt, så Gud kan inte älska mig på riktigt.

Men faktum kvarstår: I enlighet med bibelns ord så älskar Gud dig! Det som är skrivet, är skrivet! Inget kan ändra på det. Dina känslor och omständigheter kan försöka tala om för dig att Gud inte alls bryr sig, men dina omständigheter kan inte förändra Guds ord! Du kanske känner dig skyldig till synd, eller du kanske upplever dig misslyckad, men ett bibliskt faktum är fortfarande att Gud älskar dig oavsett och han både kan och vill hjälpa dig! Goda nyheter redan för början, inte sant?

Låt oss ta en titt på detta!

Att veta att Gud älskar dig är det viktigaste för dig att bli fri från vad det än är som plågar dig. Jag menar inte att du bara ska veta om att Gud älskar dig – du behöver veta i ditt hjärta att du är så oerhört älskad av Gud.

Jesus älskar dig. Han dog för dig. Detta är det ultimata tecknet på en gränslös kärlek. Han dog för dig utan att vänta på att du skulle bli perfekt. Han dog för dig medan du var en syndare.  Han dog för dig för att du skulle få ett hopp!

Så här står det i Bibeln:

Gud är kärlek

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.
(Joh. 3:16-17 SFB)

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. (1Jn 4:7-10)

Det största beviset på Guds kärlek till dig och mig är att Han sände sin Son Jesus till jorden för att ge sitt liv för oss. ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son”.
Det var Hans kärlek till oss som tvingade honom! Han gjorde det inte för att fördöma oss utan Han gjorde det för att rädda oss, frälsa oss. Detta är något som många missförstått. Många har predikat om Guds dom och hans vrede istället, och undanhållit Guds kärlek för människor.

Jesus visade oss hur mycket vi är älskade!

Jesus talade om Guds kärlek och förlåtelse. Och han visade det för oss. Många frågar sig: Hur kan vi verkligen veta att Gud älskar oss? Det är lätt. Se på Jesus. Se på vad Han gjorde, och hur Han behandlade människor. Han kom för att uppenbara, visa Fadern för oss. Han sa: Jag och Fadern är ett. Han som har sett mig har också sett Fadern.

Filippus sade: “Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss.” Jesus svarade: “Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk.
(Joh 14:8-10 SFB)

Se på Jesus…en snabb titt…Jesus helade människor överallt där han gick. Han hjälpte dem, och visade respekt. Han visade kärlek och respekt även mot dom som hade misslyckats mest. Han besökte dom som var mest hatade i stan och pratade med de människor Han inte “borde” ha talat med enligt den tidens lagar och regler. Läs tex. Lukas 19:1-9, Joh. 4:4-30, 8:1-11,)

En gång när han kom till staden Nain såg han hur man bar ut en död man. Han var den ende sonen till en änka. När Jesus såg denna gråtande kvinna fylld av sorg, så fick Han medkänsla med henne och sa. Gråt inte! Och sen reste han mannen upp ifrån de döda! Bara för att han såg en kvinna lida! (Luk 7:11-17)

Detta är Faderns hjärta!

Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. (1Jn 4:8 SFB)

Fadern är kärlek!

Många försöker argumentera och säga att Gud inte bara är god utan kan göra ont också minsann. Men det är inte vad Bibeln lär. Kolla här:

Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.
(1Jn 1:5 SFB)

Det finns inget mörker i Gud Han är ren kärlek. Och bara ljus!
Med detta menas att det är omöjligt för Gud att inte älska dig! Och Han älskar dig inte pga. vad du gjort eller inte gjort. Han älskar dig eftersom han är kärlek!

Låt oss ta ett annat exempel:

När alla andra ville kasta sten mot kvinna som ertappats med äktenskapsbrott, så kastade aldrig Jesus nån sten. Han lugnade ner situationen och människor lommade iväg. Varför? För Jesus kom inte för att döma eller fördöma världen, utan för att visa vem Gud verkligen är för världen!

Då kom de skriftlärda och fariséerna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sade: “Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning, när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du?” Detta sade de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. När de stod kvar och frågade honom, reste han sig och sade: “Den som är utan synd må kasta första stenen på henne.” Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta gick de därifrån, den ene efter den andre, de äldste först, och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sade till henne: “Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?” Hon svarade: “Nej, Herre, ingen.” Då sade Jesus: “Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!” (Joh. 8:3-11 SFB)

 

Gud var där när det jobbiga hände

Ja, min kära bror eller syster, Gud vet om allting. Han var där när de där svåra och hemska sakerna hände dig. Han kände smärtan när människor behandlade dig illa. Han känner den sorg du bär i ditt hjärta.

Han såg också när du gjorde de där misstagen som orsakade en massa problem i ditt liv. De där sakerna som du ångrar idag, men fortfarande betalar konsekvenserna för. Han har sett synden och han sett felstegen…alltihop, och ändå så är Hans kärlek till dig fortfarande densamma. Om någon nån gång har sagt till dig att Gud inte älskar dig längre om du har syndat eller tagit felsteg i livet, så låt mig få berätta sanningen för dig; Gud älskar dig fortfarande. Han bryr sig fortfarande om dig. Hans kärlek förändras aldrig.

Du tillhör Gud

Jag vet att det kan vara svårt att förstå, men lita på mig, jag vet vad jag talar om. Jag vet att det kan vara riktigt svårt att förstå att Gud verkligen älskar dig, men Han gör det. För om du har tagit emot Jesus i ditt liv så tillhör du honom. Du har ditt namn skrivet i Livets bok! Det är fantastiskt! Himlen tillhör dig!

Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.
(Fil 3:20 SFB)

Dörrskylten hänger redan och dinglar på dörren i himlen! Du är Hans barn! Jag tvivlade på detta i många år. När jag växte upp fick jag ofta höra en massa negativa saker om mig, och på grund av det så kände jag mig alltid utanför, kände att jag inte var god nog åt mina kompisar.
Och så smög sig tanken in att Gud kanske var likadan. Att Han inte heller kunde älska mig, för jag var inte tillräckligt bra. Och jag var rädd. Rädd att Han inte ville att jag skulle komma till himlen. Mina kompisar ville ju inte ha mig. Kanske var Gud likadan?

En kväll så fick jag nog av alla negativa tankar och ropade ut till Gud: (Inte första gången…) Jag sa till Gud: jag måste få veta hur det ligger till, tillhör jag dig på riktigt eller inte? Jag hade i många år drömt mardrömmar om att Jesus skulle komma tillbaka och hämta dom som tillhörde honom. (Det kommer Han att göra står det i Bibeln.)

Jag drömde att jag stod hemma på vedbacken och såg hur det blixtrade och så lyste det ett kors på himlen och så kom Jesus tillbaka. Men jag fick inte följa med. Alla mina vänner följde med och de var så glada, men jag stod kvar hemma, lämnad kvar för jag var inte bra nog. Jag dög inte. Den här drömmen kom tillbaka med jämna mellanrum, och som du förstår så var jag helt förtvivlad inuti mitt hjärta.

Men den här kvällen så hände nåt. Jag böjde knä vid sängen och precis när jag sa till Gud: ”Jag måste få veta om du älskar mig, och om jag verkligen tillhör dig”, så kände jag att jag skulle slå upp Bibeln, och direkt får jag upp Johannes 14:de kapitel där det står så här:

“Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron ock på mig. I min Faders hus äro många boningar; om så icke voro, skulle jag nu säga eder att jag går bort för att bereda eder rum. Och om jag än går bort för att bereda eder rum, så skall jag dock komma igen och taga eder till mig; ty jag vill att där jag är, där skolen I ock vara.
(Joh 14:1-3 Bibeln)

Det var det där sista som slog ner som en bomb i mitt hjärta: ”ty jag vill att där jag är, där ska ni också vara!” Det var som att Jesus stod bredvid mig där vid sängen och sa: Inger, jag vill att du ska vara där jag är. Alla mina tvivel försvann, all min osäkerhet på om jag tillhörde Gud blåste bort, och jag har aldrig någonsin tvivlat på att jag tillhör Gud sen dess. Och jag har aldrig någonsin drömt de här mardrömmarna igen. Jag tillhör Jesus!

Och det är samma för dig min vän! Om du tagit emot Jesus som din Frälsare så tillhör du Honom!

Du är Hans barn!

Om du är född på nytt så är du son eller dotter till den Högste! Du har rättigheter och privilegier som Hans familjemedlem.

Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.
(1Jn 3:1 SFB)
Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. (Rom 8:14-16)

Vi är inte slavar som behöver leva i fruktan. Vi är Guds barn. Bara tänk på det en stund, särskilt om du tror att Gud är en hård och krävande Gud.

För Honom är du Hans älskade barn, och Han väntar att du ska komma till honom som hans son eller dotter. Du vet, komma som ett barn som litar på Honom. Han vill att du skall kalla honom för din Far. Eller Pappa, faktiskt.

Den här relationen till Gud bekräftas i ditt hjärta genom den Helige Ande. Anden vittnar hela tiden i ditt hjärta om att du är Guds barn, att du tillhör Honom. Är inte det underbart? Lyssna till det! Lita på det!

Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: “Abba! Fader!” Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. (Gal 4:6-7 SFB)

Ordet Abba, är ett intimt ord. Ett ord för en nära Fader-barn relation. Du är genom frälsningen adopterad in i din himmelske Faders familj.
Han älskar dig som en riktig familj älskar. Men Han är perfekt i sin kärlek, inte som fäder och andra familje-medlemmar här på jorden som ibland gör misstag och dåliga saker. Du har en perfekt Far i himlen, perfekt i sin kärlek till dig!

Han vill ha gemenskap med dig!

Vi är skapade att vara tillsammans med Gud. Att umgås med Honom. Vi är inte bara skapade att tjäna Gud och arbeta för honom. Vilket har blivit missförstått ibland. Det är lätt att tänka att Gud bara är intresserad av mig för att jag ska göra något för Honom.

Men nej, Jesus kallar oss för vänner. Vi är Guds vänner. Tänk på det en stund. Du är inte bara en tjänare. Du är Hans barn och Han älskar dig. Du är Hans vän. Han vill prata med dig. Han vill ”hänga” med dig!

Vi är kallade att ha gemenskap med Gud!

Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.
(1Kor 1:9 SFB)

Faktum är: Det är därför du är skapad av Gud från först början. Att ha gemenskap med honom!

Om du läser om Adam och Eva i lustgården, innan synden kom in i världen, så står det att Gud vandrade omkring där med Adam och Eva. Han var tillsammans med dom. Detta är syftet med våra liv!

Vid kvällsbrisen hörde de HERREN Gud vandra i lustgården.
(Gen 3:8 SFB)

Här menas att bön först och främst är att bara samtala med Gud! Är inte det underbart!

Gud vill ta hand om dig.

Gud älskar dig och du är Hans favorit! (det är vi allihop, förstås..) Du har någon som älskar och bryr sig om dig. Det kanske kan vara svårt att förstå nu. Jag vet… När man kämpar med negativa tankar så kan det vara svårt att ta emot det faktum att du är älskad. Om du har blivit sårad av människor, så kan det vara så att du är torterad av känslor som säger att ingen älskar dig. Men, våra känslor säger inte alltid sanningen!

Ju mer du låter Guds ord betjäna och hjälpa dig, och ju mer du tänker på Guds kärlek till dig istället för vad människor har sagt eller gjort, ju mer kommer du att uppleva Guds kärlek i ditt liv. Dina tankar kommer så småningom att förändras.

En anledning till att vi mår dåligt är att vi känner oss övergivna. Vi känner oss ensamma och vill att någon tar hand om oss. Vi vill känna oss trygga och säkra med någon.

Gud har lovat att aldrig lämna oss.

Gud vill att du ska veta att du är trygg tillsammans med Honom. Hans ord påminner oss om och om igen att Han aldrig skall lämna oss eller överge oss – att Han är vår Far som tar hand om sina barn.

Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? (Hebr. 13:5-6 SFB)

Författaren hade hört om några tråkiga erfarenheter som dom kristna hade gått igenom. I versen innan så bad han mottagarna att tänka på dom som var bundna och satt i fängelse. Han ger ett väldigt vist och viktigt råd till läsarna; han vill att dom skulle vara nöjda med det dom hade, eftersom Gud hade lovat att vara med dom oavsett omständigheter. Ingen anledning att sträva efter jordiska saker. Gud sa: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Detta är ett löfte från din Far i himlen! Han kommer aldrig att lämna dig. Han är din hjälpare och har alltid en utväg ur allting.

Den här versen säger att vi frimodigt kan säga att Gud är vår hjälpare! Tryck in det i ditt hjärta! Tala ut det högt! Gud kommer aldrig att lämna dig eller överge dig! Han är alltid på din sida! Även om det inte känns så (det har andra förklaringar) så kvarstår faktum: Gud är alltid med dig!

Sen fortsätter författaren: Jag är inte rädd för vad människor kan göra mot mig. Detta är en grundläggande kunskap som vi alla behöver lära oss. Oavsett vad människor gör eller har gjort mot oss. Oavsett vad dom säger. Oavsett dåliga omständigheter – Gud har lovat att aldrig lämna oss.

Med det menas att Han är vid din sida just nu; just precis där du är, till och med om du känner dig omgiven av mörker. Guds ljus finns i dig om du är frälst och Gud kommer aldrig att lämna dig!

Ingen och ingenting kan skilja dig från Gud!

Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand.
(Joh 10:28-29 SFB)

Detta är en av mina favoritversar i bibeln. Saker och ting försöker alltid att dra oss ur Guds hand, men inget kan lyckas göra det! Vi är trygga i Hans händer!

Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
(Rom 8:38-39 SFB)

Här betonar Paulus just det – ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Det spelar ingen roll vilka slags krafter som försöker ta kommandot i ditt liv. Kom ihåg – ingenting du gör eller ingenting som någon annan gör kan skilja dig från Guds kärlek!

Du tillhör Guds hus

Tidigare läste vi den här versen:

Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: “Abba! Fader!” Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. (Gal 4:6-7 SFB)

Vi är Guds söner och döttrar. Och som Guds söner har vi ett arv i Honom – på grund av vad Jesus har gjort för oss. Vi är medarvingar till Jesus! Med det menas faktiskt att vi har samma rätt inför Gud som Jesus har. Helt otroligt!

Ofta tänker vi oss som tjänare till Gud. Och självklart är vi det. Vi vill tjäna Gud och vis ska tjäna Gud och alltid göra så. Men i biblisk mening är vi inte bara tjänare, vi är söner – vi ärver! (och om du undrar…även om vi är kvinnor så har vi ”söners rätt”….i Jesus är vi alla lika på den punkten!

”Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. ”Gal 3:28 SFB

Genom Kristus så har vi blivit familj hos Gud. Nån har sagt: Kristendomen är inte en religion – det är en familjeangelägenhet! Det handlar om Gud, Fadern, Hans son Jesus Kristus, vår bror, och om oss som blivit födda in i familjen genom tron på Jesus!
Vi blev köpta av Honom till ett högt pris – Jesu eget blod (nästa lektion kommer att handla om honom, helt och hållet) men nu så tillhör vi Guds hus!

Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.
(Rom 8:16-17 SFB)

Vi är medarvingar till Kristus, med det menas att vi har förmåner som sådan, men det kommer alltid att bli svårigheter. Varför? För att som Guds barn så har vi en fiende som vill få oss att gå miste om det som lovats oss. Men han är besegrad och har egentligen ingen rätt att göra som han gör.

Grejen är: Du tillhör Gud! I Romarbrevet 8 så talar Paulus om det inre vittnesbördet som vi har. Den helige Ande talar i ditt hjärta, och säger att du tillhör Gud. Att du är hans barn. Du kanske säger att du aldrig hör det. Nej, det är möjligt, men då beror det inte på att Gud inte talar, utan det beror på att det finns så många andra höga röster i ditt liv just nu, så det blir svårt att höra den stilla rösten inombords. Men oavsett om du hör det eller inte så talar din Far i himlen, in i ditt hjärta genom den Helige Ande: Mitt barn, jag älskar dig och jag bryr mig om dig!

Gud är en god Far som tar hand om sina barn.

Gud är en god Far och bryr sig om varje område i våra liv. Inget för smått och inget för stort.

Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har! Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
(Mat 6:25-34 SFB)

En god Far tar hand om sina barn. Han lämnar dom inte åt att klara sig själva, utan han förser dom och ger dom vad dom behöver. Det är en riktig Fars hjärta.

Jag är glad att jag hade en mycket bra pappa. Som barn så litade jag alltid på honom. Jag visste att han skulle ta hand om mig. Jag ifrågasatte aldrig det! Jag behövde inte gå till honom och be: Snälla pappa, kan jag inte få lite mat idag? Jag visste att han skulle ge mig vad jag behövde. Vi var inte rika på något sätt, men ändå litade jag på honom. Min Far var också en snäll man som alltid var där för att hjälpa om det behövdes. Så jag kommer ihåg att när jag hade problem, (vilket hände lite nu och då…) så hjälpte han mig alltid. Jag kunde alltid lita på det. Han talade om när jag gjorde fel, men han fördömde mig inte.

Min pappa gav mig ett gott exempel på hur en god pappa kan vara. Han var inte alls fullkomlig, men väldigt bra. Men jag vet att min Far i himlen är en fullkomlig Far! Och om min jordiske far kunde behandla mig så väl, hur mycket ska då inte en underbar och älskande Gud kunna göra det!

Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller en orm, när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.  (Mat 7:9-11 SFB)

Vår himmelske Far säger att vi inte ska bekymra oss om det vardagliga som vi behöver; mat på bordet, kläder och annat nödvändigt. Han vet att vi behöver det och i dom bibelversar vi läste så försöker Jesus övertyga sina lärjungar att om vår Far i himlen kan ge mat åt fåglarna så kan han också hjälpa oss med det vårt dagliga bröd. Och om han kan ge kläder till de vackra blommorna, så kan han också klä oss!

Det är som att Jesus ville att hans lyssnare skulle få ett perspektiv på saker och ting! Hur kunde dom ens tänka tanken att Gud inte skulle vilja hjälpa dom! Gud som håller hela universum i sin hand. Han som bryr sig om hela sin skapelse!

Varför är detta så viktigt att veta? Det är viktigt för Gud vill att vi ska veta att vi aldrig är ensamma när svåra tider kommer i våra liv. Han vill att du och jag ska känna honom så väl att vi är trygga med honom! Han vill inte att hans barn ska vara oroliga och ängsliga.

Vad är nyckeln då till att få se Gud verka i våra liv? Hur kan jag komma bort från känslan av att vara utelämnad åt mig själv? Jo, det är att låta orden om Guds kärlek och omsorg om oss bli mera verkligt än allt annat som vi tänker och känner.

Säger jag att detta är enkelt? Nej! Det kan vara svårt att få in Guds ord i våra hjärtan eftersom vi har vårt gamla sinne (våra tankar, känslor osv) som säger att ” Gud bryr sig inte om mig”, och ”Jag är inte värd Guds omsorg” osv. Vår gamla människa är fylld av fruktan och oro. Men det finns en väg ut och det är att fokusera på Guds löften och sanningen i Guds ord, och den sanningen ska sätt oss fria!

Gud är verkligen en Far som tar hand om oss. Jag har fått lära mig att Gud är pålitlig och vill bara säga: Gud är en Far som tar hand om oss! Han är den bäste Fadern någonsin!

En del kristna tycker det är svårt att tro att Gud verkligen bryr sig om. De älskar Gud och är tacksamma för allt som han har gjort för dem, de tjänar Gud och kan göra mycket för Honom men dom har svårt att bara ta emot Hans kärlek.

Dom är lite lika den andre sonen i liknelsen om den förlorade sonen, den som någon har kallat för den ”förtorkade” sonen:

Vidare sade han: “En man hade två söner. Den yngre sade till sin far: Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt, kom en svår hungersnöd över det landet, och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sade:
Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sade till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son.
Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter! Och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna.
När han kom och närmade sig gården, fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: Din bror har kommit hem, och din far har slaktat den gödda kalven, eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka.
Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far: Här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud, och mig har du aldrig gett ens en killing, så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven.
Fadern sade till honom: Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty denne din bror var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen.”
(Luk 15:11-32 SFB)

I den här liknelsen kan du verkligen se Faderns hjärta för sina barn. Först visar han sin kärlek till den sonen som slarvat bort sitt arv. Han kom hem som en förlorare men mötte bara kärlek från sin Far! Han förväntade sig inte det, han trodde att han bara skulle få bli en tjänare i i huset, men Fadern välkomnade honom hem som sin son, oavsett vad han hade gjort. Han satte in sonen is sin forna position igen. Det är vad som hänt för oss! När vi blev frälsta satte Gud tillbaka oss i vår förlorade position som barn i hans familj!

Den här liknelsen talar om för oss att vi inte kan förtjäna Guds rike. Vi måste ta emot det som en gåva. Den andre sonen var hemma och tjänade sin Far. Du kan se i texten att sonen hade varit väldigt trogen i sin tjänst och gjort allting som han skulle. Han var hemma på gården medan hans bror var ute och levde ett utsvävande liv.

När den yngre brodern kom tillbaka och Fadern välkomnade honom, så blev den hemmavarande sonen arg. Han blev arg och bitter och avundsjuk på sin andre bror. Han hade själv velat ha den här uppmärksamheten från Fadern, men tyckte att Far inte brydde sig.

Kanske du är en av de där trogna kristna som har tjänat och tjänat i församlingen. Du har arbetat hårt och förväntat dig att Gud skulle göra något särskilt för dig. Men inget har hänt. Istället så har andra, som i dina ögon inte gjort hälften så mycket som du, blivit välsignade av Gud. Plötsligt har du känt avundsjuka och bitterhet stiga upp i ditt hjärta; ”Jag har minsann arbetat så hårt i alla år, och aldrig är det någon som ser mig. Gud bryr sig inte om mig.”

Men du förstår: Gud älskar dig! Och du behöver inte bevisa något för honom. Gud välsignar dig inte för att du förtjänar det, utan för att du är Hans barn och Han älskar dig!

Fadern i den här liknelsen sa till sin son: Allt mitt är ditt! Be och du skall få det av mig. Det riktigt tragiska med den här berättelsen är att den förtorkade sonen hade tjänat sin far i alla dessa år utan att känna sin fars hjärta. Han förstod inte faderns stora kärlek och kunde därför inte ta emot den!

Min kära bror, eller syster…jag ser det hela tiden när jag möter kristna. Dom tror inte att Gud kan älska dom så mycket. De tror inte att Gud bryr sig. Men det gör han. Han är en God Far!

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, (Ef 1:3 SFB)

Du är välsignad med all den andliga välsignelse som finns i himlen! Det är Guds tankar för dig – Hans vilja för ditt liv!

Dåliga Fäder

Kanske du hör till dom som har dåliga erfarenheter av din pappa eller styvpappa. Då kan du kanske uppleva det problematiskt med vad jag just sa om att Gud är en god far. Det finns många människor som har svåra erfarenheter från sina familjer och sin barndom.

Om du har sådana upplevelser är det viktigt att du ser att det är skillnad på dina upplevelser av hur en far är och på den bild som Gud ger oss i Bibeln om hur en riktig pappa är. Vad vi alla behöver förstå är att det faderskap vi talar om här är perfekt. Inte ett sådant faderskap som somliga jordiska fäder praktiserar.

Det är något riktigt hemskt att bli misshandlad eller felaktigt behandlad av den som egentligen är insatt av Gud som den som ska beskydda och ta hand om oss. Men på grund av synden så förekommer det. Och tyvärr ganska ofta. Sådana erfarenheter kan göra mycket skada i våra liv, och det kan också påverka vår relation till Gud. Det kan påverka vår förmåga att lita på Gud, och göra det svårt att tro att Han verkligen vill och kan hela och läka det som hänt.

För att bli hjälpt om du har den här bakgrunden så är det mycket som behöver hända, men jag tror att det allra viktigaste är att se att även om du aldrig haft en Far som älskar dig, så har du NU en Far som älskar dig! En Far som aldrig nånsin skulle behandla dig på ett felaktigt sätt!

En del människor som jag har suttit i samtal med har frågat: Var Gud var när allt det här hemska hände? Varför grep inte Gud in och stoppade alltihop? Hur kan han säga att Han bryr sig om mig och ändå så gjorde han inget för att förhindra det?

Det finns inget kort och enkelt svar på det, det behövs en del förklaringar, men det är så här: Allt som händer i den här världen är inte Guds vilja. Gud hatar alla slags övergrepp, misshandel, verbalt eller fysiskt och vill inte att någon ska gå igenom något sådant.

Om någon har sagt till dig att Gud tillåter det för att du skall lära dig något av det, eller att du förtjänar det, så kan jag bara säga att det inte är sant! Gud har aldrig med sådant att göra. Han är en god Gud!

Men, vi lever i en syndfull värld och människor över hela världen ger sig själva till all slags synd: Lust, våld, och andra mörka handlingar. Sådant är alltid inspirerat från vår fiende, satan. Och när vi lever i den här världen så möter vi sådana saker, även om vi själva inte vill ha något med det att göra. Vi alla möter det på olika sätt i våra liv.

Varför grep Gud inte in? För Gud behöver människor som gör Hans vilja och är Hans händer och fötter på jorden. Gud verkar genom människor. Det kan finnas många olika orsaker till att detta hände dig, och jag kan inte säga exakt varför eftersom jag inte känner till din historia, och ibland vet vi inte varför överhuvudtaget.

Men vet det här: Gud finns absolut inte bakom något av det onda som har hänt dig och Han ville inte att det skulle hända dig! Och Han vill upprätta dig från all smärta
så du kan resa dig upp som en helad man eller kvinna! Han kan ta det dåliga som hänt och vända ditt liv till ett liv fullt av glädje och kärlek!

Gud är god och bara God

Alldeles för många gånger så har man presenterat Gud som en som kommer både goda och onda saker. Det är inte sant. Gud är god och inget annat än god, och om någon säger något annat, så är de inte trogna mot Bibeln. Läs själv:

Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. (Jak 1:17 SFB)

Bara goda gåvor kommer från Gud. Inget annat. Gud förändras inte. Inga skuggor. Inget mörker. Och ingen växling!

Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller en orm, när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom. (Mat 7:7-11 SFB)

Här är ytterligare en beskrivning på en god far. Han ger dig inte dåliga saker när du ber om något gott. Han ger inte en orm när du ber om en fisk. Vilken hemsk far skulle göra något sådant? Och ändå är det så som många har beskrivit Gud! Om en jordisk far begår onda handlingar mot sina barn så har vi lagar som hindrar honom från att göra det. Vi straffar också människor som gör sådant. Och så tror vi att Gud skulle va en sån Far! Kan du se hur galet det är! Gud ger oss vad gott är – inte vad ont är!

Bli rotad i Guds kärlek

Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.
(Ef. 3:14-19 SFB)

Paulus bad att de kristnas skulle bli rotade och grundade i Guds kärlek. Att de skulle förstå hans oerhörda kärlek! Målet var att de helt skulle bli uppfyllda av Guds fullhet!

Sammanfattning:

Du är älskad!

Kanske att du har människor runtomkring som får dig att må dåligt, och kanske du känner det så, att ingen älskar dig.

Men även om det skulle vara så illa att absolut ingen människa älskar dig, så älskar Gud dig! Han är din Far som älskar dig, och Honom kan du lära känna på ett nytt och verkligt sätt genom Hans ord!

Det kan också vara så att du på grund av det här har svårt att älska dig själv. Jag antar att jag inte är ensam om att ha stått och tittat i spegeln, och inte kunnat älska den personen som jag ser där. Men stanna upp där en stund framför spegeln och säg till dig själv: Kolla, där står en som är älskad av Gud!

Missförstå mig inte…Gud vill att du ska ha goda och hela relationer omkring dig. Och han vill ge dig vad ditt hjärta längtar efter när det kommer till familj och vänner. Men just nu… om du känner dig övergiven, fokusera på Gud och Hans kärlek till dig.

Tänk på det, meditera på bibelversarna som vi läst. Be den Helige Ande att uppenbara sanningen för dig. Du kommer inte att förstå det här av egen kraft. Det behövs en övernaturlig förståelse, en uppenbarelse. Och den Helige Ande är där hos dig för att upplysa dig – visa dig hur mycket Gud älskar dig!

Gud vill ta hand om dig. Han har lovat att aldrig lämna dig – Han är alltid vid din sida! Du behöver inte känna det för att det ska vara sant. Det är sant och du kan lita på det!
Om du är frälst så hör du till Gud! Du är hans barn och som en god Far så älskar Han dig och ger dig vad gott är. Det dåliga i ditt liv kommer aldrig från Gud. Och om du ber om något gott så ger Han dig inte något ont.

Kanske din förmåga att lita på Gud har blivit skadad på grund av dina erfarenheter, men det finns en väg ut ur det. Det första steget är att se att du har EN Far som älskar dig. Som aldrig kommer att behandla dig felaktigt.

Ibland kan det kännas som att Guds kärlek är lite för mycket för att förstå. Hur kan det vara möjligt att den kärleken är på riktigt? Bli inte förvånad om du känner så ibland, för även Bibeln säger att det ”övergår vårt förstånd”. Med det menas att vi förstår det inte om vi inte förnyar våra sinnen, men i vårt inre, där kan vi se det!

I vår ande vet vi att vi tillhör Gud – det är ingen tvekan för vår inre människa. Men vad vi behöver är att förnya sinnet så våra tankar och våra känslor så småningom också kommer att förstå att vi är älskade!

Du är älskad av Gud!

Du är älskad av Gud!

A1

Många människor undrar idag om Gud finns. Och om han finns – bryr han sig då om mig? Är han överhuvud­taget intresserad av mig, av min familj och mina om­ständigheter? För de flesta människor känns Gud väldigt långt borta. Men sanningen är den att Han istället är väl­digt nära. Och han älskar varenda människa.

 

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Rom. 5:8

 

  1. Gud älskar sin skapelse!

När Gud skapat jorden och hela den underbara naturen, så skapade han också människan.Gud formade människan till att vara honom lik. Vi blev hans avbilder. Människor med förmåga att tänka, känna, vara kreativa och visa kärlek. När Gud skapat allt, så såg han på det och sa: Det var gott! Han var nöjd med det han såg. Med blommorna, djuren…och med oss människor!

1 Mos 1:1-31, Ps. 8:4-10,Ps.139:13-16

 

  1. Eden – Guds paradis för människan

Han skapade oss för att vi skulle få leva i fullständig ge­menskap med honom, och aldrig någonsin var skild från hans kärlek. I Edens lustgård som han beredde åt de för­sta människorna, rådde perfekt harmoni. Adam och Eva levde tillsammans och hade en naturlig och underbar relation med Gud själv. Det står att Gud bru­kade besöka Adam vid kvällningen. Gud visste var de fanns och Han sökte upp deras gemenskap!

Gud gav hela den underbara Eden åt Adam och Eva. Där skulle de bruka jorden och äta av dess frukt. Gud ville att de skulle föröka sig och uppfylla jorden, och de blev satta att råda över djuren och det som Gud skapat.

1 Mos 2:5-25,

 

3. Gud hatar synden – men älskar syndaren!

Tyvärr hände det destruktiva saker med Guds skapelse. (Vi läser mer om det i nästa kapitel.)Vi människor är nu syndare säger Bibeln. Vi har gått bort ifrån Gud. Men Gud har ändå aldrig slutat att älska oss. Han avskyr många av de handlingar vi gör och hatar synden som är i världen, men Han älskar var och en av oss, ingen undan­tagen. När Gud kom med sin frälsningsplan, så gjorde han det medan vi fortfarande var syndare. Han krävde ingen motprestation, utan gav oss det mest värdefulla Han hade för att rädda oss. Hans egen Son – Jesus Kris­tus. Ingen hade kunnat bevisa större kärlek.

Rom.5:8, 1 Joh.3.16, 1 Joh.4:9-10, Ef.2:4-6

 

Den Stora Skilsmässan

Den Stora Skilsmässan

A2

Gud skapade människan att leva i gemenskap med ho­nom. Det var hans syfte med hela skapelsen.
Men när människan släppte in synden så blev vår gemenskap med Gud och därmed vårt eviga liv förstört.

 

Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra,
och era synder döl­jer hans ansikte för er, så att han inte hör er.
Jes.59:2

 

Satan bedrog Adam och Eva

Adam och Eva visste att de skulle dö om de inte lydde Gud. Ändå lät de sig bedras av Satan som kom till dem i ormens skepnad. Satan hade själv blivit utslängd från himlen och var nu ute efter hämnd på Gud. Han ville inte att någon skulle lyda och tillbe Gud. De fick äta av allt utom av kunskapens träd på gott och ont. Om de åt av det skulle de dö, sa Gud. Det trädet stod där som beviset på människan fria vilja – Gud skapade inte en samling robotar, utan männniskor med förmåga att säga ja eller nej.
Men människan föll….. Hon föll för frestelsen att gå sina egna vägar – att inte följa Gud.

1 Mos. 3:1-13

 

  1. Det förödande resultatet

Resultatet blev att synden kom in i människosläktet och att gemenskapen med Gud blev förstörd. Människan blev förskjuten ut ur Edens lustgård. Hon kom ur planen för hela livet. Gemenskapen bröts inte för att Gud inte älskade människan längre, utan för att människans ande dog och därmed också möjligheten att umgås med Gud.När de båda ätit av frukten på trädet, så kom Gud som vanligt till dem, men då var Adam och Eva fyllda av fruk­tan för Honom. De kände skam, gömde sig bland träden och höljde sig med löv. Orenheten hade kommit in i deras liv. Från den här dagen kom synd, sjukdom, lidande och död in i världen. Allt ont i världen har sin rot i syndafal­let.

1 Mos 3:14-24,

Jes. 59.2, Rom 3:10, Rom 5:12,

 

  1. Alla har syndat

När Adam och Eva syndade, så dog deras andliga liv. Det var det livet som gjorde dem ett med Gud. Gud är Ande och den som vill komma till honom måste ha en levande ande. Men människans ande dog i syndafallet.Från den dagen kom synden in i världen och vi alla är på­verkade. Alla har syndat och gått miste om Guds härlighet säger Bibeln. Syndens lön är döden. Till och med naturen är under syndens förbannelse.Så här ser det ut – men det slutar inte här, tack och lov!Gud har berett en underbar utväg!

Rom 3:23, 6:23, 1 Joh.1:8-10

Jesus öppnade vägen till Gud igen

Jesus öppnade vägen till Gud igen

A3

Människans gemenskap med Gud bröts i syndafallet, men
tack och lov slutar det inte där! Omedelbart efteråt talar
Gud om vad som ska ske och vad han kommer att göra för att
rädda oss människor. Det fanns en plan, men den var mycket
dyrköpt. Men Gud älskade oss så mycket att han ansåg det
vara värt priset!

Så älskade Gud världen
att han gav den sin
ende son, för att de
som tror på honom inte
skall gå under utan ha
evigt liv. Joh. 3:16

 

1. Gud gav oss en utväg

Gud visste vad som skulle ske och hade redan en plan.
Faktum är att han avslöjar den strax efter syndafallet.
Gud skulle sända sin egen son att bära vår synd. Vi behövde
någon som var utan synd, som kunde träda in i vårt ställe.
Någon som inte själv var befl äckad av syndafallet. Det fanns
bara en som kunde bli den räddningen – nämligen Guds
egen son, Jesus Kristus.

Kol.1:20-21, Ef.2:1-10, Rom. 5:17-19

 

2. Jesus tog ditt straff!

Gud kunde ha vänt oss människor ryggen och struntat i
det faktum att vi alla gick förlorade. Han hade ju faktiskt
redan gett oss chansen att säga ja eller nej till honom.. Men
hans kärlek till oss gjorde att han gav sin ende son till att födas
till jorden och sen dö för vår skull.
Bibeln säger att den som inte visste av någon synd, blev
gjord till synd för vår skull för att vi genom honom skulle få
del av hans rättfärdighet.
Jesus blev hånad och föraktad, man spottade på honom,
och tryckte ner en krona av törnen på hans huvud. Han spikades
upp på korset, och han dog. En profet vid namn Jesaja
(som levde flera hundra år innan detta skedde) skrev så här:
”Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade
han på sig……….Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få
frid…” Jesus tog det straff som vi skulle haft!

Jes. 53:3-5, Matt 27:1-66

 

3. Han uppstod igen!

Jesus inte bara dog. Han uppstod också på den tredje dagen.
Annars hade Hans död varit förgäves. Men döden kunde
inte behålla Honom eftersom Han var utan synd! Nu har Gud
gett möjlighet för var och en som tror på Jesus att bli förlåten
och renad och få den brutna gemenskapen med Gud upprättad.
Det är det Bibeln kallar frälsning. Nu kan du få komma
till Gud! Nu kan du få ett evigt liv!

Matt 28:1-20, Apg 2:22-24, Joh. 11:25-26

Jesus – Enda Vägen Till Gud

Jesus – Enda Vägen Till Gud

A4

Finns det då verkligen bara en väg till Gud? Man vill ju gärna
tro att “var och en blir salig på sin tro”. Att det borde räcka att
man tror på något, eller att man försöker att göra sitt bästa…..
Vad säger Bibeln?

Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen
kommer till Fadern utom genom mig. Joh. 14:6

 

1. Det finns bara en väg!

Det finns många som gör anspråk på att ha den rätta läran,
men frågan är vad som är sanning. Det finns något som verkligen
är sant. Då finns den sanningen antingen jag tycker om
den eller inte. Min egen åsikt blir då ganska betydelselös, eller
hur? Frågan är: Vad eller vem… har sanningen?
Jesus gör anspråk på att själv vara sanning. Han säger: Jag är
vägen till Fadern, jag är sanningen och jag är livet – det eviga
livet.

Joh. 14:6, 17:17, 1 Tim. 3:3-4

 

2. Det unika med Jesus

Jesus är unik. Du finner ingen som har gjort en liknande. handling.
Han är själv Gud, men istället för att kräva våra goda
gärningar för att ge oss evigt liv, så ger Han istället sitt eget liv
för oss. Istället för att komma ovanifrån och begära vår underkastelse,
så går Han ner till oss i mänsklig gestalt, lever under
våra villkor, och bär vår synd och vår skam. Och märkena
efter det har Han fortfarande kvar. Eller som någon har uttryckt
det..”ingen annan Gud har sår”! För många är detta faktum
det enda som behövs för att förstå att det är äkta kärlek! En
annan kommenterade: Ska jag tro på en Gud, då ska han
veta vad det är att vara människa! Och om det är något som
stämmer in på Jesus så är det väl det!

Fil 2:5-11, Matt 20:28, Rom 15:3, 1 Petr. 2:24

 

3. Din egen förmåga räcker inte!

Många människor hoppas att deras egna ansträngningar
att leva ett hederligt liv som goda samhällsmedborgare ska
räcka. Man tycker att man gör så gott man kan. Men ingen
människa – hur mycket hon än försöker kan någonsin nå upp
till Guds standard – fullständig helighet! Alla har syndat – och
alla av oss har gått miste om Guds härlighet. Det krävs syndfrihet
– fullkomlighet, och Bibeln säger att ingen är kvalificerad.
Vi får ta emot rättfärdigheten som en gåva – inte som förtjänst!
Det är det som är Guds nåd!

Ef. 2:8-9. Gal. 2:16, Rom 6:23, 2 Tim 1.9

Hur kan Jag Bli Frälst?

Hur kan Jag Bli Frälst?

A5

Hur kan man frälst? Hur ska man göra och vad krävs av mig?
Frågorna kan vara många, men svaret är faktiskt ganska enkelt!
Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre,
och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de
döda, då blir du frälst.

 

Hjärtats tro leder till rättfärdighet
och munnens bekännelse till frälsning.
Rom.10:9-10

 

1. Vänd om och tro på Jesus!

Det första steget som till frälsning är att vända om. Man
måste inse att man faktiskt är på fel väg och att man behöver
förändra sitt liv. Det handlar inte så mycket om känslor och
upplevelser utan mest om ett beslut. Jag beslutar mig för att
Jesus nu får bli Herre i mitt liv. Jag inser att jag inte klarar att
rädda mig själv, jag behöver Jesus! Frälsningen tar man nämligen
emot i tro.

Du behöver inte prestera något för att uppnå
något visst krav. Gud har redan sett att du inte klarar det. Din
förmåga räcker inte. Bara tron på Jesus, att han dog och uppstod
för din skull, räddar dig!

Joh 1:12, Kol. 1:13, Ps. 103:3, Matt. 4:17

 

2. Ta emot förlåtelse för dina synder!

För det andra behöver du ta emot Guds förlåtelse för dina
synder. Det är dom som skiljer dig från Gud. Det räcker inte
med att veta att han kan förlåta synd, du måste få förlåtelse
för dina synder. Jesus måste få bli bli din personlige Frälsare.
När du gjort det blir du förlåten. Fullständigt. Det gamla är
förgånget, och något nytt har kommit! Gud glömmer det
du gjort och kommer aldrig mer ihåg det! Du blir fri från synd
och skuld.

Tacka så Jesus för att Han älskar dig och för att all
synd nu är borta! Det är värt att lova Herren för i evighet! Så
här kan en frälsningsbön låta:

Tack Jesus för att du älskar mig. Tack att du dog på Golgata för
mina synder och att du uppstod igen för att ge mig evigt liv. Jesus
jag ber dig om förlåtelse för alla mina synder. Tack att du gör mig
fullständigt ren. Jesus jag bekännner dig som Herre och jag vill nu tillhöra
dig Jag tackar dig att jag nu får va Guds barn! Från och med
nu så vill jag följa dig! Amen.

Ef.1:7, 1 Joh.1:9, Rom. 8:1,

 

3. Bekänn Jesus

Att bekänna sin tro hör också till frälsningen. Med munnens
bekännelse befäster du din tro. Berätta för någon vän
om din omvändelse!

Nu börjar ditt nya liv med Jesus! Du kommer du att upptäcka
att Jesus är med dig för att hjälpa dig. Be till honom
varje dag, tacka honom för det han gjort för dig och
läs Bibeln. Ta också kontakt med en kristen församling eller en
kristen vän. Det är inte bra att leva ensam med sin tro.

Rom.10:9-10, Joh.10:10-15,

Ett Liv Med Mening

Ett Liv Med Mening

A6

Många undrar:Var kommer jag ifrån, varför kom jag hit
till jorden, och vad är det för mening med alltihop? Är
det bara att leva några år, arbeta, skaffa familj och sen inget
mer? En del människor känner sig väldigt övergivna vid den
tanken, och plågas av att inte finna någon mening med sitt liv.

Tjuven kommer bara
för att stjäla, slakta och
döda. Jag har kommit
för att de skall ha liv, och
liv i överflöd. Joh. 10:10

 

1. Du är inte en slump!

Vår tids tro på olika sekulara teorier om hur livet
kommit till, har skapat en fruktansvärd känsla av tomhet
och meningslöshet. Om det inte fi nns en tanke med att jag
är på jorden, hur blir livet då meningsfullt? Vem vill vara en
slump? Vem vill vara utslängd och ensam i en värld med så
mycket ont och mörkt? Vissheten om att det fi nns en Skapare
som skapat allt och som har en tanke med våra liv, ger livet
ett helt annat perspektiv. Vi är inte ensamma och övergivna
eller utan mål och mening. Gud vår Skapare har format oss
”övermåttan underbart” och har en gudomlig, och härlig plan
med allt Han skapat!

1 Mos.1, Ps.139:14-18, Jer.1:5, Gal.1:15-16,

 

2. Ett överflödande liv!

 

Gud hade aldrig tänkt att vi skulle leva ensamma, utan Honom.
Ingen människa är skapad att klara sig själv. Därför
är den viktigaste meningen med våra liv att ha gemenskap
med Gud. Bibeln säger att vi är ”kallade” till gemenskap med
honom. Han älskar oss och väntar på den dagen då vi vänder
oss till honom igen! Han har kommit för att vi ska få leva ett
verkligt innehållsrikt liv och inte ett liv i förvirring och meningslöshet.
Jesus säger själv att han har kommit för att ge oss liv – till
och med i överflöd!

I Kor 1:9, Joh.10:10, 1 Joh 5:12,

 

3.Gud har en plan för dig

Bibeln säger att redan innan du var född hade Gud tänkt
något om dig. Han har gett dig den personlighet du har
och har lagt ner i dig de gåvor och talanger som just du fått.
Det är ingen tillfällighet att du är skapad som du är! Därför har
också Gud en underbar plan med ditt liv, som Han bara längtar
efter att få föra dig in i! Han har inget intresse av att styra
dig som en robot, men Han vill ge dig inspiration och mod att
göra det som Han lagt ner i inuti dig! Våga söka Gud för ditt
liv, och du kommer att upptäcka hur viktigt och värdefullt ditt
liv blir!

Jes. 55:8-9, Jer.29:11, Sak.4:6, Fil 2:13

Ett liv med passion!

Ett liv med passion!

Jag tycker att det är så härligt att träffa män­niskor som brinner för något! Det kan vara en tanke, en idé som Gud lagt på deras hjärta och som dom är i full färd med att genomföra. Dom är ihärdiga och har bestämt sig för att inte ge sig.

Oftast är det så att det är motigt på vägen. (än har jag inte träffat någon som gjort något med betydelse, där allt bara gått på räls), men det märkliga är att oavsett motgångar, så kan den som brinner för något ta sig igenom svårigheterna utan att bli nedslagen. Den som håller passionen vid liv, är den som också får se drömmen gå i uppfyl­lelse.
 

 

Låt era hjärtan vara hängivna HERREN, vår Gud, så att ni alltid lever efter hans stadgar och håller hans bud, så som ni nu gör.”  1 Kung 8:61

 

Hängivenheten är väldigt kreativ. Den skapar möjligheter att utföra saker som jag annars inte skulle göra. Hängivenheten ser något framför sig och strävar mot det målet. Den ser varje mot­gång som en möjlighet att vinna seger, och vägrar släppa taget om det som man brinner för.

Jag är inte någon större atlet…(haha…), men jag är en stor beundrare av människor som kan lägga ner hela sina liv för något som dom älskar. Någon älskar att åka skidor och kan satsa hela sitt liv på att träna och träna och träna, för att någon gång i framtiden få hänga den där guldmedaljen om halsen. Jag för min del avstår gärna guld­medaljen, bara jag slipper åka skidor! En annan älskar att springa några hundra meter på tid. Om och om igen springer dom den där sträckan för att om möjligt kunna göra det lite snabbare än förra gången. Kanske kan jag slå rekordet idag, tänker dom. För min del är det trevligare att gå den här sträckan i skogen och lyssna på fåglarna och njuta av dofterna. Varför springa på en och samma bana om och om igen? Så resonerar jag för jag har ing­en passion. Vare sig för skidåkning eller löpning.

Men däremot finns det annat som brinner på mitt hjärta. Sådant som Gud lagt ner där och som jag liksom aldrig kan släppa taget om. Ib­land, är det riktigt motigt, det ser ut som man inte kommer nånstans med det som man har på sitt hjärta, men då måste man fortsätta. Man får ta ett pass till. För om Gud rört vid ens hjärta, så finns passionen där nånstans. Nöden, glöden som driver mig att fortsätta. Och känner man att passionen dalar finns det bara en sak att göra. Det är att gå till honom som en gång gett passionen för att få lågan tänd igen. För finns inte passionen där, så

finns heller inte kraften att fullfölja det man kän­ner sig kallad till. Så därför så får jag komma, om och om igen, och säga: Herre, tänd lågan på nytt igen. Herre, låt mig få brinna för dig!

Det finns en hel värld av människor som behö­ver dig och mig. Alla är vi kallade att betjäna dom på ett eller annat sätt. En kanske skall pre­dika för dom, en annan ge ekonomiska medel, en tredje skall kanske ställa fram mat på bordet till någon, och en fjärde hjälpa människor till arbete, en femte betjäna med sjukvård osv. Bibeln säger att vad ni gör, så gör det av hjärtat. Gör det med passion.

  • Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor. Kol 3:23

Passionen hålls vid liv genom att mitt motiv är rätt. Om jag tjänar Herren med allt jag gör, så bevaras passionen. För det är Han som är föremå­let för min passion, inte själva grejen jag gör! Och när jag väl står där, mitt i min kallelse, så har han gett mig ett ljuvligt löfte att ta fasta på: Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjär­tan ger sig hän åt honom. 2 Krön.16:9

Jag gillar den attityd som den här bibelversen beskriver. Det står att Gud letar efter männis­kor som han kan få bistå. Han söker efter män­niskor som brinner för honom. Som har ett pas­sionerat hjärta. Som är villig att ge sitt liv för det som bultar på hjärtat. Gud söker efter människor att samarbeta med, människor som inte är nöjda med att tugga på i egen kraft utan som sträcker sig efter något mer.

Han längtar efter att få bistå dig. Kanske har du kört fast. Det är lätt gjort att det som började med passion fastnar i gammal vana, i tråkig rutin. Men då finns det en som vill tända lågan igen. Han vill att du skall brinna för honom, att det som du en gång sett framför dina ögon, ska bli verklighet! Tänk inte: Nää, det är försent för mig, jag har misslyckats så mycket. Om du frågar en sportsman hur många gånger han eller hon miss­lyckats, så kommer du att få höra att det är många gånger! De faller, men reser sig, de snubblar, men kommer upp på fötter igen. De tränar i månader och ser ingen förbättring, men passionen och glöden driver dem att fortsätta lite till, och sen…plötsligt så står dom där. Högst upp på pallen, framme vid målet!