Låt Dig Döpas

B11

Bibeln talar om att dopet i vatten är ett naturligt steg för den
människa som blivit kristen. Det är en tydlig bekännelse på att
jag lämnat det gamla livet bakom och nu lever mitt liv i Jesus!

 

Petrus svarade: ”Omvänd
er och låt er alla
döpas i Jesu Kristi
namn, så att ni får förlåtelse
för era synder.
Då får ni den heliga
anden som gåva.
Apg. 2:38

 

1. Först kommer tron på Jesus

Det finns många exempel i Bibeln på att människor som tog
emot Jesus i sina liv också lät sig döpas. En man satt och
läste ordet i en vagn, och Filippus kom förbi och förklarade vad
Han läste, och med ens ställde mannen frågan: Vad hindrar att
jag döpes? Tja, inget alls, blev svaret och mannen lät döpas sig
på direkten! Dopet är helt enkelt en yttre, mycket konkret, handling
på en inre övertygelse om att Jesus har tagit min synd! Det
är också en lydnads handling eftersom Gud uttryckligen gett oss
uppmaningen att låta oss döpas!

Apg. 8:26-38, Apg. 16:30-33 Matt. 28:18-20, Mark. 16:15-16

 

2. Dopet är att dö och uppstå med Jesus!

Alla människor måste dö på grund av synden. Det är den
syndfulla naturens konsekvens. Men när Jesus dog på Golgata
så dog han i vårt ställe. Istället blir dopet det som visar på
att jag redan genom tron är död och begraven tillsammans med
Jesus – hela mitt gamla liv med all dess synd och orenhet ligger
där i dopgraven. När jag sedan kommer upp ur vattnet är det
ett uttryck för att jag också uppstår med Jesus! Jag har fått ett
nytt liv tillsammans med Honom!

Rom.6:1-4, Kol.2:11-15

 

3. Dopet har välsignelser med sig!

Ibland så väntar människor väldigt länge med att döpa sig.
Man tycker inte att man förstår tillräckligt mycket osv. Men
dopet är inte ett examensprov eller ett bekräftelse på en viss
kunskap – den är ett uttryck för mitt hjärtas tro! En port in i ett
nytt liv! Och om vi ska va ärliga…vem av oss kan till fullo förstå
det som Jesus gjort för oss? Och Gud välsignar alltid när vi lyder
hans ord. Det gäller också dopet. Han ger oss ett löfte och
säger: Omvänd er och låt er döpas…då får ni den Helige Ande
som gåva!

Apg. 2:38, Rom. 6:8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *