Låt Dig Döpas

Låt Dig Döpas

B11

Bibeln talar om att dopet i vatten är ett naturligt steg för den
människa som blivit kristen. Det är en tydlig bekännelse på att
jag lämnat det gamla livet bakom och nu lever mitt liv i Jesus!

 

Petrus svarade: ”Omvänd
er och låt er alla
döpas i Jesu Kristi
namn, så att ni får förlåtelse
för era synder.
Då får ni den heliga
anden som gåva.
Apg. 2:38

 

1. Först kommer tron på Jesus

Det finns många exempel i Bibeln på att människor som tog
emot Jesus i sina liv också lät sig döpas. En man satt och
läste ordet i en vagn, och Filippus kom förbi och förklarade vad
Han läste, och med ens ställde mannen frågan: Vad hindrar att
jag döpes? Tja, inget alls, blev svaret och mannen lät döpas sig
på direkten! Dopet är helt enkelt en yttre, mycket konkret, handling
på en inre övertygelse om att Jesus har tagit min synd! Det
är också en lydnads handling eftersom Gud uttryckligen gett oss
uppmaningen att låta oss döpas!

Apg. 8:26-38, Apg. 16:30-33 Matt. 28:18-20, Mark. 16:15-16

 

2. Dopet är att dö och uppstå med Jesus!

Alla människor måste dö på grund av synden. Det är den
syndfulla naturens konsekvens. Men när Jesus dog på Golgata
så dog han i vårt ställe. Istället blir dopet det som visar på
att jag redan genom tron är död och begraven tillsammans med
Jesus – hela mitt gamla liv med all dess synd och orenhet ligger
där i dopgraven. När jag sedan kommer upp ur vattnet är det
ett uttryck för att jag också uppstår med Jesus! Jag har fått ett
nytt liv tillsammans med Honom!

Rom.6:1-4, Kol.2:11-15

 

3. Dopet har välsignelser med sig!

Ibland så väntar människor väldigt länge med att döpa sig.
Man tycker inte att man förstår tillräckligt mycket osv. Men
dopet är inte ett examensprov eller ett bekräftelse på en viss
kunskap – den är ett uttryck för mitt hjärtas tro! En port in i ett
nytt liv! Och om vi ska va ärliga…vem av oss kan till fullo förstå
det som Jesus gjort för oss? Och Gud välsignar alltid när vi lyder
hans ord. Det gäller också dopet. Han ger oss ett löfte och
säger: Omvänd er och låt er döpas…då får ni den Helige Ande
som gåva!

Apg. 2:38, Rom. 6:8

Den Helige Ande är Din Hjälpare!

Den Helige Ande är Din Hjälpare!

B12

När du tar emot Jesus som kommer den Helige Ande in i ditt liv.
Han är en person och bor i dig för att vara din “Hjälpare”. Gud
vill inte att du ska vara ensam – därför sände han sin Ande till din
hjälp!

 

Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall
sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna
er om allt som jag har sagt er.
Joh. 14:26

 

1. Den Helige Ande bor i dig!

Gud är inte långt borta från dig. Han bor i ditt hjärta.
Bibeln säger att du är ”ett tempel” för den Helige Ande!
Eftersom Han är en person och inte bara en slags ”andlig kraft”,
kan han tala till dig, vägleda och uppmuntra dig.
Den Helige Ande är också den som hjälper dig att förstå vad
Gud vill säga genom sitt ord! Han har lösningar på alla problem
och är din Hjälpare! Han ger dig uthållighet och leder dig i
genom svårigheter som du möter. Han som bor i dig är större än
allt som du möter!

Joh. 14:16-17, Joh. 14:26, Joh. 16:13, 1 Joh. 4:4, 1Kor.3:16

 

2. Gud vill fylla dig – döpa dig i Helig Ande!

På den första pingstdagen blev många människor döpta i den
Helige Ande. Anden föll över dem med en kraft som gjorde att
de kunde börja göra saker som de aldrig kunnat
tidigare. De gick ut och lade händerna på de sjuka och såg hur
Gud gjorde dom friska m.m. De kom in i ett nytt, övernaturligt liv.
Denna erfarenhet vill Gud ge dig, för den är till för alla troende.
Du behöver aldrig vara rädd för det som Gud ger till dig. Han ger
bara goda gåvor!

Apg. 2:1-18, Mark.16: 17-18, Luk.11:11-13, Jak.1:17

 

3. Dopet har välsignelser med sig!

Det första som hände när Anden föll var att människorna började
tala i tungor. Man fick ett nytt övernaturligt bönespråk. Det bönespråket
är inte ett inlärt språk utan något som ges genom den
Helige Ande. När man ber på det sättet så är det inte vi själva
som fomulerar bönen utan Guds Ande ber genom oss. Orden är
inspirerade av Anden, men vi öppnar munnen och talar. Detta
bönespråk har många olika syften, men ett av dem är att bygga
upp vår invärtes människa.

Apg. 19:6, 1 Kor.14:2-4, 14-15, Rom.8:26

 

 

Du Kan Bli Helad!

Du Kan Bli Helad!

B13

När Jesus gick omkring här på jorden så visade han vad som
var Guds vilja för oss människor. Det var Guds vilja att vår
synd skulle bli förlåten, men också att vi skulle få vara friska och
hela! Därför botade Jesus alltid de människor som kom till honom!

 

…hur Gud smorde Jesus från
Nasaret med den helige Andes kraft,
han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som
var i djävulens våld, ty Gud var med honom.
Apg.10:38

 

1. Jesus botade alla som kom till honom

Sjukdom kommer aldrig från Gud, utan sjukdom kommer från
fienden, satan. Genom att synden kom in i världen, så kom
också sjukdom och död och lidande. Men Jesus deklarerade att
han kom för att göra ”djävulens gärningar om intet”! Jesus besegrade
fi enden på Golgata, och därför har vi idag möjlighet att
genom Jesus få uppleva hur Gud helar och hjälper oss! Underbart,
eller hur!
Överallt dit Jesus gick, kom människor som var sjuka och han
botade dem. Lama kunde gå igen, blinda fi ck sin syn, döva
hörde och stumma kunde tala. Jesus botade alla som kom till
honom!

1Joh 3:8, Joh.10:10, Matt 4:23-24, Matt 15:30, Mark. 5:25-34,
Mark.8:22-26, Luk.7:11-17

 

2. Jesus bar våra sjukdomar på korset!

När Jesus dog på Golgata så blev han slagen och piskad.
Tortyr skulle vi kalla det idag. Han var så plågad att de som
såg honom vände bort sitt ansikte. Det var så svårt att se. Men Bibeln
säger att det var våra sjukdomar han bar, och våra smärtor,
som han lade på sig. Han blev plågad för att du och jag skulle få
möjlighet att ta emot
helande! Ordet ”frälsning” betyder inte bara frihet från synd, det

Jes. 53:3-5, 1 Petr 2:24, Matt.8:14-17

 

3. Vi tar emot helande i tro!

När vi blir frälsta så aktiverar vi vår tro, eller hur? Vi tror att Gud
förlåtit oss och att vi är Guds barn. På samma sätt får vi tro
att Gud helar oss från våra sjukdomar! Vi tar emot Hans helande
genom tro! Vi behöver inte undra om han vill, eftersom han redan
visat det på korset. Han vill hela! Vi behöver inte undra om vi
är tillräckligt goda, tillräckligt heliga osv. Allt som Gud ger oss är
av nåd! Även om vi misslyckas ibland, så får vi ialla fall ta emot
hans helande kraft. Vi kan inte förtjäna något av det som Gud
ger! Vi får bara ta emot!
Till den kristnes uppdrag hör också att be för andra människor!
När Jesus sände ut sina lärjungar så gav han dem makt att
också bota sjukdomar. På samma sätt har vi också fått uppdraget
att be för sjuka.

Matt.8:5-13, Matt 9:27-31, Mark.9:17-22, Luk.9:1-6. Mark.16:15-20

Lovsången – En Kärlekssång Till Gud

Lovsången – En Kärlekssång Till Gud

B14

Sång och musik har alltid hört ihop med kristna församlingen.
Gud uppmuntrar oss att använda våra sång och musikgåvor.
Så här står det t.ex. ”Undervisa och förmana varandra med
psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet
Guds lov i era hjärtan.” Kol 3:16
Men det finns en sång som är alldeles speciell, nämligen
lovsången. Den sången riktar vi inte till varandra utan direkt till gud.

 

Han lade i min mun en ny sång, en
lovsång till vår Gud.
Det skola många se och varda
häpna, och skola förtrösta på
HERREN. Ps. 40:3-4

 

1. Alla kan lovsjunga

När man blir kristen är det naturligt att också visa Gud att man
älskar Honom! Vi älskar Honom för den han är och för det
Han gjort för oss. Genom hela bibeln möter vi människor som lovsjunger
och upphöjer Guds namn. Gud har lagt ner en ny sång
i dej som är kristen, avsett om du tycker du kan sjunga eller inte!
Lovsång har inte med hur vackert vi sjunger att göra, utan det är
ett sätt att uttrycka vår kärlek till Gud. Inifrån vårt hjärta kommer
en kärlekssång till Gud! Lovsång är faktiskt mer än sång, det är en
livsstil. Allt jag gör för Gud skall vara som en lovsång till honom!

Apg 2:46, Ps. 146:2, 145:1, 147:1, 63:4-5,

 

2. Lovsång och tacksamhet

Vi vet alla hur viktigt det är att tacka när man får något. Det
tillhör vanlig hövlighet! Hur mycket ska vi då inte tacka Gud
som gjort så mycket för oss! Jesus tog alla våra synder på sig och
vi kan nu leva fria och trygga tillsammans med Gud! Han ger oss
allt vad vi behöver och sviker oss aldrig! Allt detta är förstås värt
att lova och prisa Honom för i all evighet!
I bibeln kan vi läsa om hur människor blir botade tex, och det
som händer är att de börjar tacka och prisa Gud! I himlen
pågår ständig lovsång och tacksamhet, och vi får vara med när
änglarna 24 timmar om dygnet prisar och upphöjer Gud!

Luk 2:20, Ps 103:2 , Apg 3:8-9 Luk 1:64, Luk 18:43

 

3. Man kan alltid lovsjunga

Ibland känns det som att man inte har lust att sjunga lovsång.
Vissa dagar är jobbiga och det kan kännas som om Gud inte
älskar en överhuvudtaget. Men då är det viktigt att lovsjunga
Gud i alla fall! Vi lovar nämligen Gud för den vi vet att Han är, för
den Bibeln säger att Han är, inte för hur det känns idag!
Om vi har bekymmer och problem så vet vi att det inte kommer
från Gud, så därför kan vi istället bestämma oss för att
lova och tacka Gud som hjälper oss ur problemen! Om
du börjar praktisera detta kommer du att få upptäcka en oerhörd
kraft och styrka i ditt vardagsliv. Gud blir stor och problemen
mindre!

Ps. 34:2, Apg. 16:16-26, Fil. 4:6-7 , Upp. 4:9-11

Gud Har en Plan med Ditt Liv!

Gud Har en Plan med Ditt Liv!

B15

Många människor går omkring och känner sig värdelösa. Man tycker att livet inte har
någon mening, och man uppfattar sig själv som ganska betydelselös.
Men Gud har något annat för oss….han har ett underbart syfte med våra liv!
När vi upptäcker det blir livet så meningsfullt!

 

Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren.
Det är goda planer och inte onda,
för jag vill ge er en framtid och ett hopp.
Jer.29:11

 

1. Du är utvald och dyrbar !

Gud ser dig som Hans älskade och dyrbara barn. Du är värdefull och
Han är mycket glad över dig! Han vet allt och ser allt och ändå älskar

Han oss! Alla fel och miss­tag har Jesus tagit, så Gud ser oss hela tiden
genom Guds nådeglasögon! Se dig i spegeln och säg: Jag är utvald och
älskad av Gud! För så är det! Han har tänkt sina goda tankar om dig!
Han har sina planer för dig, du älskad för den du är, inte för det du gör!

Luk 12:6-7, Ps.139:1-18, Sef.3:17, Jer 1:7

 

2. Gud har en plan med ditt liv

Innan vi ens var påtänkta av våra föräldrar hade Gud en plan för oss.
Han har skapat oss in i minsta detalj, och Har tankar och planer för
våra liv. När vi blir frälsta kom­mer också en längtan in oss att få tjäna
Herren på olika sätt. Den kommer som ett gensvar på allt det som Jesus
gjort för oss! Nu vill vi ge våra liv för Honom, eller hur?
Men Gud vill inte att vi bara skall göra saker för Ho­nom…Han vill
att vi skall göra saker tillsammans med Honom! Han hjälper oss att
fullborda Hans vilja i våra liv!

Jer.1:5-10, Matt 28:18-20, Matt.16:18,

 

3. Du har fått gåvor som Gud vill använda

Alla har vi fått gåvor av olika slag. En del känner det som att de inte fått någonting,
men så är det inte! Alla har fått gåvor, och alla kan vi tjäna Gud med det vi har!
Ib­land frestas vi att snegla på andras gåvor som verkar så mycket större, och så
känner vi oss små i jämförelse. Men för Gud är inte den ena gåvan bättre eller
sämre, allt som vi fått av Gud är bra! Det allt handlar om är hur vi förval­tar det
vi fått! Den lille pojken i bibeln hade en matsäck fem kornbröd och två fiskar.
När Jesus fick använda det så räckte det till mat åt 5000 män + en massa
kvinnor och barn! Han var villig att ge vad Han hade!

Rom 12:6,11,28, Ef 4:8,11, Apg.6:1-4, Joh.6:5-11, Matt 25:14-28

Du är älskad av Gud!

Du är älskad av Gud!

A1

Många människor undrar idag om Gud finns. Och om han finns – bryr han sig då om mig? Är han överhuvud­taget intresserad av mig, av min familj och mina om­ständigheter? För de flesta människor känns Gud väldigt långt borta. Men sanningen är den att Han istället är väl­digt nära. Och han älskar varenda människa.

 

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Rom. 5:8

 

  1. Gud älskar sin skapelse!

När Gud skapat jorden och hela den underbara naturen, så skapade han också människan. Gud formade människan till att vara honom lik. Vi blev hans avbilder. Människor med förmåga att tänka, känna, vara kreativa och visa kärlek. När Gud skapat allt, så såg han på det och sa: Det var gott! Han var nöjd med det han såg. Med blommorna, djuren…och med oss människor!

1 Mos 1:1-31, Ps. 8:4-10,Ps.139:13-16

 

  1. Eden – Guds paradis för människan

Han skapade oss för att vi skulle få leva i fullständig ge­menskap med honom, och aldrig någonsin var skild från hans kärlek. I Edens lustgård som han beredde åt de för­sta människorna, rådde perfekt harmoni. Adam och Eva levde tillsammans och hade en naturlig och underbar relation med Gud själv. Det står att Gud bru­kade besöka Adam vid kvällningen. Gud visste var de fanns och Han sökte upp deras gemenskap!

Gud gav hela den underbara Eden åt Adam och Eva. Där skulle de bruka jorden och äta av dess frukt. Gud ville att de skulle föröka sig och uppfylla jorden, och de blev satta att råda över djuren och det som Gud skapat.

1 Mos 2:5-25,

 

3. Gud hatar synden – men älskar syndaren!

Tyvärr hände det destruktiva saker med Guds skapelse. (Vi läser mer om det i nästa kapitel.)Vi människor är nu syndare säger Bibeln. Vi har gått bort ifrån Gud. Men Gud har ändå aldrig slutat att älska oss. Han avskyr många av de handlingar vi gör och hatar synden som är i världen, men Han älskar var och en av oss, ingen undan­tagen. När Gud kom med sin frälsningsplan, så gjorde han det medan vi fortfarande var syndare. Han krävde ingen motprestation, utan gav oss det mest värdefulla Han hade för att rädda oss. Hans egen Son – Jesus Kris­tus. Ingen hade kunnat bevisa större kärlek.

Rom.5:8, 1 Joh.3.16, 1 Joh.4:9-10, Ef.2:4-6

 

Den Stora Skilsmässan

Den Stora Skilsmässan

A2

Gud skapade människan att leva i gemenskap med ho­nom. Det var hans syfte med hela skapelsen.
Men när människan släppte in synden så blev vår gemenskap med Gud och därmed vårt eviga liv förstört.

 

Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra,
och era synder döl­jer hans ansikte för er, så att han inte hör er.
Jes.59:2

 

Satan bedrog Adam och Eva

Adam och Eva visste att de skulle dö om de inte lydde Gud. Ändå lät de sig bedras av Satan som kom till dem i ormens skepnad. Satan hade själv blivit utslängd från himlen och var nu ute efter hämnd på Gud. Han ville inte att någon skulle lyda och tillbe Gud. De fick äta av allt utom av kunskapens träd på gott och ont. Om de åt av det skulle de dö, sa Gud. Det trädet stod där som beviset på människan fria vilja – Gud skapade inte en samling robotar, utan männniskor med förmåga att säga ja eller nej.
Men människan föll….. Hon föll för frestelsen att gå sina egna vägar – att inte följa Gud.

[AnythingPopup id=”2″]

 

  1. Det förödande resultatet

Resultatet blev att synden kom in i människosläktet och att gemenskapen med Gud blev förstörd. Människan blev förskjuten ut ur Edens lustgård. Hon kom ur planen för hela livet. Gemenskapen bröts inte för att Gud inte älskade människan längre, utan för att människans ande dog och därmed också möjligheten att umgås med Gud.När de båda ätit av frukten på trädet, så kom Gud som vanligt till dem, men då var Adam och Eva fyllda av fruk­tan för Honom. De kände skam, gömde sig bland träden och höljde sig med löv. Orenheten hade kommit in i deras liv. Från den här dagen kom synd, sjukdom, lidande och död in i världen. Allt ont i världen har sin rot i syndafal­let.

[AnythingPopup id=”3″]

Jes. 59.2, Rom 3:10, Rom 5:12,

 

  1. Alla har syndat

När Adam och Eva syndade, så dog deras andliga liv. Det var det livet som gjorde dem ett med Gud. Gud är Ande och den som vill komma till honom måste ha en levande ande. Men människans ande dog i syndafallet.Från den dagen kom synden in i världen och vi alla är på­verkade. Alla har syndat och gått miste om Guds härlighet säger Bibeln. Syndens lön är döden. Till och med naturen är under syndens förbannelse.Så här ser det ut – men det slutar inte här, tack och lov!Gud har berett en underbar utväg!

Rom 3:23, 6:23, 1 Joh.1:8-10

Jesus öppnade vägen till Gud igen

Jesus öppnade vägen till Gud igen

A3

Människans gemenskap med Gud bröts i syndafallet, men
tack och lov slutar det inte där! Omedelbart efteråt talar
Gud om vad som ska ske och vad han kommer att göra för att
rädda oss människor. Det fanns en plan, men den var mycket
dyrköpt. Men Gud älskade oss så mycket att han ansåg det
vara värt priset!

Så älskade Gud världen
att han gav den sin
ende son, för att de
som tror på honom inte
skall gå under utan ha
evigt liv. Joh. 3:16

 

1. Gud gav oss en utväg

Gud visste vad som skulle ske och hade redan en plan.
Faktum är att han avslöjar den strax efter syndafallet.
Gud skulle sända sin egen son att bära vår synd. Vi behövde
någon som var utan synd, som kunde träda in i vårt ställe.
Någon som inte själv var befl äckad av syndafallet. Det fanns
bara en som kunde bli den räddningen – nämligen Guds
egen son, Jesus Kristus.

Kol.1:20-21, Ef.2:1-10, Rom. 5:17-19

 

2. Jesus tog ditt straff!

Gud kunde ha vänt oss människor ryggen och struntat i
det faktum att vi alla gick förlorade. Han hade ju faktiskt
redan gett oss chansen att säga ja eller nej till honom.. Men
hans kärlek till oss gjorde att han gav sin ende son till att födas
till jorden och sen dö för vår skull.
Bibeln säger att den som inte visste av någon synd, blev
gjord till synd för vår skull för att vi genom honom skulle få
del av hans rättfärdighet.
Jesus blev hånad och föraktad, man spottade på honom,
och tryckte ner en krona av törnen på hans huvud. Han spikades
upp på korset, och han dog. En profet vid namn Jesaja
(som levde flera hundra år innan detta skedde) skrev så här:
”Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade
han på sig……….Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få
frid…” Jesus tog det straff som vi skulle haft!

Jes. 53:3-5, Matt 27:1-66

 

3. Han uppstod igen!

Jesus inte bara dog. Han uppstod också på den tredje dagen.
Annars hade Hans död varit förgäves. Men döden kunde
inte behålla Honom eftersom Han var utan synd! Nu har Gud
gett möjlighet för var och en som tror på Jesus att bli förlåten
och renad och få den brutna gemenskapen med Gud upprättad.
Det är det Bibeln kallar frälsning. Nu kan du få komma
till Gud! Nu kan du få ett evigt liv!

Matt 28:1-20, Apg 2:22-24, Joh. 11:25-26

Jesus – Enda Vägen Till Gud

Jesus – Enda Vägen Till Gud

A4

Finns det då verkligen bara en väg till Gud? Man vill ju gärna
tro att “var och en blir salig på sin tro”. Att det borde räcka att
man tror på något, eller att man försöker att göra sitt bästa…..
Vad säger Bibeln?

Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen
kommer till Fadern utom genom mig. Joh. 14:6

 

1. Det finns bara en väg!

Det finns många som gör anspråk på att ha den rätta läran,
men frågan är vad som är sanning. Det finns något som verkligen
är sant. Då finns den sanningen antingen jag tycker om
den eller inte. Min egen åsikt blir då ganska betydelselös, eller
hur? Frågan är: Vad eller vem… har sanningen?
Jesus gör anspråk på att själv vara sanning. Han säger: Jag är
vägen till Fadern, jag är sanningen och jag är livet – det eviga
livet.

Joh. 14:6, 17:17, 1 Tim. 3:3-4

 

2. Det unika med Jesus

Jesus är unik. Du finner ingen som har gjort en liknande. handling.
Han är själv Gud, men istället för att kräva våra goda
gärningar för att ge oss evigt liv, så ger Han istället sitt eget liv
för oss. Istället för att komma ovanifrån och begära vår underkastelse,
så går Han ner till oss i mänsklig gestalt, lever under
våra villkor, och bär vår synd och vår skam. Och märkena
efter det har Han fortfarande kvar. Eller som någon har uttryckt
det..”ingen annan Gud har sår”! För många är detta faktum
det enda som behövs för att förstå att det är äkta kärlek! En
annan kommenterade: Ska jag tro på en Gud, då ska han
veta vad det är att vara människa! Och om det är något som
stämmer in på Jesus så är det väl det!

Fil 2:5-11, Matt 20:28, Rom 15:3, 1 Petr. 2:24

 

3. Din egen förmåga räcker inte!

Många människor hoppas att deras egna ansträngningar
att leva ett hederligt liv som goda samhällsmedborgare ska
räcka. Man tycker att man gör så gott man kan. Men ingen
människa – hur mycket hon än försöker kan någonsin nå upp
till Guds standard – fullständig helighet! Alla har syndat – och
alla av oss har gått miste om Guds härlighet. Det krävs syndfrihet
– fullkomlighet, och Bibeln säger att ingen är kvalificerad.
Vi får ta emot rättfärdigheten som en gåva – inte som förtjänst!
Det är det som är Guds nåd!

Ef. 2:8-9. Gal. 2:16, Rom 6:23, 2 Tim 1.9

Hur kan Jag Bli Frälst?

Hur kan Jag Bli Frälst?

A5

Hur kan man frälst? Hur ska man göra och vad krävs av mig?
Frågorna kan vara många, men svaret är faktiskt ganska enkelt!
Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre,
och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de
döda, då blir du frälst.

 

Hjärtats tro leder till rättfärdighet
och munnens bekännelse till frälsning.
Rom.10:9-10

 

1. Vänd om och tro på Jesus!

Det första steget som till frälsning är att vända om. Man
måste inse att man faktiskt är på fel väg och att man behöver
förändra sitt liv. Det handlar inte så mycket om känslor och
upplevelser utan mest om ett beslut. Jag beslutar mig för att
Jesus nu får bli Herre i mitt liv. Jag inser att jag inte klarar att
rädda mig själv, jag behöver Jesus! Frälsningen tar man nämligen
emot i tro.

Du behöver inte prestera något för att uppnå
något visst krav. Gud har redan sett att du inte klarar det. Din
förmåga räcker inte. Bara tron på Jesus, att han dog och uppstod
för din skull, räddar dig!

Joh 1:12, Kol. 1:13, Ps. 103:3, Matt. 4:17

 

2. Ta emot förlåtelse för dina synder!

För det andra behöver du ta emot Guds förlåtelse för dina
synder. Det är dom som skiljer dig från Gud. Det räcker inte
med att veta att han kan förlåta synd, du måste få förlåtelse
för dina synder. Jesus måste få bli bli din personlige Frälsare.
När du gjort det blir du förlåten. Fullständigt. Det gamla är
förgånget, och något nytt har kommit! Gud glömmer det
du gjort och kommer aldrig mer ihåg det! Du blir fri från synd
och skuld.

Tacka så Jesus för att Han älskar dig och för att all
synd nu är borta! Det är värt att lova Herren för i evighet! Så
här kan en frälsningsbön låta:

Tack Jesus för att du älskar mig. Tack att du dog på Golgata för
mina synder och att du uppstod igen för att ge mig evigt liv. Jesus
jag ber dig om förlåtelse för alla mina synder. Tack att du gör mig
fullständigt ren. Jesus jag bekännner dig som Herre och jag vill nu tillhöra
dig Jag tackar dig att jag nu får va Guds barn! Från och med
nu så vill jag följa dig! Amen.

Ef.1:7, 1 Joh.1:9, Rom. 8:1,

 

3. Bekänn Jesus

Att bekänna sin tro hör också till frälsningen. Med munnens
bekännelse befäster du din tro. Berätta för någon vän
om din omvändelse!

Nu börjar ditt nya liv med Jesus! Du kommer du att upptäcka
att Jesus är med dig för att hjälpa dig. Be till honom
varje dag, tacka honom för det han gjort för dig och
läs Bibeln. Ta också kontakt med en kristen församling eller en
kristen vän. Det är inte bra att leva ensam med sin tro.

Rom.10:9-10, Joh.10:10-15,