Jesus – En Närmare Titt På Vem Han är – Del 1

Jesus – själva ”prototypen” på kärlek!

Jesus är ju en person som i alla tider blivit omdebatterad. Han är kontroversiell, och han skakar om. Ingen som med uppriktighet närmar sig Jesus kan bli oberörd. Vi ska under kommande studier verkligen sätta oss in i vad Jesus sa och gjorde när Han gick här på jorden, och vem Han är för oss idag. Lite av en stilstudie av Jesus, alltså!  Vi börjar med det som är Hans kanske mest välkända kännetecken. Hans kärlek!

Chockade omvärlden med sin syn på människan

Luk.7:35-50, Luk.19:1-10, Joh.4:5-30

I en värld som var väldigt fördömande mot människor som bröts den gängse livsstilen, kom Jesus med något som var helt nytt. Han visade respekt och kärlek till människor. Han drog sig inte för att umgås med dem som i samhället kallade syndare, och som var utstötta ur människornas gemenskap. Han lät en prostituerad kvinna som blivit befriad från demoner, komma in på festen, han gick hem till den illa beryktade skattmasen som alla visste hade förskingrat deras pengar och han samtalade med en utstött, samaritisk kvinna vilket också var helt emot gängse regler. Han avslöjade allt om henne, men dömde henne inte, utan lät henne förstå att om lät Jesus förvandla hennes liv, skulle hon bli upprättad!

Chockade den religiösa världen med sin barmhärtighet

Mark. 3:1-6, Joh. 8:2-11, Joh. 3:16-17,

Jesus blev väldigt obekväm i de religiösa kretsarna, eftersom han lät barmhärtigheten mot människor gå före lagen. Eller mer korrekt, Han fullbordade lagen genom att visa Guds kärlek. När lagen sa att man skulle stena den som blev ertappad med äktenskapsbrott, så visade Jesus med sina ord och sin handling, att ingen hade rätt att döma, eftersom alla var syndare, och att det alltid fanns rum för nåd när människor misslyckats. Han uppmuntrade människor att inte synda, alltså att följa lagen, men Han visade människor att Han kommit, inte för att döma världen, utan för att frälsa, rädda den. När Han botade en man med en förlamad hand på sabbaten och de blev upprörda, så står det att Jesus blev bedrövad över människorna, eftersom deras hjärtan var så hårda och ”förstockade”. Att Han botade på sabbaten i synagogan var så provokativt att de laglärda började diskutera hur de skulle döda Jesus!

Visade en enorm medkänsla med människors situation

Matt.9:35-36, Joh.11:32-34

Jesus uttryckte vid flera tillfällen sin nöd och smärta över människors situation. Han flöt inte ovanpå som någon okänslig potentat, utan såg det elände människor befann sig och kände med dem. När Hans vän Lasarus var död, och Han mötte systern som var bedrövad, så grät Jesus. Men han stannade inte vid en medkänsla, utan gjorde något åt situationen. Han uppväckte Lasarus! Hans lösning på problemet med alla människor som var så illa medfarna, var att be om arbetare, människor som vill hjälpa till! Alltså tänkte Jesus på dig och mig som lösning på problemet med alla dem som idag far illa!

Visade med sitt liv att Han var villig att offra allt för att rädda människor

Fil.2:5-11, Rom.5:8,

Jesus visste varför Han kommit till jorden, nämligen för att offra allt för människors skull. Han visste att Han som var Guds son var den ende som verkligen skulle kunna förvandla deras situation. Och han gjorde det, genom att betala med sitt eget liv. Han tog alla deras synder, det som var orsaken till all nöd, och dog och uppstod, för att besegra det mörker som bundit dem. Han öppnade därför med sitt eget liv som pris, en väg till befrielse, för var och en som vill ta emot det. (mer om Jesus död och uppståndelse i senare studier). Jesus böjde sig i ödmjukhet och blev vår tjänare. Ingen kan påvisa en större kärlek!

Uppmanade sina efterföljare att älska människor…

Matt 22:37-40, Matt 5:43-44,

När Jesus får frågan vilket som är det största budet, så säger Han att det är att älska Gud med hela sitt hjärta, och sen kommer ett som är det andra likt, säger Han, alltså ett bud som har samma tyngd och värde, nämligen att älska sina medmänniskor. Det var det sättet att leva som Jesus själv visade oss. Hans kärlek sträcker sig längre, än till att älska dem som vi fungerar bra tillsammans med, Hans kärlek sträcker sig till även till fiender och människor som vill oss illa.

Jesu kärlek var inte mesig

Joh. 2:13-17, Matt. 19:16-22

Att leva i kärlek innebär inte att var mesig och undfallande. Tvärtom. Jesu kärlek innehåller faktiskt ren och skär vrede, mot den som bedragit människorna och det som håller dem borta från Gud. När Han kom till templet och det istället för att pågå bön, hade blivit en plats av kommers, så går Han lös med piska över borden och kör ut köpmännen ur templet. Hans kärlek till Gud tvingade Honom att handla. Han utmanade en ung man, som gärna ville ha evigt liv, men som inte var villig att ge upp sitt eget liv och följa Jesus. När mannen inte var beredd att med hela hjärtat följa Jesus, så sprang Jesus inte efter med fjäskiga, kompromissande ord, utan lät honom gå. Jesus älskade den här mannen lika mycket som andra, men det eviga livet kan aldrig bygga på kompromiss.

Samtalsfrågor:

Har du någon gång fått uppleva Guds kärlek? På vilket sätt i så fall?
Är det lättare att fördöma än att visa kärlek och nåd?
På vilket sätt skulle du kunna visa människor mer kärlek i ditt liv?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *