Den Helige Ande är Din Hjälpare!

B12

När du tar emot Jesus som kommer den Helige Ande in i ditt liv.
Han är en person och bor i dig för att vara din “Hjälpare”. Gud
vill inte att du ska vara ensam – därför sände han sin Ande till din
hjälp!

 

Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall
sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna
er om allt som jag har sagt er.
Joh. 14:26

 

1. Den Helige Ande bor i dig!

Gud är inte långt borta från dig. Han bor i ditt hjärta.
Bibeln säger att du är ”ett tempel” för den Helige Ande!
Eftersom Han är en person och inte bara en slags ”andlig kraft”,
kan han tala till dig, vägleda och uppmuntra dig.
Den Helige Ande är också den som hjälper dig att förstå vad
Gud vill säga genom sitt ord! Han har lösningar på alla problem
och är din Hjälpare! Han ger dig uthållighet och leder dig i
genom svårigheter som du möter. Han som bor i dig är större än
allt som du möter!

Joh. 14:16-17, Joh. 14:26, Joh. 16:13, 1 Joh. 4:4, 1Kor.3:16

 

2. Gud vill fylla dig – döpa dig i Helig Ande!

På den första pingstdagen blev många människor döpta i den
Helige Ande. Anden föll över dem med en kraft som gjorde att
de kunde börja göra saker som de aldrig kunnat
tidigare. De gick ut och lade händerna på de sjuka och såg hur
Gud gjorde dom friska m.m. De kom in i ett nytt, övernaturligt liv.
Denna erfarenhet vill Gud ge dig, för den är till för alla troende.
Du behöver aldrig vara rädd för det som Gud ger till dig. Han ger
bara goda gåvor!

Apg. 2:1-18, Mark.16: 17-18, Luk.11:11-13, Jak.1:17

 

3. Dopet har välsignelser med sig!

Det första som hände när Anden föll var att människorna började
tala i tungor. Man fick ett nytt övernaturligt bönespråk. Det bönespråket
är inte ett inlärt språk utan något som ges genom den
Helige Ande. När man ber på det sättet så är det inte vi själva
som fomulerar bönen utan Guds Ande ber genom oss. Orden är
inspirerade av Anden, men vi öppnar munnen och talar. Detta
bönespråk har många olika syften, men ett av dem är att bygga
upp vår invärtes människa.

Apg. 19:6, 1 Kor.14:2-4, 14-15, Rom.8:26

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *