Du är Född på Nytt

Du är Född på Nytt

B1

När du blev frälst hände det underbara saker med dig. Du
kanske inte tycker att det märks så jättemycket, men Gud
har redan gjort väldigt mycket i ditt liv!

“Han drog mig upp ur fördärvets grop,
ur den djupa dyn; han ställde mina fötter på en klippa,
han gjorde mina steg fasta, han lade i min mun en ny sång,
en lovsång till vår Gud. ” Ps. 4:3-4

 

1. Du är född på nytt – av den Helige Ande!

När du sa ja till Jesus, blev du född på nytt. När du föddes av
din mor var det till kroppen, men denna gång blev du född
av den Helige Ande! Din ande var död men har nu fått ett helt
nytt liv! Gud själv bor i dig, genom den Helige Ande! Det innebär
att alla som är kristna har Guds Ande! Som du förstår kommer ju
det att märkas på olika områden i ditt liv, och det är nu det stora
äventyret börjar, nämligen att lära känna ditt nya liv i Jesus Kristus!

Joh. 3:3-8, Rom. 8:9-10, 1 Kor 3:16 , 1 Joh. 4:15,

 

2. Du har blivit en ny skapelse!

Det gamla livet är bakom och Gud har gett dig ett nytt liv.
Det är inte något luddigt och diffust som har hänt, och det
är inte bara någon religiös lära du har börjat att tro på, utan du
har blivit en helt ny skapelse. Din ande var död, men nu har den
fått liv. Du har naturligtvis samma personlighet kvar, och i spegeln
ser du nog likadan ut (bara en ny glädje i ögonen…)men ditt inre
har blivit förvandlat!

2 Kor. 5:17, Gal.4:6, Rom 8:15-16

 

3. Du har fått frid med Gud!!

Ordet frid är kanske ett ovanligt ord för dig, men Bibeln säger
att när du blev kristen fi ck du frid med Gud! Innebörden har
du kanske redan upplevt, nämligen att du känner dig lugn inombords.
Du har fått ro i ditt inre. Det är vad de fl esta som blir frälsta
på något sätt upplever . Det är något som blivit annorlunda.
Det som hänt är att din relation med Gud nu är upprättad,
och det ger harmoni i livet. Förresten..ordet frid betyder
just harmoni! Denna frid är sådan att den består även om det
är oroligt och jobbigt runtomkring. Precis som det är kav lugnt i
stormens mitt, så kan vi vara fridfulla och trygga när det blåser
omkring oss. Guds frid bor i oss!

Joh. 14:27, Rom 5:1

 

 

Allt Är Förlåtet!

Allt Är Förlåtet!

B2

Förlåtelsen är grunden för hela den kristna tron! Ordet evangelium
betyder egentligen ”ett glatt budskap”, och det är sannerligen
vad det är! Ett glatt budskap om att alla våra synder är
förlåtna genom vad Jesus gjort på Golgata!

Jag, jag är den som utplånar dina brott för min egen skull,
dina synder minns jag inte mer.Jes. 43:25

 

1. Allt är förlåtet

Att vara frälst är att vara fullständigt förlåten. Oavsett vad
man gjort i sitt liv! Här spelar ingen roll om synderna i våra
ögon har varit stora eller små! I Jesus är vi renade och gjorda
fria från all skuld! Allt det gamla är borta. Tänk så otroligt härligt!
Du är inte längre en syndare, – du var en syndare, men nu är du
frälst! Det är Jesus som i sin nåd har gett oss detta. Han tog alla
våra synder på sig själv när Han hängde på korset. Nu är dom
uppspikade där och ”vittnar inte längre emot oss!”
Att vi får frälsningen och förlåtelsen av nåd betyder att vi aldrig
nånsin kan förtjäna den, vi kan bara ta emot den som en
fri gåva.
Ef. 1:7-8, Ef. 2:4-5. 8-9, Kol 1:13-14, 2:13-14

 

2. Jesus förlåter alla mina synder!

Även om jag i Jesus är helt fri från synd, så innebär det förstås
inte att jag är felfri! Jag syndar ju i alla fall, men får nu leva i
Hans förlåtelse varje dag! När jag gör något som är jag vet är fel,
så får jag bekänna det och vända om.
Men jag är lika mycket Guds barn och lika mycket älskad av
Gud, även om jag gör fel! Hans kärlek till oss är inte beroende
av våra gärningar! Underbart, eller hur!
På samma sätt som Jesus då har förlåtit oss, så måste vi också
förlåta andra som har gjort fel mot oss. Det är jätteviktigt! Bibeln
säger att om inte vi förlåter andra människor av hjärtat, så kan
inte heller Gud förlåta oss!

Ps. 103:1-5, Matt. 6:12-15, Luk. 5:17-26, Kol. 3:13, 1Joh.1:9

3. Ingen fördömelse!

Ibland så blir vi lurade av våra känslor. Vår fi ende vill få oss att
tänka på alla fel vi gjort och vill att vi skall känna oss fördömda
av Gud. Men Jesus säger att om Han har
förlåtit oss, så är vi fullständigt förlåtna. Våra gamla synder är
borta! Gud vill inte att vi ska känna någon fördömelse eller någon
skuld över det som vi bett om förlåtelse för.
Någon klok har sagt att ”alla gamla synder är kastade i glömskans
hav, och i det havet är det fi ske förbjudet! Så när
gamla synder dyker upp i ditt huvud och i dina känslor, så säg
högt för dig själv: Jag är förlåten genom Jesus!

Rom 8:1, Joh. 10:10, Gal.5:1, Hebr.8:12

Bönen- Din Gemenskap Med Gud!

Bönen- Din Gemenskap Med Gud!

B3

När man är frälst är man aldrig ensam, för Gud har lovat att alltid
vara med den som tillhör Honom. Du kan varje dag be och ha
gemenskap med Gud, och Han lyssnar på dig. Han älskar dig
och är mån om dig på alla sätt.

Och Herren är den som går framför dig,
han skall vara med dig,
han skall inte lämna dig eller överge dig.
Du må inte frukta och inte vara förfärad.”
5. Mos.31:8

 

1. Gud vill ha gemenskap med dig.

Jesus umgicks alltid med sin Fader i himmelen. Om Han hade
för mycket folk omkring sig, så drog han sig undan till en enskild
plats för att få vara för sig själv och be. Du och jag får också
vara tillsammans med Gud. I bönen kan vi samtala med Gud om
allt som finns på vårt hjärta, och Han lyssnar. Gud längtar efter
att ha gemenskap med dig! Han lyssnar till dig, men talar också
in i ditt hjärta!

Ju mer du umgås med Gud, ju mer lär du känna Honom och
Hans röst! Någon har sagt: Kristendom är inte en religion den
är en relation!

Matt. 6:9-15 Matt. 14:23, 1 Kor. 1:9,

 

2. Gemenskapen med Gud gör dig trygg.

När man är van att alltid vara tvungen att klara allting själv,
utan hjälp ifrån Gud, så kan det ibland va svårt att verkligen
be för varje liten sak, men det får vi göra. Vi kan lämna allt till Jesus.
Små saker som stora saker. Vi får uttrycka allt vi känner; oro,
längtan, behov m.m., men också glädje och tacksamhet! Bibeln
säger att vi ska kasta alla bekymmer på Honom! Han vill att vi ska
vara trygga tillsammans med honom! Han är din allra bäste vän
och sviker dig aldrig!

Matt. 6:25-34 Luk. 11:9 – 10, Fil.4:6-7, 1 Petr. 5:7,

3. “Gå in i din kammare”

Man kan alltid be till Gud, du måste inte vara i kyrkan, eller
på någon speciell plats. Du kan be när du står och diskar,
kör bil eller promenerar. Men det är också viktigt att du hittar
din egen lilla bönevrå. Det behöver inte betyda ett särskilt ställe,
utan viktigast är att du varje dag hittar en stund där du ostört kan
samtala med Gud. Ditt hjärta – din “inre kammare” längtar efter
Gud! Ibland kan det vara svårt att hitta tid, men då får vi komma
ihåg att tiden för bön “får” vi inte – den får vi ta oss! Tiden med
Gud är som med generatorn på bilen – den laddar upp oss så vi
fungerar bra!

Ps. 84.3 Matt.6:6, 1 Tess. 5:16-18

Bibeln – Boken där Gud Talar till Dig

Bibeln – Boken där Gud Talar till Dig

B4

Det är Guds vilja att tala till dig. Han har så mycket att säga
dig. Han vill berätta vem Han är och vill att du skall lära
känna Honom. Han vill också att du ska förstå och lära känna
Hans vilja med ditt liv! Gud kan tala på många olika sätt, men
han talar först och främst genom sitt ord Bibeln. Det är som Hans
kärleksbrev till dig!

 

Min son, ge akt på mitt tal, böj ditt öra till mina ord.
Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup.
Ordspr.4:20-21

 

1. Du kan lita på Guds ord!

Det fi nns väldigt mycket ord idag. Information, åsikter, ideologier
och mycket mer. På något sätt har de många orden
fått mindre värde. Man måste ställa sig frågan: Vem står bakom
orden? Kan jag lita på dem? Sanning är inte alltid så viktig för
människor, men det är det för Gud. Det Han säger i sitt ord Bibeln
gör anspråk på fullständig sanning. Gud själv står bakom varje
ord och varje löfte och Hans ord består ända in i evigheten!

Matt 24:35, Joh.8:31-32, Joh. 17:17, 2 Tim. 3:16-17

 

2. Hjälp att förstå

Det händer ju när man läser Bibeln, att det fi nns det som är
svårt att förstå! Så är det för alla ibland. Men vi är inte utlämnade
till att försöka förstå allt själva. Nej, Gud har gett oss den
Helige Ande för att hjälpa oss! Vi får be att han ger oss “ljus” (typiskt
kristet uttryck..)så vi förstår vad Gud vill säga. Gud vill verkligen
”uppenbara” sig för oss – Han vill visa dig vem Han är och
vad Han vill göra i ditt liv! Men ibland när man stöter på något
som verkar obegripligt, så kan man också göra som någon klok
person sa: Man får ”lyfta på hatten och gå vidare”! En dag så
förstår man!

Joh.14:16, 26, Joh. 15:26

 

3. Läs Bibeln varje dag!

Det är viktigt att regelbundet läsa Guds ord! Det är som mat
för vår inre människa. Jesus säger att han är livets bröd, och
vi skall leva av Hans ord. Det är mer än att bara lära sig på ett
kunskapsmässigt sätt. Guds ord ska bli ett med oss!
När vi läser det, tänker på det och gör det till det viktigaste
i vårt liv, så förändras vi också! Vi förstår mer, vi får mer tro
och Gud blir mer synlig i vårt liv! Börja med Johannes evangelium!
Det är en bra början. Använd gärna en modern översättning,
t.e.x ”Levande Bibeln”, Svenska folkbibeln, ”En levande
bok”, eller”Handbok för livet” (som också har många bra förklaringar.)

Jos. 1:8, Matt.4:4 , Joh.6:63, 14:23, 15:7, Kol 3:16

Gud är Din Far Och Du är Hans Barn!

Gud är Din Far Och Du är Hans Barn!

B5

Vilken kärlek har inte
Fadern skänkt oss när
vi får heta Guds barn.
Det är vi.
1 Joh. 3:1

 

1. Du har fått rättighet att vara Guds barn

När synden kom in i världen förlorade du (och alla andra
människor) rätten att tillhöra Gud och vara Hans barn. Gud
älskade dig fortfarande, men kontakten med Honom var bruten.
Nu är den upprättad igen, för genom den nya födelsen blir du
Hans barn och inget kan längre hindra dig att ha gemenskap
med Fadern!

Det spelar ingen roll hur din bakgrund ser ut och hur ditt liv sett
ut. Allt som skilt dig från Gud är borta. Inom dig säger det
nu: min ”pappa” , min Far! (det bibliska uttrycket ”Abba”) Nu hör
du hemma hos Gud. Det är så många upplever frälsningen…jag
har kommit hem! Och Gud som är en god Far, tar hand om sina
barn när de sätter sin tro och tillit till Honom! Nu behöver vi inte
längre frukta och vara oroliga.

Luk. 15:11-32, Joh. 1:12, Rom. 8:15-17, Ef.1:3-5, Gal. 4:6-7,

 

2. Din Far i himlen älskar dig!

Du är älskad! Precis som du är! Gud gav det bästa han hade
till dig, nämligen Jesus. Genom att Han sände sin ende son
att dö i ditt ställe visade Han verkligen hur mycket Han älskar
dig!! Du är skapad till en underbar människa, unik och speciell!
Visste du att Gud till och med räknat hårstråna på ditt huvud?
Varje människa är formad av Skaparen som redan innan vi var
födda visste att vi skulle bli till. Han formade oss i vår moders liv
och skapade oss med ett syfte och ett värde, och vill leda dig in i
en underbar framtid!

Ps. 139:13-17, Jer 29:11, Luk. 12:6-7Joh. 3:16, 1 Joh. 4:9-10,

 

3. Din Far har omsorg om dig!

Gud är vår himmelske Far! Precis som en jordisk Far vill ge allt
gott åt sina barn, så vill Gud ge allt gott åt oss! Det tillhör
det arv som vi fått del av som kristna. För en del människor kan
det kännas svårt att kalla Gud för sin Far.

Om man har svåra erfarenheter från sin jordiska pappa, så kan
det bli problem att tänka sig Gud som en Far. Men då skall du
veta att din himmelske Far är fullkomlig. Precis sådan som en
riktig Far ska va.  Han har inget av din jordiska pappas fel och
brister, och han gör aldrig dig illa!

Gud vill att du skall lära känna honom som den gode Fadern
som vill fylla dina behov på alla områden. Du behöver inte
tveka att be Honom, för Han älskar dig ovillkorligt!

Matt.6:7-8, Matt 6:25-33, Matt 7:7-11, Rom 8:17, 32,

 

Du Tillhör Himlen!

Du Tillhör Himlen!

B6

Alla människor vill komma till himlen! Men bara den som tagit
emot Jesus i sitt hjärta kommer dit! Bibeln talar så tydligt om
att det finns EN väg som är öppen – Vägen heter Jesus. Den som
gett sitt liv till Honom blir också medborgare i Hans rike.

 

Men vi har vårt
medborgarskap
i himlen!
Fil. 3:20

 

1. Det blev stor glädje i himlen!

Den dagen du blev en kristen satte du fart på alla änglarna
i himlen! Det står att änglarna jublar över en enda syndare
som omvänder sig! Far har väntat på dig och nu har Han ställt
till med fest! Du tillhör nu Guds Rike – himlen! Du är räddad från
mörkrets rike och tillhör Guds älskade Sons Rike! Evigt liv fi ck du
som gåva den dag du sa ja till Jesus, så ditt eviga liv har redan
börjat! Din ande är av evig natur och du kommer att leva om du
än dör! Känn dig välkommen hem!

Luk. 15:7, Luk.15:11-32, Joh.11:25-26, Rom. 6:23, Kol. 1:13

 

2. Hoppet

Jesus ville inte att hans lärjungar skulle var oroliga för vad som
skulle hända efter det här livet. Han vill att vi skall veta i våra
hjärtan att vi tillhör Honom för evigt. Känn ingen oro för det som
kommer efter döden, för Han som är Herre över döden bor i dig!
Gud har gett oss ett hopp, en visshet om evigt liv i vårt hjärta.
Nåt vi är övertygade om. Den övertygelsen blir som en kraft och
styrka för oss när livet ibland är tungt. Vi vet att oavsett vad vi
möter, kommer det en dag att förändras.Men redan här och nu
kan vi få uppleva himmel på jorden! Det eviga livet är att lära
känna Gud, säger Bibeln. Redan nu får jag umgås med Honom
som jag kommer tillbringa en hel evighet tillsammans med!

Joh.10:28, Joh.14:1-6, 1Petr. 1:3-4, 1Joh 5:11-13

 

3. Ditt hem i himlen!

Jesus förklarade för lärjungarna att Han skulle lämna dem och
gå i förväg för att göra iordning rummen i himlen! Det innebär
att det finns en plats iordninggjord för dig där…dörrskylten är redan
upphängd! Där väntar Jesus på dig, och där väntar ditt himmelska
arv! Där väntar också de som har gått före, de som här på
jorden levde för Jesus! Hur det ser ut, ja, det kan vi få en glimt av i
Bibeln, en plats utan död, utan sjukdom, utan sorg och smärta…..
en obeskrivligt vacker plats där allt fungerar i fullkomlig harmoni.
Och där får vi möta vår frälsare Jesus som räddat oss till evigt liv!

Joh.3:16-17, Joh. 11:25-26, 1Joh.5:11-12, Upp.22:1-5

Välkommen till Familjen!

Välkommen till Familjen!

B7

Att vara kristen är att vara del av en ny familj!
Guds familj! Här fi nns en ”salig blandning” av olika slags människor,
med olika sätt att uttrycka sin tro, men med ett gemensamt:
Vi har samme Far och vår ”storebror” heter Jesus!

 

Alla är ni nämligen genom tron Guds söner,
i Kristus Jesus. Gal.3:26

 

1. Kristen tro – en familjeangelägenhet!

Vi tänker oss ibland kristendomen som en religion med en massa
religiösa lagar och formaliteter. Men Bibeln beskriver det istället
som en familjeangelägenhet! Inte religion – utan RELATION! I
första hand en relation med Far i himlen och med Jesus, hans
förstfödde son, och sen fullt av relationer med alla dem som tagit
emot Jesus i sitt hjärta och blivit medlemmar i familjen! Här är
ingen förmer än någon annan, men vår Far har skapat sina barn
till unika männikor, med många olikheter, men ändå hör vi samman!
Bibeln säger att vi är ett!

Gal.4:6-7, Apg. 2:41-47,

 

2. Tron är ingen privatsak

Många vill ha sin tro privat – för sig själv. Men det kommer
aldrig att fungera, eftersom allt är byggd på relation! Det
är istället viktigt att man knyter kontakter med andra kristna och
lever i en regelbunden, nära gemenskap! Det är med det som
med ett vedträ i öppna spisen… Om du lägger dit en ensam
träbit så slocknar det snart, men om du lägger på en hel hög
tillsammans, så ger det värme länge! På samma sätt behöver vi
varandra.

Gal. 6:2, 1 Joh.1:1-4, Rom.12:3-5, 1 Kor.12:12-27

 

3. I början är vi barn i tron!

När man nyss blivit kristen så är det helt naturligt att man har
mycket frågor! Det är saker som de kristna gör som man inte
förstår, främmande ord som man inte begriper eller frågeställningar
som dyker upp i huvudet som man inte vet svaret på. Och
man får ha frågor! Det är ju så man växer! Därför är det livsviktigt
att man har andra kristna syskon nära sig så man kan fråga, be
tillsammans och läsa Bibeln för att få veta mer! Så sök upp en
kristen församling om du inte redan gjort det , och börja regelbundet
att delta i gudstjänster och samlingar. Du behöver det!

Fil.1:3-11, Hebr. 5:13-14, 1 Petr.2:2-3

Bekänn Din Tro För Andra

Bekänn Din Tro För Andra

B8

Ibland kan det kännas nervöst när man ska berätta för
andra att man börjat tro på Jesus. Man undrar vad folk
ska säga och hur dom ska reagera. Men bekännelsen är en
självklar del av tron på Jesus. Min tro blir starkare när jag
berättar om den för andra!

 

Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt
hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli
räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse
till räddning. Rom.10:9-10

 

1. Det är naturligt att berätta!

Alldeles oavsett vad vi varit med om, så vill vi ju berätta om
det för andra. I alla fall om det är positivt. Så är det ju också
med tron på Jesus. Det är självklart att man vill dela med sig….
andra måste ju också få del av det här! Det hjärtat är fullt av
det talar munnen! Jesu lärjungar kunde inte tiga med vad dom
sett och hört, och det kvittade vad folk försökte göra för att tysta
dom så det gick inte – det bubblade över!

Joh.1.40-42, Apg.4:20

 

2. ”Jag kan inte så mycket…”

Det brukar vara en av de största trösklarna…det där med att
man inte kan så mycket. Man skulle ju gärna vilja förklara allt
om frälsningen osv. Men kom ihåg att du är inte kallad att avge
en avhandling – bara att berätta om vad Jesus gjort för dig och
vad du varit med om! Ge dig inte in i en massa diskussioner…
dom leder ingen vart. Din personliga upplevelse – det är ditt vittnesbörd!

Luk 24:46-48, Apg. 1:8, Apg.20:24

3. Bekännelsen väcker tro

Att bekänna sin tro är också viktigt för min tro på Jesus. När
bekänner min tro stadfästs tron i mitt liv. Ibland är man rädd
att man ska förlora tron pga av hur människor i min omgivning
reagerar, med ofta är det tvärtom. Jag blir starkare i min tro när
jag vågar berätta om den! Det finns kraft i bekännelsen! Därför
behöver jag heller aldrig vara rädd för människors reaktioner.
Tron på Jesus håller!

Men mitt vittnesbörd väcker givetvis också tro i andra människors
liv! Det har visat sig att de som är mest effektiva att
förklara den kristna tron för andra, och som får leda flest till Jesus,
är de som är nykristna. Det finns en glöd och en entusiasm hos
dig som precis funnit din tro på Jesus, som är helt oemotståndlig!
Människor kan se äktheten och förvandlingen och det skapar en visshet om att
budskapet är sant!

Matt.5:11-16

Gud är God – och Bara God!

Gud är God – och Bara God!

B9

När man börjar lära känna Gud upptäcker man Hans godhet
och barmhärtighet. Och Gud är inte kluven – inte både god
och ond… Han är bara God!

 

Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva
kommer från ovan, från himlaljusens fader,
hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan
ljus och mörker. Jak.1:17

 

1. Gud är bara GOD!

Många människor har sin egna tankar om Gud. Man har fått
sin bild av Gud från sin uppväxt, sina erfarenheter osv, och
många gånger är den bilden negativ. Det florerar många felaktiga
bilder av Gud. Men även om vi människor har olika åsikter om
Gud, så förändrar det inte vem Gud verkligen är, eller hur? Gud
är den Han är i allafall.

Det enda ställe där du får en objektiv sanning är i Guds eget
ord – Bibeln, och där beskrivs Gud som alltigenom god! Inte
lite god och lite ond….utan Bara God! Hans vilja och Hans plan
med dig har bara ditt bäst i åtanke. Han vill alltid hjälpa dig och
göra sådant som är gott mot dig!

Jer. 29:11,Jes. 55:7-9, Joh.1:17-18, Joh.14:6-11, Joh. 17:17,

 

2. Jesus visade oss vem Gud är!

Gud vill att vi skall lära känna honom. Han har gjort mycket
för att vi skall förstå vem Han är. Den tydligaste bilden av
vem Gud är och Hans hjärta för människor visade sig i Hans son
Jesus Kristus. När Han gick omkring här på jorden så gjorde han
Guds gärningar. Han gjorde bara sådant som han såg Fadern
göra! Så om man vill veta vem Gud är och vad han vill – se på
Jesus! Och vad gjorde han? Han gick omkring gjorde gott mot
människor och botade alla, står det i ordet!

Joh. 14:7 – 1 0 , Apg.10:38,

 

3. Jesus vann seger över det onda!

Vi har en fiende som har kommit för att stjäla det liv som Gud
gett oss. Han hatar Gud och är enbart ute efter att förstöra
för dig och alla som gett sitt liv till Jesus! Det är han som står för
det onda i världen – inte Gud! Men på Golgata vann Jesus en
fullständig seger över djävulen, det står i Bibeln att satan blev
avklädd alla vapen.

Den kärlek som Jesus har till dig och mig, och som gjorde att
Han var villig att dö för våra synder, den kärleken segrade
över all ondska och allt mörker! Så vi behöver aldrig tvivla på om
Gud vill oss väl eller inte! Det enda vi behöver göra är att se på
det offer Jesus gjorde. Det visar att Han alltid vill och kan hjälpa
dig i alla situationer. ”Han som inte skonade sin egen Son, hur
skulle Han kunna annat än skänka oss allt med honom?” Gud är
alltid på din sida!

Joh. 10:10-14, 1 Joh.3:8, Rom. 8:32-39, Kol.2:

 

Jesus Ger Dig Äkta Glädje

Jesus Ger Dig Äkta Glädje

B10

Det finns en utbredd fördom (som vi kristna många gånger
tyvärr varit med och skapat) som säger att det kristna livet
är väldigt trist och tråkigt. Men inget kan vara mer fel! Livet med
Jesus är fylld av glädje!

 

Ty Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid
och glädje i den helige Ande. Rom.14:17

 

1. Det kristna livet är glädje

Den glädje som fi nns i livet med Jesus kommer av att han själv
är glädje. Det är hans natur. När Han genom sin ande bor i
oss så får också vi del av den glädjen! Djupast sett är det en inre
tillfredsställelse som kommer av att jag tillhör Jesus och att livet nu
fått en mening och ett mål. Mitt namn är skrivet i Livets bok! Den
glädjen är inte beroende av yttre omständigheter, utan är en
kraft på insidan av oss!

Gal.5.22, Luk.10:17-20, Fil.4:4

 

2. Gud vill att vår glädje ska vara fullkomlig!

Jesus beskrivs som den som är smord med glädjens olja! Jesus
är glad och Han kom för att vi skulle få leva ett överfl ödande
liv! Han vill att vi ska ha överfl öd av glädje, kärlek, frid, kraft och
allt vad vi behöver. Om vi förblir i Jesus, säger Bibeln, det innebär
att när vi läser Hans ord, när vi ber och har gemenskap med
Honom osv. så kommer vår glädje att vara fullkomlig! Det är som
en djup, inre tillfredställelse som kommer av att jag känner Gud.

Joh.10:10, Joh.15:1-11, Joh.16:23-24, Ps.45:8

 

3. Vi kan vara glada även när det är jobbigt!

Det kan ju låta konstigt, men vi kan faktiskt vara glada även
när jobbiga saker händer! Den här glädjen är inte någon
ytlig, hurtig attityd som jag lägger på mig, utan den glädjen är
en styrka som kommer inifrån! Den bara finns där. Bibeln säger
att när jag gläder mig i Gud, alltså när jag påminner mig om att

Han är med och tackar och prisar Honom varje dag, så får jag
styrka mitt i det jobbiga! Det är en kraft som bär i allt. Hans glädje
sitter på djupet och är inte beroende av omständigheterna. Istället
så ändrar Han omständigheterna när jag ber till Honom!

Fil 4:4, Neh.8:10, 2 Mos.15.2, 1 Petr.1:6-9, Ps. 30:12-13

Låt Dig Döpas

Låt Dig Döpas

B11

Bibeln talar om att dopet i vatten är ett naturligt steg för den
människa som blivit kristen. Det är en tydlig bekännelse på att
jag lämnat det gamla livet bakom och nu lever mitt liv i Jesus!

 

Petrus svarade: ”Omvänd
er och låt er alla
döpas i Jesu Kristi
namn, så att ni får förlåtelse
för era synder.
Då får ni den heliga
anden som gåva.
Apg. 2:38

 

1. Först kommer tron på Jesus

Det finns många exempel i Bibeln på att människor som tog
emot Jesus i sina liv också lät sig döpas. En man satt och
läste ordet i en vagn, och Filippus kom förbi och förklarade vad
Han läste, och med ens ställde mannen frågan: Vad hindrar att
jag döpes? Tja, inget alls, blev svaret och mannen lät döpas sig
på direkten! Dopet är helt enkelt en yttre, mycket konkret, handling
på en inre övertygelse om att Jesus har tagit min synd! Det
är också en lydnads handling eftersom Gud uttryckligen gett oss
uppmaningen att låta oss döpas!

Apg. 8:26-38, Apg. 16:30-33 Matt. 28:18-20, Mark. 16:15-16

 

2. Dopet är att dö och uppstå med Jesus!

Alla människor måste dö på grund av synden. Det är den
syndfulla naturens konsekvens. Men när Jesus dog på Golgata
så dog han i vårt ställe. Istället blir dopet det som visar på
att jag redan genom tron är död och begraven tillsammans med
Jesus – hela mitt gamla liv med all dess synd och orenhet ligger
där i dopgraven. När jag sedan kommer upp ur vattnet är det
ett uttryck för att jag också uppstår med Jesus! Jag har fått ett
nytt liv tillsammans med Honom!

Rom.6:1-4, Kol.2:11-15

 

3. Dopet har välsignelser med sig!

Ibland så väntar människor väldigt länge med att döpa sig.
Man tycker inte att man förstår tillräckligt mycket osv. Men
dopet är inte ett examensprov eller ett bekräftelse på en viss
kunskap – den är ett uttryck för mitt hjärtas tro! En port in i ett
nytt liv! Och om vi ska va ärliga…vem av oss kan till fullo förstå
det som Jesus gjort för oss? Och Gud välsignar alltid när vi lyder
hans ord. Det gäller också dopet. Han ger oss ett löfte och
säger: Omvänd er och låt er döpas…då får ni den Helige Ande
som gåva!

Apg. 2:38, Rom. 6:8

Den Helige Ande är Din Hjälpare!

Den Helige Ande är Din Hjälpare!

B12

När du tar emot Jesus som kommer den Helige Ande in i ditt liv.
Han är en person och bor i dig för att vara din “Hjälpare”. Gud
vill inte att du ska vara ensam – därför sände han sin Ande till din
hjälp!

 

Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall
sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna
er om allt som jag har sagt er.
Joh. 14:26

 

1. Den Helige Ande bor i dig!

Gud är inte långt borta från dig. Han bor i ditt hjärta.
Bibeln säger att du är ”ett tempel” för den Helige Ande!
Eftersom Han är en person och inte bara en slags ”andlig kraft”,
kan han tala till dig, vägleda och uppmuntra dig.
Den Helige Ande är också den som hjälper dig att förstå vad
Gud vill säga genom sitt ord! Han har lösningar på alla problem
och är din Hjälpare! Han ger dig uthållighet och leder dig i
genom svårigheter som du möter. Han som bor i dig är större än
allt som du möter!

Joh. 14:16-17, Joh. 14:26, Joh. 16:13, 1 Joh. 4:4, 1Kor.3:16

 

2. Gud vill fylla dig – döpa dig i Helig Ande!

På den första pingstdagen blev många människor döpta i den
Helige Ande. Anden föll över dem med en kraft som gjorde att
de kunde börja göra saker som de aldrig kunnat
tidigare. De gick ut och lade händerna på de sjuka och såg hur
Gud gjorde dom friska m.m. De kom in i ett nytt, övernaturligt liv.
Denna erfarenhet vill Gud ge dig, för den är till för alla troende.
Du behöver aldrig vara rädd för det som Gud ger till dig. Han ger
bara goda gåvor!

Apg. 2:1-18, Mark.16: 17-18, Luk.11:11-13, Jak.1:17

 

3. Dopet har välsignelser med sig!

Det första som hände när Anden föll var att människorna började
tala i tungor. Man fick ett nytt övernaturligt bönespråk. Det bönespråket
är inte ett inlärt språk utan något som ges genom den
Helige Ande. När man ber på det sättet så är det inte vi själva
som fomulerar bönen utan Guds Ande ber genom oss. Orden är
inspirerade av Anden, men vi öppnar munnen och talar. Detta
bönespråk har många olika syften, men ett av dem är att bygga
upp vår invärtes människa.

Apg. 19:6, 1 Kor.14:2-4, 14-15, Rom.8:26

 

 

Du Kan Bli Helad!

Du Kan Bli Helad!

B13

När Jesus gick omkring här på jorden så visade han vad som
var Guds vilja för oss människor. Det var Guds vilja att vår
synd skulle bli förlåten, men också att vi skulle få vara friska och
hela! Därför botade Jesus alltid de människor som kom till honom!

 

…hur Gud smorde Jesus från
Nasaret med den helige Andes kraft,
han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som
var i djävulens våld, ty Gud var med honom.
Apg.10:38

 

1. Jesus botade alla som kom till honom

Sjukdom kommer aldrig från Gud, utan sjukdom kommer från
fienden, satan. Genom att synden kom in i världen, så kom
också sjukdom och död och lidande. Men Jesus deklarerade att
han kom för att göra ”djävulens gärningar om intet”! Jesus besegrade
fi enden på Golgata, och därför har vi idag möjlighet att
genom Jesus få uppleva hur Gud helar och hjälper oss! Underbart,
eller hur!
Överallt dit Jesus gick, kom människor som var sjuka och han
botade dem. Lama kunde gå igen, blinda fi ck sin syn, döva
hörde och stumma kunde tala. Jesus botade alla som kom till
honom!

1Joh 3:8, Joh.10:10, Matt 4:23-24, Matt 15:30, Mark. 5:25-34,
Mark.8:22-26, Luk.7:11-17

 

2. Jesus bar våra sjukdomar på korset!

När Jesus dog på Golgata så blev han slagen och piskad.
Tortyr skulle vi kalla det idag. Han var så plågad att de som
såg honom vände bort sitt ansikte. Det var så svårt att se. Men Bibeln
säger att det var våra sjukdomar han bar, och våra smärtor,
som han lade på sig. Han blev plågad för att du och jag skulle få
möjlighet att ta emot
helande! Ordet ”frälsning” betyder inte bara frihet från synd, det

Jes. 53:3-5, 1 Petr 2:24, Matt.8:14-17

 

3. Vi tar emot helande i tro!

När vi blir frälsta så aktiverar vi vår tro, eller hur? Vi tror att Gud
förlåtit oss och att vi är Guds barn. På samma sätt får vi tro
att Gud helar oss från våra sjukdomar! Vi tar emot Hans helande
genom tro! Vi behöver inte undra om han vill, eftersom han redan
visat det på korset. Han vill hela! Vi behöver inte undra om vi
är tillräckligt goda, tillräckligt heliga osv. Allt som Gud ger oss är
av nåd! Även om vi misslyckas ibland, så får vi ialla fall ta emot
hans helande kraft. Vi kan inte förtjäna något av det som Gud
ger! Vi får bara ta emot!
Till den kristnes uppdrag hör också att be för andra människor!
När Jesus sände ut sina lärjungar så gav han dem makt att
också bota sjukdomar. På samma sätt har vi också fått uppdraget
att be för sjuka.

Matt.8:5-13, Matt 9:27-31, Mark.9:17-22, Luk.9:1-6. Mark.16:15-20

Lovsången – En Kärlekssång Till Gud

Lovsången – En Kärlekssång Till Gud

B14

Sång och musik har alltid hört ihop med kristna församlingen.
Gud uppmuntrar oss att använda våra sång och musikgåvor.
Så här står det t.ex. ”Undervisa och förmana varandra med
psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet
Guds lov i era hjärtan.” Kol 3:16
Men det finns en sång som är alldeles speciell, nämligen
lovsången. Den sången riktar vi inte till varandra utan direkt till gud.

 

Han lade i min mun en ny sång, en
lovsång till vår Gud.
Det skola många se och varda
häpna, och skola förtrösta på
HERREN. Ps. 40:3-4

 

1. Alla kan lovsjunga

När man blir kristen är det naturligt att också visa Gud att man
älskar Honom! Vi älskar Honom för den han är och för det
Han gjort för oss. Genom hela bibeln möter vi människor som lovsjunger
och upphöjer Guds namn. Gud har lagt ner en ny sång
i dej som är kristen, avsett om du tycker du kan sjunga eller inte!
Lovsång har inte med hur vackert vi sjunger att göra, utan det är
ett sätt att uttrycka vår kärlek till Gud. Inifrån vårt hjärta kommer
en kärlekssång till Gud! Lovsång är faktiskt mer än sång, det är en
livsstil. Allt jag gör för Gud skall vara som en lovsång till honom!

Apg 2:46, Ps. 146:2, 145:1, 147:1, 63:4-5,

 

2. Lovsång och tacksamhet

Vi vet alla hur viktigt det är att tacka när man får något. Det
tillhör vanlig hövlighet! Hur mycket ska vi då inte tacka Gud
som gjort så mycket för oss! Jesus tog alla våra synder på sig och
vi kan nu leva fria och trygga tillsammans med Gud! Han ger oss
allt vad vi behöver och sviker oss aldrig! Allt detta är förstås värt
att lova och prisa Honom för i all evighet!
I bibeln kan vi läsa om hur människor blir botade tex, och det
som händer är att de börjar tacka och prisa Gud! I himlen
pågår ständig lovsång och tacksamhet, och vi får vara med när
änglarna 24 timmar om dygnet prisar och upphöjer Gud!

Luk 2:20, Ps 103:2 , Apg 3:8-9 Luk 1:64, Luk 18:43

 

3. Man kan alltid lovsjunga

Ibland känns det som att man inte har lust att sjunga lovsång.
Vissa dagar är jobbiga och det kan kännas som om Gud inte
älskar en överhuvudtaget. Men då är det viktigt att lovsjunga
Gud i alla fall! Vi lovar nämligen Gud för den vi vet att Han är, för
den Bibeln säger att Han är, inte för hur det känns idag!
Om vi har bekymmer och problem så vet vi att det inte kommer
från Gud, så därför kan vi istället bestämma oss för att
lova och tacka Gud som hjälper oss ur problemen! Om
du börjar praktisera detta kommer du att få upptäcka en oerhörd
kraft och styrka i ditt vardagsliv. Gud blir stor och problemen
mindre!

Ps. 34:2, Apg. 16:16-26, Fil. 4:6-7 , Upp. 4:9-11

Gud Har en Plan med Ditt Liv!

Gud Har en Plan med Ditt Liv!

B15

Många människor går omkring och känner sig värdelösa. Man tycker att livet inte har
någon mening, och man uppfattar sig själv som ganska betydelselös.
Men Gud har något annat för oss….han har ett underbart syfte med våra liv!
När vi upptäcker det blir livet så meningsfullt!

 

Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren.
Det är goda planer och inte onda,
för jag vill ge er en framtid och ett hopp.
Jer.29:11

 

1. Du är utvald och dyrbar !

Gud ser dig som Hans älskade och dyrbara barn. Du är värdefull och
Han är mycket glad över dig! Han vet allt och ser allt och ändå älskar

Han oss! Alla fel och miss­tag har Jesus tagit, så Gud ser oss hela tiden
genom Guds nådeglasögon! Se dig i spegeln och säg: Jag är utvald och
älskad av Gud! För så är det! Han har tänkt sina goda tankar om dig!
Han har sina planer för dig, du älskad för den du är, inte för det du gör!

Luk 12:6-7, Ps.139:1-18, Sef.3:17, Jer 1:7

 

2. Gud har en plan med ditt liv

Innan vi ens var påtänkta av våra föräldrar hade Gud en plan för oss.
Han har skapat oss in i minsta detalj, och Har tankar och planer för
våra liv. När vi blir frälsta kom­mer också en längtan in oss att få tjäna
Herren på olika sätt. Den kommer som ett gensvar på allt det som Jesus
gjort för oss! Nu vill vi ge våra liv för Honom, eller hur?
Men Gud vill inte att vi bara skall göra saker för Ho­nom…Han vill
att vi skall göra saker tillsammans med Honom! Han hjälper oss att
fullborda Hans vilja i våra liv!

Jer.1:5-10, Matt 28:18-20, Matt.16:18,

 

3. Du har fått gåvor som Gud vill använda

Alla har vi fått gåvor av olika slag. En del känner det som att de inte fått någonting,
men så är det inte! Alla har fått gåvor, och alla kan vi tjäna Gud med det vi har!
Ib­land frestas vi att snegla på andras gåvor som verkar så mycket större, och så
känner vi oss små i jämförelse. Men för Gud är inte den ena gåvan bättre eller
sämre, allt som vi fått av Gud är bra! Det allt handlar om är hur vi förval­tar det
vi fått! Den lille pojken i bibeln hade en matsäck fem kornbröd och två fiskar.
När Jesus fick använda det så räckte det till mat åt 5000 män + en massa
kvinnor och barn! Han var villig att ge vad Han hade!

Rom 12:6,11,28, Ef 4:8,11, Apg.6:1-4, Joh.6:5-11, Matt 25:14-28