Bibeln – Boken där Gud Talar till Dig

B4

Det är Guds vilja att tala till dig. Han har så mycket att säga
dig. Han vill berätta vem Han är och vill att du skall lära
känna Honom. Han vill också att du ska förstå och lära känna
Hans vilja med ditt liv! Gud kan tala på många olika sätt, men
han talar först och främst genom sitt ord Bibeln. Det är som Hans
kärleksbrev till dig!

 

Min son, ge akt på mitt tal, böj ditt öra till mina ord.
Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup.
Ordspr.4:20-21

 

1. Du kan lita på Guds ord!

Det fi nns väldigt mycket ord idag. Information, åsikter, ideologier
och mycket mer. På något sätt har de många orden
fått mindre värde. Man måste ställa sig frågan: Vem står bakom
orden? Kan jag lita på dem? Sanning är inte alltid så viktig för
människor, men det är det för Gud. Det Han säger i sitt ord Bibeln
gör anspråk på fullständig sanning. Gud själv står bakom varje
ord och varje löfte och Hans ord består ända in i evigheten!

Matt 24:35, Joh.8:31-32, Joh. 17:17, 2 Tim. 3:16-17

 

2. Hjälp att förstå

Det händer ju när man läser Bibeln, att det fi nns det som är
svårt att förstå! Så är det för alla ibland. Men vi är inte utlämnade
till att försöka förstå allt själva. Nej, Gud har gett oss den
Helige Ande för att hjälpa oss! Vi får be att han ger oss “ljus” (typiskt
kristet uttryck..)så vi förstår vad Gud vill säga. Gud vill verkligen
”uppenbara” sig för oss – Han vill visa dig vem Han är och
vad Han vill göra i ditt liv! Men ibland när man stöter på något
som verkar obegripligt, så kan man också göra som någon klok
person sa: Man får ”lyfta på hatten och gå vidare”! En dag så
förstår man!

Joh.14:16, 26, Joh. 15:26

 

3. Läs Bibeln varje dag!

Det är viktigt att regelbundet läsa Guds ord! Det är som mat
för vår inre människa. Jesus säger att han är livets bröd, och
vi skall leva av Hans ord. Det är mer än att bara lära sig på ett
kunskapsmässigt sätt. Guds ord ska bli ett med oss!
När vi läser det, tänker på det och gör det till det viktigaste
i vårt liv, så förändras vi också! Vi förstår mer, vi får mer tro
och Gud blir mer synlig i vårt liv! Börja med Johannes evangelium!
Det är en bra början. Använd gärna en modern översättning,
t.e.x ”Levande Bibeln”, Svenska folkbibeln, ”En levande
bok”, eller”Handbok för livet” (som också har många bra förklaringar.)

Jos. 1:8, Matt.4:4 , Joh.6:63, 14:23, 15:7, Kol 3:16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *