Jesus – Enda Vägen Till Gud

A4

Finns det då verkligen bara en väg till Gud? Man vill ju gärna
tro att “var och en blir salig på sin tro”. Att det borde räcka att
man tror på något, eller att man försöker att göra sitt bästa…..
Vad säger Bibeln?

Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen
kommer till Fadern utom genom mig. Joh. 14:6

 

1. Det finns bara en väg!

Det finns många som gör anspråk på att ha den rätta läran,
men frågan är vad som är sanning. Det finns något som verkligen
är sant. Då finns den sanningen antingen jag tycker om
den eller inte. Min egen åsikt blir då ganska betydelselös, eller
hur? Frågan är: Vad eller vem… har sanningen?
Jesus gör anspråk på att själv vara sanning. Han säger: Jag är
vägen till Fadern, jag är sanningen och jag är livet – det eviga
livet.

Joh. 14:6, 17:17, 1 Tim. 3:3-4

 

2. Det unika med Jesus

Jesus är unik. Du finner ingen som har gjort en liknande. handling.
Han är själv Gud, men istället för att kräva våra goda
gärningar för att ge oss evigt liv, så ger Han istället sitt eget liv
för oss. Istället för att komma ovanifrån och begära vår underkastelse,
så går Han ner till oss i mänsklig gestalt, lever under
våra villkor, och bär vår synd och vår skam. Och märkena
efter det har Han fortfarande kvar. Eller som någon har uttryckt
det..”ingen annan Gud har sår”! För många är detta faktum
det enda som behövs för att förstå att det är äkta kärlek! En
annan kommenterade: Ska jag tro på en Gud, då ska han
veta vad det är att vara människa! Och om det är något som
stämmer in på Jesus så är det väl det!

Fil 2:5-11, Matt 20:28, Rom 15:3, 1 Petr. 2:24

 

3. Din egen förmåga räcker inte!

Många människor hoppas att deras egna ansträngningar
att leva ett hederligt liv som goda samhällsmedborgare ska
räcka. Man tycker att man gör så gott man kan. Men ingen
människa – hur mycket hon än försöker kan någonsin nå upp
till Guds standard – fullständig helighet! Alla har syndat – och
alla av oss har gått miste om Guds härlighet. Det krävs syndfrihet
– fullkomlighet, och Bibeln säger att ingen är kvalificerad.
Vi får ta emot rättfärdigheten som en gåva – inte som förtjänst!
Det är det som är Guds nåd!

Ef. 2:8-9. Gal. 2:16, Rom 6:23, 2 Tim 1.9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *