Jesus Ger Dig Äkta Glädje

B10

Det finns en utbredd fördom (som vi kristna många gånger
tyvärr varit med och skapat) som säger att det kristna livet
är väldigt trist och tråkigt. Men inget kan vara mer fel! Livet med
Jesus är fylld av glädje!

 

Ty Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid
och glädje i den helige Ande. Rom.14:17

 

1. Det kristna livet är glädje

Den glädje som fi nns i livet med Jesus kommer av att han själv
är glädje. Det är hans natur. När Han genom sin ande bor i
oss så får också vi del av den glädjen! Djupast sett är det en inre
tillfredsställelse som kommer av att jag tillhör Jesus och att livet nu
fått en mening och ett mål. Mitt namn är skrivet i Livets bok! Den
glädjen är inte beroende av yttre omständigheter, utan är en
kraft på insidan av oss!

Gal.5.22, Luk.10:17-20, Fil.4:4

 

2. Gud vill att vår glädje ska vara fullkomlig!

Jesus beskrivs som den som är smord med glädjens olja! Jesus
är glad och Han kom för att vi skulle få leva ett överfl ödande
liv! Han vill att vi ska ha överfl öd av glädje, kärlek, frid, kraft och
allt vad vi behöver. Om vi förblir i Jesus, säger Bibeln, det innebär
att när vi läser Hans ord, när vi ber och har gemenskap med
Honom osv. så kommer vår glädje att vara fullkomlig! Det är som
en djup, inre tillfredställelse som kommer av att jag känner Gud.

Joh.10:10, Joh.15:1-11, Joh.16:23-24, Ps.45:8

 

3. Vi kan vara glada även när det är jobbigt!

Det kan ju låta konstigt, men vi kan faktiskt vara glada även
när jobbiga saker händer! Den här glädjen är inte någon
ytlig, hurtig attityd som jag lägger på mig, utan den glädjen är
en styrka som kommer inifrån! Den bara finns där. Bibeln säger
att när jag gläder mig i Gud, alltså när jag påminner mig om att

Han är med och tackar och prisar Honom varje dag, så får jag
styrka mitt i det jobbiga! Det är en kraft som bär i allt. Hans glädje
sitter på djupet och är inte beroende av omständigheterna. Istället
så ändrar Han omständigheterna när jag ber till Honom!

Fil 4:4, Neh.8:10, 2 Mos.15.2, 1 Petr.1:6-9, Ps. 30:12-13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *