Jesus – En Närmare Titt På Vem Han är – Del 4

Jesus – gör anspråk på sanningen!

Jesus ber inte om ursäkt för sig själv, utan Han vet vem Han är och Han vet varför Han kom! Många människor retar sig på att Jesus gör anspråk på att vara den enda sanna vägen, men Han själv backar aldrig en tum på sin sanna identitet, och det ska inte heller vi göra! Han var sann människa – men också sann Gud!
 

      ”Jag är sanningen”!

Joh.14:6, 1:14

Jesus deklarerar i den här versen att han är den enda vägen till Gud. Att ingen kan komma till Fadern utom att gå vägen genom Jesus. Ett anspråk som retade folk på Jesu tid och som retar folk än i dag! Det görs försök hela tiden att jämställa religioner och säga att ”alla blir salig på sin tro….” Eller: ” vi ber väl alla till samma Gud” osv. Idag pågår konspiration på hög nivå, för att ena alla religioner – ett tydligt tidstecken… men som kristna tror vi på en Gud som gör anspråk på att vara sanningen!

      Direkta anspråk på att Han är Guds Son!

Joh.11:25-26, Joh.14:9,  Matt.11:28,  Joh. 6:35

Jesus själv gör anspråk på att var Gud själv, Gud son, även om Han inte gick omkring och sa: Jag är Gud. Men tittar man på det Jesus säger, så finns det ingen tvekan om att Han menar att Han själv är Gud, och därmed sann! Han säger att om vi har sett honom så Har vi sett Gud. Och Han gör anspråk på att själv- i sin egen person kunna fylla alla människors behov, till och med att lova att den som tror på honom aldrig ska dö! Ett Gudsanspråk större än de flesta! Han säger att om vi kommer till honom så ska vi aldrig hungra eller törsta efter något, och om vi är trötta så ska Han själv ge oss vila!

      Indirekta anspråk på att Han är Guds Son!

Mark.2:5, Matt.25:31-32, Mark.14:61-64, Joh.18:37

Jesus säger att han har makt att förlåta synder, ett anspråk som nära fick fariseérna att spricka av ilska. Sen demonstrerade Han också den makten genom att bota den sjuke. Han säger att en dag skall han döma världen, och inte bara det, utgången av domen kommer att bero på hur var och en har tagit ställning i fråga om Jesus! När Jesus får frågan om Han är Messias så svarar Han: Det är jag, och att Han menar allvar med sitt påstående bevisas ju av översteprästens reaktion….Han river sönder sina kläder, för han tycker det är hädelse. Så nog gör Jesus anspråk på att vara Gud, alltid!

      Mer än 300 uppfyllda profetior!!

Mika 5:2 – Matt. 2:4-6,  Sak. 9:9 – Matt. 21:1-11,  Ps.22:18 – Matt 27:35

Det finns trehundra profetior i Gamla testamentet som talar om att Messias skulle komma, och vad han skulle göra när Han kom till jorden. Alla dessa uppfyllde Jesus. En del av profetiorna uppfylldes till viss del även under profetens egen tid, men i Jesus fick de sin yttersta fullbordan. Det finns dom som tänker sig att Jesus kände till de här profetorden och uppfyllde dem i sin egen kraft för att försöka bevisa att Han var Messias. Men måste vara svårt att bestämma var man själv ska födasJ, och också i detalj arrangera hur man ska själv ska bli dödad! Inte mindre än 29 profetior uppfylldes den dag som Jesus dog! (I studierna under påsken ska vi ta upp profetior och bevis som rör äktheten i Jesu död och uppståndelse.) Det vi tror på är äkta!

      Vi står upp för sanningen!

Matt 10:32-33, Rom.1:16.

Jesus fick utstå mycket hån för sina anspråk att vara sanningen. Så kan det vara för oss också när vi står upp för Honom, men då ska vi komma ihåg att det tillhör den kristna tron att vi kan bli ifrågasatta. Men vi blygs inte för evangelium! Det vi tror på håller att granskas i sömmarna vi behöver inte skämmas för att det vi tror på är den enda sanna vägen till Gud!

 

Samtalsfrågor:
Har du mött mycket ifrågasättanden av din tro på Jesus?
Är det vanligt att folk har åsikten, typ: Alla religioner tror på samma Gud, man ska inte tro att bara de kristna har rätt osv.

Hur kan man svara människor som tycker att vi är inkrökta som tror att de bara finns en väg till Gud?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *