Frihet från fruktan del 1

Frihet från fruktan att inte vara älskad av Gud.

Gud älskar alla människor lika mycket…det är väl egentligen en ganska välkänd sanning. Ändå så är det många som går omkring med en gnagande känsla av att inte duga och inte vara bra nog för att bli älskad. Den här känslan är förödande i vår relation till Gud eftersom den fullständigt utarmar vår frimodighet inför Honom, och den skapar också bekymmer i våra relationer till andra människor. Detta kommer de närmaste tre studierna att handla om.
 

      Gud älskar alla – har inget anseende till person

Rom 8:15 , Ef.2:8-9, Gal.2:6,

Gud älskar alla. Han sände Jesus för att dö för alla människor och har tagit all vår synd på sig. Inget vi gör och inget vi misslyckas med kan någonsin ändra på detta faktum. Vi är oerhört älskade av Gud. Gud har inget anseende till person och värderar oss inte olika. Inför Honom är alla lika och har i honom fått samma förutsättningar. Det som är grunden till detta är att vi alla är barn till Gud, och vi har fått barnaskapets Ande – den befriar oss från all fruktan att inte vara älskad!

      Bli trygg i Guds kärlek och omsorg

1 Joh.3:16-17, 1 Joh. 4:18, Jes. 53:5,

Det är helt grundläggande om vi ska kunna leva ett sunt kristet liv, att vi är trygga i vår relation till Gud. Att vi förstår hans oerhörda kärlek och omsorg. Bibeln säger att anledningen till att vi fruktar är att vi är rädda för konsekvenser, för straff. Och känner vi det så har vi ännu inte lärt känna Guds kärlek till fullo. Sanningen är att vi får inget straff…allt straff blev nämligen lagt på Jesus! Hur underbart är inte det! Det är viktigt att vi lär känna denna kärlek som är större än allt annat. Umgås med Gud, läs Hans ord och öppna dig för Hans kärlek!

      Du kan vara frimodig i dina böner –  Han har redan gett dig svar!

Joh. 14:1Hebr 4:16Matt 6:25-34, Fil.4:6, Rom 8:32

Eftersom nu Jesus tagit ditt straff och du fullt ut har blivit ett Guds barn, så innebär det att Han också vill fylla alla dina behov! Du behöver inte frukta att hamna utanför välsignelsen, att Gud inte skulle vilja hjälpa dig. Eftersom det aldrig handlar om hur bra du är osv. utan enbart på vad Gud har gjort, så kan du bara öppna ditt hjärta och ta emot det som han har för dig! Gud har välsignat oss med allt vi behöver i varje situation. Hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom, säger Paulus! Han längtar efter att få ösa sitt goda över dig. Du behöver aldrig frukta att bli övergiven. Du behöver aldrig frukta sjukdom. Du behöver aldrig frukta misslyckanden. Du behöver aldrig frukta för människor (mer om detta en vid de två kommande studierna.) Du behöver aldrig frukta döden! Bibeln är proppfull med löften som gäller alla dina olika situationer!

      Hur blir jag fri från känslor av fruktan?

Joh.10:10, Luk 4:18,  Gal.5:1, Kol.3:1-2, Ords. 18:21,

Även om allt detta är sant, så är det ibland så att känslor av fruktan ändå drabbar oss när saker händer i våra liv. Och det är då man måste göra ett val: Antingen tror jag på Gud eller så tror jag på min fruktan. Om du låter dina tankar vara fyllda av fruktan och oro, om du ständigt talar om din fruktan och om du låter fruktan styra dina handlingar, ja, då har du valt att tro mer på fienden än på Gud, och din fruktan kommer att finnas kvar. Men om du istället bestämmer dig för att fylla dina tankar med vad Guds ord säger, och du istället för att tala ord av fruktan, talar ut vad Gud säger…jag då har du valt att tro på Gud, och från den stunden måste fruktan ge med sig! Guds ord ger liv! Ibland kan det ta tid, men om du inte ger dig utan står fast vi vad Guds ord säger, kommer du att få uppleva total frihet! Vi har ett ansvar – Paulus säger: Låt nu inte något nytt träldomsok läggas på er; det innebär att vi behöver vara på vår vakt!

Samtalsfrågor:

Är det svårt att alltid lita på Gud?
Har du någon gång upplevt hur Gud befriat dig från fruktan?
Vad kan vi göra för att hålla oss kvar i Guds kärlek även i svåra omständigheter?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *