Guds Kärleksbrev Till Dig

Kolla den här videon och se vad Gud, din Far i himlen har för dig! Allt som sägs är hämtat direkt från Bibeln!


Orden som du nu kommer att uppleva är sanna. De kommer att förändra ditt liv om du tillåter det, för det kommer direkt ifrån Guds hjärta. Han älskar dig och Han är Fadern som du sökt efter i  hela ditt liv.  Detta är Hans kärleksbrev till dig!

 

     Mitt barn, Du vet kanske inte vem jag är, men jag känner dig. Psalm 139:1    Jag vet när du sitter och när du står. Psalm 139:2   Jag är förtrogen med allt du gör. Psalm 139:3   Till och med varje hårstrå på ditt huvud är räknad. Matteusevangeliet 10:29-31  För du blev skapad till min avbild. Första Moseboken 1:27    I mig lever du och rör dig och är till. Apostlagärningarna 17:28  För du är min avkomling. Apostlagärningarna 17:28   

     Jag kände dig innan du blev bildad i moderlivet. Jeremia 1:4-5    Jag valde dig då jag planlade skapelsen. Efesierbrevet 1:11-12    Du är inget misstag, därför att alla dina dagar var redan skrivna i min bok. Psalm 139:15-16    Jag fastställde en bestämd tid för din födelse och var du skulle bo. Apostlagärningarna 17:26    Du är underbart skapat. Psalm 139:14    Jag vävde dig i moderlivet. Psalm 139:13    Från din första stund har jag varit ditt stöd. Psalm 71:6    De som inte känner mig, gjorde felaktiga bilder av mig. Johannesevangeliet 8:41-44    Jag är inte långt bort ifrån dig eller arg på dig, utan jag är den fullkomliga kärleken. Första Johannesbrevet 4:16

     Det är mitt begär att få ge dig min kärlek, bara därför att du är mitt barn och jag är din far. Första Johannesbrevet 3:1 Jag erbjuder dig mer än en jordisk fader kan någonsin erbjuda dig. Matteusevangeliet 7:11    För jag är den fullkomliga fadern. Matteusevangeliet 5:48    Varje fullkomlig gåva som du får, kommer från min hand. Jakobsbrevet 1:17    För jag är din försörjare och möter alla dina behov. Matteusevangeliet 6:31-33    Min plan för din framtid har alltid varit fylld med hopp. Jeremia 29:11    Jag älskar dig med evig kärlek. Jeremia 31:1

     Mina tankar om dig är lika tallösa som sandkornen på stranden. Psalm 139:17-18   Jag fröjder mig över dig med jubel. Sefanja 3:17 Jag vill aldrig sluta att göra dig gott. Jeremia 32:40  För du är min dyrbara egendom. Andra Moseboken 19:5    Av hela mitt hjärta och all min själ önskar jag att du ska slå rot. Jeremia 32:41    Och jag vill visa dig stora och förunderliga ting. Jeremia 33:3    När du söker mig med hela ditt hjärta, ska du finna mig. Femte Moseboken 4:29   

     Ha din lust i mig och jag vill ge dig vad ditt hjärta begär. Psalm 37:4    För det var jag som gav dig denna önskan. Filipperbrevet 2:13    Jag förmår göra långt mer än du kan föreställa dig. Efesierbrevet 3:20    För jag är din största uppmuntran. Andra Thessalonikerbrevet 2:16-17    Jag är också fadern som tröstar dig i dina svårigheter. Andra Korinthierbrevet 1:3-4    Jag hör dig och räddar dig ur all din nöd. Psalm 34:18    Som en herde bär ett lamm, bar jag dig tätt intill mitt hjärta. Jesaja 40:11    En dag skall jag torka alla dina tårar från dina ögon. Uppenbarelseboken 21:4 

     Jag är din far och jag älskar dig liksom jag älskar min son, Jesus. Johannesevangeliet 17:23    För min kärlek till dig är uppenbarad i Jesus. Johannesevangeliet 17:26    Han är en avbild av mitt väsen. Hebreerbrevet 1:3   Han kom för att visa att jag är för dig, inte emot dig. Romarbrevet 8:31    Och för att meddela att Han inte räknar till dina synder. Andra Korinthierbrevet 5:18-19   Jesus gav sitt liv för att du och jag kan försonas. Andra Korinthierbrevet 5:18-19    Hans död var det yttersta uttrycket av min kärlek till dig. Första Johannesbrevet 4:10    Jag gav upp det jag älskade för att vinna din kärlek. Romarbrevet 8:32    Om du tar emot min son som en gåva, så tar du också emot mig. Första Johannesbrevet 2:23     Och ingenting skulle någonsin kunna skilja dig från min kärlek.Romarbrevet 8:38-39   


Vänd om och kom hem och det skall bli fest i himlen såsom ingen har sett förut. Lukasevangeliet 15:7    Jag har alltid varit din far och skall alltid förbli din far.  Efesierbrevet 4:14-15   

Min fråga är: Vill du vara mitt barn? Johannesevangeliet 1:12-13    Jag väntar på dig. Lukasevangeliet 15:11-32

 

Kära hälsningar, Din Far,
Den Allsmäktige Guden

 

Vill du se en längre videoversion på engelska, klicka här:  https://www.fathersloveletter.com/

 

Father’s Love Letter used by permission Father Heart Communications © 1999 www.FathersLoveLetter.com