Uppmuntrande Bibelord

Bibeln är som en skattkista…fullproppad med dyrbarheter! Här finns tusentals ord från Gud som kan hjälpa dig och mig, och vägleda oss, om vi bara tar dem till oss och tror på dem!

Gud vill att du och jag ska läsa dom, men inte bara det utan också ”äta” dem…alltså tänka på dem och meditera på dem! Visste du att ordet meditera har innebörden idissla!

När du hamnar i olika situationer, hitta bibelord som handlar om hur Gud vill hjälpa dig i det som du står i, och läs de orden och meditera på dem. Du kommer att bli styrkt och uppmuntrad, och tron på Guds mirakel kommer att växa!

 

Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.

(Psa 1:1-3)

Här nedan finner du några utvalda bibelversar för olika situationer som kan inträffa i vårt liv! Det finns tusentals andra löften i Bibeln för oss att hålla fast vid när livet är tufft, men jag har handplockat några versar som betytt mycket för mig:

Bibelord som ger styrka:

 

 ORO OCH BEKYMMER

 

 • Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Fil 4:6-7)
 • Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. (Eph 6:11)
 • Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? (Rom 8:35)

 

FAMILJEPROBLEM

 

 • …Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves. (Ps 127:1)
 • Rättfärdighetens frukt skall vara frid, och rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid. Mitt folk skall bo i fridfulla hem, i trygga boningar och på säkra viloplatser. (Isa 32:17-18)
 • HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. (Ps 34:7)

FRUKTAN

 

 • De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver ej rodna av blygsel. (Ps. 34:5)
 • Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. (2Tim 1:7)
 • De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus   (2 Kor. 10:4-5)
 • Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han.  (Jes 26:3)

 

HELANDE

 

 • ”Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära. Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.” (Ps 91:14-16)
 • Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Jes. 53:4-5
 • Min son, tag vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp. Ordspr. 4:20-22
 • Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar.  (Ps 118:17)

 

JOBBPROBLEM

 

 • Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla. (Ps 55:22) 
 • Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.” (Joh 16:33) 
 • Men du Israel, min tjänare, du Jakob, som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän! Jag har hämtat dig från jordens ändar, kallat dig hit från dess yttersta hörn och jag har sagt till dig: ”Du är min tjänare, dig har jag utvalt och inte förkastat.” Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. (Jes 41:8-10)

 

Gud är en god Gud!