Jesus öppnade vägen till Gud igen

A3

Människans gemenskap med Gud bröts i syndafallet, men
tack och lov slutar det inte där! Omedelbart efteråt talar
Gud om vad som ska ske och vad han kommer att göra för att
rädda oss människor. Det fanns en plan, men den var mycket
dyrköpt. Men Gud älskade oss så mycket att han ansåg det
vara värt priset!

Så älskade Gud världen
att han gav den sin
ende son, för att de
som tror på honom inte
skall gå under utan ha
evigt liv. Joh. 3:16

 

1. Gud gav oss en utväg

Gud visste vad som skulle ske och hade redan en plan.
Faktum är att han avslöjar den strax efter syndafallet.
Gud skulle sända sin egen son att bära vår synd. Vi behövde
någon som var utan synd, som kunde träda in i vårt ställe.
Någon som inte själv var befl äckad av syndafallet. Det fanns
bara en som kunde bli den räddningen – nämligen Guds
egen son, Jesus Kristus.

Kol.1:20-21, Ef.2:1-10, Rom. 5:17-19

 

2. Jesus tog ditt straff!

Gud kunde ha vänt oss människor ryggen och struntat i
det faktum att vi alla gick förlorade. Han hade ju faktiskt
redan gett oss chansen att säga ja eller nej till honom.. Men
hans kärlek till oss gjorde att han gav sin ende son till att födas
till jorden och sen dö för vår skull.
Bibeln säger att den som inte visste av någon synd, blev
gjord till synd för vår skull för att vi genom honom skulle få
del av hans rättfärdighet.
Jesus blev hånad och föraktad, man spottade på honom,
och tryckte ner en krona av törnen på hans huvud. Han spikades
upp på korset, och han dog. En profet vid namn Jesaja
(som levde flera hundra år innan detta skedde) skrev så här:
”Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade
han på sig……….Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få
frid…” Jesus tog det straff som vi skulle haft!

Jes. 53:3-5, Matt 27:1-66

 

3. Han uppstod igen!

Jesus inte bara dog. Han uppstod också på den tredje dagen.
Annars hade Hans död varit förgäves. Men döden kunde
inte behålla Honom eftersom Han var utan synd! Nu har Gud
gett möjlighet för var och en som tror på Jesus att bli förlåten
och renad och få den brutna gemenskapen med Gud upprättad.
Det är det Bibeln kallar frälsning. Nu kan du få komma
till Gud! Nu kan du få ett evigt liv!

Matt 28:1-20, Apg 2:22-24, Joh. 11:25-26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *