Jesus – En Närmare Titt På Vem Han är- Del 7

Jesus – uppfyllde profetiorna!

När Jesus kom till jorden så kom Han inte som någon figur från ingenstans, utan allt var mycket omsorgsfullt planerat av Gud. Det finns ca 300 profetior i Gamla Testamentet som i förväg talar om att Messias skulle komma. Profetiorna är många gånger väldigt detaljerade och visar exakt vad som skulle hända Jesus.

 


De profetiska ordet är till för att vi ska tro!

Luk.24:13-32,

Jesus hänvisade ofta till skrifterna, alltså det som vi idag kallar Gamla Testamentet. Vilken vikt Han lägger vid det profetiska ordet där, märktes inte minst när Han uppstått från de döda. Lärjungarna som var på väg till Emmaus tvivlade på ryktena de hade hört om uppståndelsen, när Jesus själv uppenbarar sig för dem. Jesus tillrättavisade dem med att säga: Så tröga ni är att tro…allt står ju redan i Ordet! Sen visade Han dem utifrån ordet att han var Messias! Det som står i GT blev beviset för att Jesus var sann. Det är intressant att se att lärjungarna inte kände igen honom till hans fysiska gestalt (Han hade ju fått sin uppståndelsekropp), men när han visade dem profetiorna om honom, så säger de själva att ”deras hjärtan brann…”. Det går inte att se och förstå budskapet om Jesus med våra vanliga sinnen….det måste till en uppenbarelse från Gud! Det är i ditt hjärta som du måste ta emot Jesus!

 

 

Några profetior om Jesu födelse och liv

v      Föddes i Betlehem: Mika 5:2 + Matt 2:3-6 – Luk.2:4-6,

v      Född av en jungfru: Jes 7:14 – Luk.1:30-35,

v      Rider på en åsna Sak. 9:9 – Matt. 21:1-11,

v      Herodes dödade alla pojkar, Jer.31:15 – Matt.2:16-18

v         Messias skulle verka i Galileen: Jes.9:1-2 – Matt.4:13-17

Några profetior om Jesu död och uppståndelse

v     Jesus blev slagen och misshandlad. Jes. 53:2-7 – Mark.15:15-19

v     Kastade lott om klädnaden Ps.22:19 – Joh.19:23-24

v     Krossade inte hans ben Ps.34:21-Joh.19:33

v      Fick galla och ättika Ps 69:22– Matt 27:34

v      Tre dagar – Jona fisk: Jona:2:1- 11 – Matt 12:40

 

 

Det här är bara några av alla de profetiska ord som pekade framemot det som Jesus skulle göra. De allra viktigaste är förstås de som talar om att Messias skulle ta alla våra synder och våra sjukdomar på sig. (ex. Jes.53) Redan i Bibelns första bok så finns den första profetiska utsagan. Efter att människan fallit i synd och vänt Gud ryggen och skilsmässan mellan Gud och människa var ett faktum, så säger Gud: 1 Mos 3:15  ”Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.” Gud skulle genom Jesus fullständigt krossa den som bedragit människorna, och du och jag skulle kunna bli räddade! Ef 1:20-23: ”Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande.  Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.”

 

Det profetiska ordet håller

2 Petr 1:19

Det profetiska ordet skall lysa för oss säger Bibeln. När vi vacklar och vi inte riktigt vet vad som gäller, så är det profetiska ordet som står fast, och som inte rubbas. Det tål att granskas och det visar sig hålla genom allt!

Samtalsfrågor:

Hur förändras din tro när du ser att allt som hände Jesus redan var förutsagt?

Är det något som är svårt att förstå av det profetiska?

Vad menas med att man inte kan förstå allt som Jesus gjort med sitt huvud, utan med sitt hjärta?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *