Frihet från Fruktan Del 2

Frihet från människofruktan

Gud har kallat var och en att leva ett liv i fullständig frihet och trygghet och med ett självförtroende som är fast förankrat i Gud. Trots det är det många som går igenom livet som om de var bundna av osynliga bojor av människofruktan. Denna fruktan begränsar dem, och de känner sig inte fria att göra det som de vill göra och vara dem som de innerst inne är, eftersom människofruktan styr dem. Men de glada nyheterna är att Jesus har satt oss fullständigt fria från fruktan!

      Fruktan är ett slaveri

Rom 8:15, Hebr 2:15,

Det är mångas erfarenhet att andra människors åsikter och tankar begränsar livet. Vad andra säger får större betydelse än mitt eget värde. På många arbetsplatser och på skolor har man problem med mobbning, och även inom familj och vänskapskrets kan många uppleva sig nedtryckta och nedvärderade.  Allt detta kan skapa fruktan för människor. Vi vågar inte vara dem vi är, vi känner att vi inte är naturliga och allt blir fel.  Den som kritiserar och har dåliga attityder mot andra människor är också ofta den som själv är mest osäker och otrygg i sig själv. Denna fruktan är ett slaveri säger Bibeln, och det slaveriet har Gud befriat oss från.

      Du är fri att vara den du är!

Ps.139: 14-17, Jer. 1:5-8, 1 Kor 12:14-27, Gal.5:1,

Vi är alla unika människor! Gud gjorde inga kopior utan alla är vi original. Och var och en är vi skapade med personligheter som behagar Herren. (även om vi alla förstås har saker att slipa på… men det är en annan undervisning.) Att några är framåt och lite ”på sig” medan andra har en mera tillbakadragen framtoning osv. är inte ett problem, det är en välsignelse! Vi är kallade till att komplettera varandra! Men för att det skall fungera så måste vi var och en bli trygga i den vi är. Och är vi trygga i vår relation med Gud så ger vi också frihet till andra människor att vara som de är! Vi behöver alla bejaka oss så som Gud skapat oss att vara! Våga vara den du är!

      Acceptera att också du misslyckas ibland!

Kol 1:14, Ef.2:1-9, 1Joh 1:91Joh 4:10

Det är viktigt att vi vågar förlåta oss själva när vi gör sådant vi kanske inte borde eller när vi känner oss misslyckade. Vi kan älska oss själva i alla fall. Någon har sagt: ”Jag är inte perfekt, bara förlåten!” Vi får vara stolta över att vara förlåtna – inte över att vi är perfekta! Ingen människa har något i sig själv som kan imponera på Gud. I oss själva är vi verkligen misslyckade allihop. Men förlåtelsens kraft sätter oss helt fria från det som har varit och upprättar oss till nya skapelser! Vårt värde är inte grundat på hur bra vi lyckats, utan på hur älskade vi är av Gud! Därför finns det heller ingen anledning att känna sig nedvärderad om andra verkar lyckat bättre!

      Ge inte efter för människofruktan!

Ps 3:7Ps 56:12Jes. 43:1Jes. 51:12, Hebr. 13:6, 1Joh. 4:8

Så länge vi lever i den här världen så kommer vi att ha människor runtomkring oss som har åsikter om oss och det vi gör och som kanske rentav är elaka mot oss. En naturlig reaktion kan då vara att vi anpassar oss efter det och blir hämmade. Kanske finns det saker som vi skulle vilja göra, men vi vågar inte eftersom vi vet vad folk skulle tycka och tänka. Det här är att vara bunden och Jesus kom för att sätta oss fria! Om du känner att du har saker och ting på ditt hjärta som du vill göra, så låt inte andra människors åsikter sätta stopp för det! Vi tjänar Gud och inte människor! Det är viktigare att vi får göra Hans vilja än att göra människors vilja! Bibeln säger att Guds kärlek driver ut all fruktan! Om du tycker det här är svårt så låt Gud få visa dig sin kärlek! Läs i Bibeln om Guds kärlek till dig, bed och tacka honom för det, och låt gärna dina syskon få be för dig och betjäna dig!

Samtalsfrågor:
Har du någon gång känt människofruktan? Varför?
Har du upplevt hur din tro på Gud hjälpt dig?
Är det svårt att våga vara sig själv?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *