Du är älskad av Gud!

A1

Många människor undrar idag om Gud finns. Och om han finns – bryr han sig då om mig? Är han överhuvud­taget intresserad av mig, av min familj och mina om­ständigheter? För de flesta människor känns Gud väldigt långt borta. Men sanningen är den att Han istället är väl­digt nära. Och han älskar varenda människa.

 

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Rom. 5:8

 

  1. Gud älskar sin skapelse!

När Gud skapat jorden och hela den underbara naturen, så skapade han också människan. Gud formade människan till att vara honom lik. Vi blev hans avbilder. Människor med förmåga att tänka, känna, vara kreativa och visa kärlek. När Gud skapat allt, så såg han på det och sa: Det var gott! Han var nöjd med det han såg. Med blommorna, djuren…och med oss människor!

1 Mos 1:1-31, Ps. 8:4-10,Ps.139:13-16

 

  1. Eden – Guds paradis för människan

Han skapade oss för att vi skulle få leva i fullständig ge­menskap med honom, och aldrig någonsin var skild från hans kärlek. I Edens lustgård som han beredde åt de för­sta människorna, rådde perfekt harmoni. Adam och Eva levde tillsammans och hade en naturlig och underbar relation med Gud själv. Det står att Gud bru­kade besöka Adam vid kvällningen. Gud visste var de fanns och Han sökte upp deras gemenskap!

Gud gav hela den underbara Eden åt Adam och Eva. Där skulle de bruka jorden och äta av dess frukt. Gud ville att de skulle föröka sig och uppfylla jorden, och de blev satta att råda över djuren och det som Gud skapat.

1 Mos 2:5-25,

 

3. Gud hatar synden – men älskar syndaren!

Tyvärr hände det destruktiva saker med Guds skapelse. (Vi läser mer om det i nästa kapitel.)Vi människor är nu syndare säger Bibeln. Vi har gått bort ifrån Gud. Men Gud har ändå aldrig slutat att älska oss. Han avskyr många av de handlingar vi gör och hatar synden som är i världen, men Han älskar var och en av oss, ingen undan­tagen. När Gud kom med sin frälsningsplan, så gjorde han det medan vi fortfarande var syndare. Han krävde ingen motprestation, utan gav oss det mest värdefulla Han hade för att rädda oss. Hans egen Son – Jesus Kris­tus. Ingen hade kunnat bevisa större kärlek.

Rom.5:8, 1 Joh.3.16, 1 Joh.4:9-10, Ef.2:4-6

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *