Jesus – En Närmare Titt På Vem Han är- Del 8

Jesus – En Närmare Titt På Vem Han är- Del 8

Jesus – miraklernas Herre!

Jesus är Guds son så han är alltigenom Gud. Han blev också människa för att kunna rädda oss. Den dag när den Helige Ande föll över Jesus, så började snickarsonen från Nasaret sin mirakulösa tjänst bland människor. Överallt, i olika sammanhang, berörde han människors liv med sin övernaturliga kraft. På samma sätt berör Han våra liv idag – om vi vill tro på det!
 

Mirakel för att glädja och hjälpa människor

Joh.2:1-11, Joh. 10:10,

Det första under Jesus gjorde kunde man väl tycka var lite onödigt….. Jesus var på bröllop och de hade inte tillräckligt med vin, så han gjorde ett mirakel genom att förvandla deras vatten till vin. Det verkar som om hans mamma hade bett honom att göra något (v.5), i alla fall förväntade hon ett mirakel från Jesus. Man kanske kan undra hur det kom sig, kanske hade Jesus gjort fler mirakel innan? Hur som helst, för att glädja sin mamma och alla bröllopsgäster så gör han ett mirakel. Det här visar verkligen Jesu hjärta… han bryr sig om en vanlig, liten ovidkommande detalj (kanske stor för den som bjöd in till bröllopet) men ändå… inget livsviktigt. Han har kommit för att ge oss liv och glädje och vill vara en del av våra liv och välsigna oss i våra vardagliga med sina mirakel. Är inte det underbart!

 

Jesus är Herre över naturen!

Matt.8:23-26, Matt.14:25-33, Matt.17:24-27,

Vid flera tillfällen så ser vi hur Jesus råder över naturens krafter. Vid ett tillfälle är Han ute på sjön med sina lärjungar och det blåser upp till storm. Själv ligger han och sover lugnt i båten, men stressade lärjungar väcker Honom och han talar till vågorna att vara stilla. Vågorna lyder omedelbart och allt blir kav lugnt, men lärjungarna får sig en läxa: Jesus hade förväntat sig att de inte skulle bekymra sig – Han förväntade tro! Likaså när Han en gång kom gående på vattnet (nej. det var inga dolda stenar under vattenytan som han kunde gå på…..!) och de trodde de såg ett spöke. Han talade till dem att ta det lugnt, och kallade på Petrus att komma till honom på vattnet. Det gick bra så länge Petrus höll ögonen på Jesus, men sen var det kört och Jesus fick fiska upp honom ur vattnet. Så lite tro du har säger han. För Jesus var miraklerna en självklarhet. Jesus visade med all önskvärd tydlighet att Han är Herre över elementen! Och vad sägs om att få skattepengar på ett sådant häftigt sätt, som lärjungarna fick? Kanske ett budskap till dig i dessa skattetider?

 

Jesus botar de sjuka och väcker upp döda

Matt 8:1-4, Matt.8:5-10, Luk.8:43-47, Matt.5:22-24,35-43,

Överallt där Jesus går fram så botar han de sjuka. Ryktet spred sig som en löpeld, och massor av människor kom med sina behov. Och när människor sträckte sig ut i tro så botade Han dem. En man uttryckte: Om du vill kan du göra mig frisk. Jesus var inte sen att uttrycka sin vilja: Jag vill – bli ren! Det är märkligt att det senare har blivit en religiös förvanskning av evangeliet, så detta: ”jag vill”, har ändrats till att bli: ”det är inte säkert”, eller ”kanske Gud vill att du ska va sjuk”, och annat som döljer den verkliga bilden av Jesus. Jesus kom för att hela alla sjuka, och vi har ingen rätt att undanhålla den möjligheten för någon enda människa genom att förvränga evangeliet! Även om Jesus vill hela alla sjuka, så gör Han det inte utan vårt samspel och vår medverkan. Allt Jesus gör i våra liv, gör Han när vi inbjuder Honom och när vi tror på Honom!

Vid många tillfällen frågade Jesus människorna om de tror att Han vill hela dem innan Han gjorde det. Det är som tron och förväntan ”drar” miraklet från Jesus. (kvinnan med blödningar) När den romerske officeren kommer och ber om hjälp, så blir Jesus imponerad eftersom den mannen hade förstått vilken oerhörd Jesu makt och auktoritet Jesus har över sjukdom och död. Jesus uppväcker till och med döda!

 

Jesus driver ut demoner

Mark.1:23-27, Mark.9:17-27, Matt.8:28-33,

Vid flera tillfällen driver Jesus ut demoner ur människor. De manifesterar sig på olika sätt, som sjukdomar och besättelse. (alla sjukdomar är inte direkt orsakade av andar förstås, men vissa gånger kan sjukdomsandar vara orsaken). Men Jesus har fullständig auktoritet över dem, och de bävar för hans namn. Jesus är Herre över allt, alla sorters namn, sjukdomsnamn, demoner eller vad det vara må, måste böja sig för den som har den fulla auktoriteten. På grund av detta så skulle det övernaturliga vara det naturliga i det kristna livet!

 

Samtalsfrågor:
Har du fått se Gud mirakelkraft i ditt liv?
Varför tror du att vi ser förhållandevis lite av tecken och under i Sverige om vi jämför med tex Latinamerika och Afrika?
Varför är det ibland svårt att tro på det övernaturliga? Vad kan vi göra åt det?

Jesus – En Närmare Titt På Vem Han är- Del 7

Jesus – En Närmare Titt På Vem Han är- Del 7

Jesus – uppfyllde profetiorna!

När Jesus kom till jorden så kom Han inte som någon figur från ingenstans, utan allt var mycket omsorgsfullt planerat av Gud. Det finns ca 300 profetior i Gamla Testamentet som i förväg talar om att Messias skulle komma. Profetiorna är många gånger väldigt detaljerade och visar exakt vad som skulle hända Jesus.

 


De profetiska ordet är till för att vi ska tro!

Luk.24:13-32,

Jesus hänvisade ofta till skrifterna, alltså det som vi idag kallar Gamla Testamentet. Vilken vikt Han lägger vid det profetiska ordet där, märktes inte minst när Han uppstått från de döda. Lärjungarna som var på väg till Emmaus tvivlade på ryktena de hade hört om uppståndelsen, när Jesus själv uppenbarar sig för dem. Jesus tillrättavisade dem med att säga: Så tröga ni är att tro…allt står ju redan i Ordet! Sen visade Han dem utifrån ordet att han var Messias! Det som står i GT blev beviset för att Jesus var sann. Det är intressant att se att lärjungarna inte kände igen honom till hans fysiska gestalt (Han hade ju fått sin uppståndelsekropp), men när han visade dem profetiorna om honom, så säger de själva att ”deras hjärtan brann…”. Det går inte att se och förstå budskapet om Jesus med våra vanliga sinnen….det måste till en uppenbarelse från Gud! Det är i ditt hjärta som du måste ta emot Jesus!

 

 

Några profetior om Jesu födelse och liv

v      Föddes i Betlehem: Mika 5:2 + Matt 2:3-6 – Luk.2:4-6,

v      Född av en jungfru: Jes 7:14 – Luk.1:30-35,

v      Rider på en åsna Sak. 9:9 – Matt. 21:1-11,

v      Herodes dödade alla pojkar, Jer.31:15 – Matt.2:16-18

v         Messias skulle verka i Galileen: Jes.9:1-2 – Matt.4:13-17

Några profetior om Jesu död och uppståndelse

v     Jesus blev slagen och misshandlad. Jes. 53:2-7 – Mark.15:15-19

v     Kastade lott om klädnaden Ps.22:19 – Joh.19:23-24

v     Krossade inte hans ben Ps.34:21-Joh.19:33

v      Fick galla och ättika Ps 69:22– Matt 27:34

v      Tre dagar – Jona fisk: Jona:2:1- 11 – Matt 12:40

 

 

Det här är bara några av alla de profetiska ord som pekade framemot det som Jesus skulle göra. De allra viktigaste är förstås de som talar om att Messias skulle ta alla våra synder och våra sjukdomar på sig. (ex. Jes.53) Redan i Bibelns första bok så finns den första profetiska utsagan. Efter att människan fallit i synd och vänt Gud ryggen och skilsmässan mellan Gud och människa var ett faktum, så säger Gud: 1 Mos 3:15  ”Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.” Gud skulle genom Jesus fullständigt krossa den som bedragit människorna, och du och jag skulle kunna bli räddade! Ef 1:20-23: ”Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande.  Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.”

 

Det profetiska ordet håller

2 Petr 1:19

Det profetiska ordet skall lysa för oss säger Bibeln. När vi vacklar och vi inte riktigt vet vad som gäller, så är det profetiska ordet som står fast, och som inte rubbas. Det tål att granskas och det visar sig hålla genom allt!

Samtalsfrågor:

Hur förändras din tro när du ser att allt som hände Jesus redan var förutsagt?

Är det något som är svårt att förstå av det profetiska?

Vad menas med att man inte kan förstå allt som Jesus gjort med sitt huvud, utan med sitt hjärta?

Jesus – En Närmare Titt På Vem Han är – Del 6

Jesus – En Närmare Titt På Vem Han är – Del 6

Jesus lever!

Att Jesus uppstått från de döda och lever idag är en absolut fundamental sanning i den kristna tron. Utan uppståndelse – ingen verklig tro! Jesus vann seger över mörker och död och har därför öppnat vägen för dig och mig att få leva med honom för evigt!

      Jesus var inte kvar i graven!

Mark 16:1-14, Joh.20:1-20

Jesus hade ju redan innan försökt tala om för lärjungarna att Han skulle uppstå, men när de får höra om Hans uppståndelse hade de ändå svårt att tro att det kunde vara sant! Jesus tillrättavisar dem för att de hade så svårt att tro på kvinnornas budskap. Jesus uppstod från de döda – han lever!

      Bevisen är tydliga – Jesus har uppstått!

Joh.19:33-34, Joh.21:1-14,

Många har försökt att bortförklara Jesus uppståndelse, men det är svårt! Det finns icke troende, proffsiga advokater som synat bevisen för uppståndelsen i sömmarna, och som tvingats erkänna att bevisen för hans uppståndelse är mycket tydliga! En del säger att Jesus inte var riktigt död, men motsägs av bibeln som beskriver Jesus först som piskad och torterad, upphängd i sex timmar i stark hetta, och när han sedan dör så sticker en soldat upp ett svärd i sidan, och ut kommer blod och vatten. Det är ett medicinskt tecken på att döden inträtt – blodet har koagulerat och skilt sig från blodplasman. Att Jesus i det skicket – alltså död – skulle kunna flytta en sten på något ton sådär finns inte en enda vettig person som kan tro på…! Sen finns det fler tankar t.ex. att lärjungarna skulle ha fört bort kroppen och sen sagt att Jesus uppstått. Men det är ganska osannolikt med tanke på allt de fick genomlida av förföljelse för sin tro på uppståndelsen. Många av dem blev avrättade på grund av det! Vem offrar livet för en lögn?

En del tror att när Jesus visade sig för lärjungarna så var det bara hallucinationer, men den teorin faller på det faktum att hallucinationer får man inte i grupp…Jesus visade sig för över 500 personer, och visade sig för lärjungarna vid flera olika tillfällen under sex veckors tid.

      Gå därför ut!

Mark.16:14-20,  Matt.28:18-20

Det första Jesus säger till lärjungarna efter sin uppståndelse är: Varför är ni så tröga till att tro på det här. Han ger dem en tillrättavisning för deras otro, och sen säger han till dem att gå ut i hela världen och predika budskapet! Jesus har nu vunnit seger – han har all makt, och vårt uppdrag är att leva i det!

      Djävulen blev fullständigt besegrad!

Kol.2:13-15, 1 Joh.3:8, Upp. 1:18, Fil.2:9-11,

Jesus fullständigt krossade djävulens makt! Djävulen är besegrad och du och jag får leva i denna verklighet! Hela anledningen till att Jesus kom var att han skulle göra om intet djävulens gärningar. Han har idag den fullständiga makten, och alla namn måste böja sig: du och jag, kungar och regenter, sjukdomsnamn, demoner och allt som har ett namn!

      Död och sjukdom har inte längre någon makt över oss

Joh.11:25-25, 1 Petr.2:24, Jak.4:7,

Jesus gav oss möjlighet till ett evigt liv när han uppstod, och han gav oss också seger över sjukdom. Vi har fått en rättighet av Gud att stå emot fienden när han kommer för att stjäla saker och ting i våra liv, oavsett var det är. Men om vi inte tror på det får vi heller aldrig se det verksamt! Gud förväntar oss att vi tar hans ord på allvar och varje dag lever i detta underbara faktum att Jesus vår Frälsare lever och har besegrat all ont!

Samtalsfrågor:
Har du mött skeptiska tankegångar när det gäller tron på att Jesus skulle uppstå? Vilka i så fall?
Är det svårt att tro att Jesus verkligen besegrad djävulen när man ser så mycket ont i världen?
Hur ska vi göra för att verkligen få ut budskapet om att Jesus har segrat?

 

Jesus – En Närmare Titt På Vem Han är – Del 5

Jesus – En Närmare Titt På Vem Han är – Del 5

Jesus – gav sitt liv för oss!

Att Jesus är unik är ingen överdrift, vi hittar ingen som vi ens kan jämföra med! Och det som gör Jesus så helt annorlunda, är att Han istället för att låta oss gå förlorade, själv tar vårt straff. Vilken Gud vi har!
 

      Jesus gav sitt liv frivilligt

Mark 8:27-33, Matt 26:53-54,

Jesus visste varför Han kom till jorden. Han kom för att ge sitt liv för oss. Jesus talar vid flera tillfällen om att Han skulle dö och sen uppstå på tredje dagen. Han tillrättavisade Petrus när han inte kunde tänka sig att Jesus skulle dö, och Han avstod frivilligt från att kalla på himmelens änglaskaror när soldaterna tog honom tillfånga! Ingen tog Jesus liv – Han gav det frivilligt!

      Jesus dog för oss

Jes. 53:2-7

Jesus gav sitt liv för att vi skulle få leva ett evigt liv tillsammans med Honom. Men priset var högt. Han blev slagen och misshandlad på ett sätt som är svårt för oss att tänka sig in i. Man slog honom med piskor av läderremmar som var försedda med benbitar. Han fick 39 piskslag, och när en historieskrivare från den här tiden skulle beskriva hur en som gått igenom den romerska pryglingen såg ut, så skrev han så här:”…ådrorna blottades….muskler, senor och tarmar hos offret blev synliga.” Sen hånade man honom, kallade honom för kung och tryckte ner en krona av törnen på huvudet. Sen slog man honom i ansiktet och i huvudet, och efter det beordrade man honom att bära pålen som han skulle hänga på. På Golgata kulle spikar man upp honom med stora sextumsspik genom underarmar och ben. Där fick han hänga i sex timmar, i oerhörd smärta, i gassande sol utan vatten.  Ända tills Han ger upp andan och dör.

Jesus visste vad Han var tvungen att gå igenom, och när Han såg hade allt detta framför sig blev Hans ångest så stor att han svettades blod. Jesus blev övergiven av alla  – till och med Gud själv. Han ropar ut: Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? Dessförinnan har Judas bedragit honom, och Hans lärjungar svikit honom. (Liten hemläxa: Läs Mark.15 & 16 om korsfästelsen och uppståndelsen.)

 

      Det var kärleken som drev honom

Rom. 5:8, Joh. 3:16-17, Joh.14:6, Kol.2:13-14

Det var Guds kärlek till dig som fick Jesus att ge sitt liv. Tänk, så älskad du är! Han kunde inte se dig bli evig fördömd, utan valde att öppna en utväg, en väg tillbaka till Gud! Det enda du och jag behöver göra är att ta mot det som Han har gjort, att helt enkelt säga; Tack Jesus för att du tog min synd. Tack för att också mina synder var uppspikade där på Golgata! Tack för att jag nu kan få leva för evigt med dig!

      Djävulen blev fullständigt besegrad!

1 Joh. 3:8, Upp 1:18. Luk. 10:18-19

Det som hände på korset var att Jesus fullständigt besegrade satan. Fienden fråntogs all makt och alla vapen. Det enda som gör att han idag kan fortfarande kan fördärva människors liv, beror på att vi människor tillåter hans framfart. Men han är en gång för alla besegrad, Jesus har nycklarna till helvetet, och om vi tror på Jesus får vi leva i Hans seger på alla områden. All synd och all sjukdom är besegrad! (mer om detta när vi i nästa studie talar om Jesu uppståndelse)

 

      Han är vårt föredöme

Jes. 53:7, Fil.2:5-11, Hebr.12:2-3

Det är mycket som kan sägas om Jesu död, och inte minst kan man förundras över på vilket sätt Jesus gick igenom allt det här. Han ödmjukade sig inför Gud och blev lydig. Han gjorde Guds vilja. När människor hånade så svarade han inte igen, och när bödlarna hängt upp honom på korset, så säger Han: Fader förlåt dom, för dom vet inte vad de gör. Han visade att han kunde tänka på andra och inte bara på sig själv, i sin mest plågade stund. Han sa: Johannes: Se din mor: Alltså: ta hand om min mamma, nu Johannes. En sådan karaktär finns bara hos Gud! Han är vårt föredöme! Hebreerbrevet säger att vi ska se på hur Jesus kunde gå igenom allt, det ger oss kraft så vi inte ger upp när det blir jobbigt i våra liv. Jesus har vunnit segern åt oss!

Samtalsfrågor:
Är det svårt att tänka sig in i vilket lidande Jesus gått igenom?
Vad är det i alla påskhändelser som just nu talar mest till dig?

Hur ska vi kunna bli mer lika Jesus när det gäller Han otroliga karaktär?

Jesus – En Närmare Titt På Vem Han är – Del 4

Jesus – En Närmare Titt På Vem Han är – Del 4

Jesus – gör anspråk på sanningen!

Jesus ber inte om ursäkt för sig själv, utan Han vet vem Han är och Han vet varför Han kom! Många människor retar sig på att Jesus gör anspråk på att vara den enda sanna vägen, men Han själv backar aldrig en tum på sin sanna identitet, och det ska inte heller vi göra! Han var sann människa – men också sann Gud!
 

      ”Jag är sanningen”!

Joh.14:6, 1:14

Jesus deklarerar i den här versen att han är den enda vägen till Gud. Att ingen kan komma till Fadern utom att gå vägen genom Jesus. Ett anspråk som retade folk på Jesu tid och som retar folk än i dag! Det görs försök hela tiden att jämställa religioner och säga att ”alla blir salig på sin tro….” Eller: ” vi ber väl alla till samma Gud” osv. Idag pågår konspiration på hög nivå, för att ena alla religioner – ett tydligt tidstecken… men som kristna tror vi på en Gud som gör anspråk på att vara sanningen!

      Direkta anspråk på att Han är Guds Son!

Joh.11:25-26, Joh.14:9,  Matt.11:28,  Joh. 6:35

Jesus själv gör anspråk på att var Gud själv, Gud son, även om Han inte gick omkring och sa: Jag är Gud. Men tittar man på det Jesus säger, så finns det ingen tvekan om att Han menar att Han själv är Gud, och därmed sann! Han säger att om vi har sett honom så Har vi sett Gud. Och Han gör anspråk på att själv- i sin egen person kunna fylla alla människors behov, till och med att lova att den som tror på honom aldrig ska dö! Ett Gudsanspråk större än de flesta! Han säger att om vi kommer till honom så ska vi aldrig hungra eller törsta efter något, och om vi är trötta så ska Han själv ge oss vila!

      Indirekta anspråk på att Han är Guds Son!

Mark.2:5, Matt.25:31-32, Mark.14:61-64, Joh.18:37

Jesus säger att han har makt att förlåta synder, ett anspråk som nära fick fariseérna att spricka av ilska. Sen demonstrerade Han också den makten genom att bota den sjuke. Han säger att en dag skall han döma världen, och inte bara det, utgången av domen kommer att bero på hur var och en har tagit ställning i fråga om Jesus! När Jesus får frågan om Han är Messias så svarar Han: Det är jag, och att Han menar allvar med sitt påstående bevisas ju av översteprästens reaktion….Han river sönder sina kläder, för han tycker det är hädelse. Så nog gör Jesus anspråk på att vara Gud, alltid!

      Mer än 300 uppfyllda profetior!!

Mika 5:2 – Matt. 2:4-6,  Sak. 9:9 – Matt. 21:1-11,  Ps.22:18 – Matt 27:35

Det finns trehundra profetior i Gamla testamentet som talar om att Messias skulle komma, och vad han skulle göra när Han kom till jorden. Alla dessa uppfyllde Jesus. En del av profetiorna uppfylldes till viss del även under profetens egen tid, men i Jesus fick de sin yttersta fullbordan. Det finns dom som tänker sig att Jesus kände till de här profetorden och uppfyllde dem i sin egen kraft för att försöka bevisa att Han var Messias. Men måste vara svårt att bestämma var man själv ska födasJ, och också i detalj arrangera hur man ska själv ska bli dödad! Inte mindre än 29 profetior uppfylldes den dag som Jesus dog! (I studierna under påsken ska vi ta upp profetior och bevis som rör äktheten i Jesu död och uppståndelse.) Det vi tror på är äkta!

      Vi står upp för sanningen!

Matt 10:32-33, Rom.1:16.

Jesus fick utstå mycket hån för sina anspråk att vara sanningen. Så kan det vara för oss också när vi står upp för Honom, men då ska vi komma ihåg att det tillhör den kristna tron att vi kan bli ifrågasatta. Men vi blygs inte för evangelium! Det vi tror på håller att granskas i sömmarna vi behöver inte skämmas för att det vi tror på är den enda sanna vägen till Gud!

 

Samtalsfrågor:
Har du mött mycket ifrågasättanden av din tro på Jesus?
Är det vanligt att folk har åsikten, typ: Alla religioner tror på samma Gud, man ska inte tro att bara de kristna har rätt osv.

Hur kan man svara människor som tycker att vi är inkrökta som tror att de bara finns en väg till Gud?

Jesus – En Närmare Titt På Vem Han är – Del 3

Jesus – En Närmare Titt På Vem Han är – Del 3

Jesus – predikade att himmelriket har kommit!

När Jesus predikade skulle man kunna säga att han hade ett huvudtema – nämligen Guds rike.(Matteus använder ordet himmelriket, medan Markus, Lukas och Johannes använder uttrycket Guds rike). Han beskrev på olika sätt hur Guds Rike fungerade, och hur du och jag kan leva i den verkligheten idag.

      Himmelriket är nära!

Matt.3:2, Mark.1:15, Joh.3:3, Kol.1:13

Det första Jesus sa var: Himmelriket är nära! Alltså var något annorlunda nu när Jesus kommit, himmelriket med hela dess kraft har kommit till oss! Jesus visade på att allt som finns i himlen nu också finns på jorden, genom honom själv! Han sa att himmelriket finns ”mitt ibland er” – och syftade då på att han nu var där ibland dem! Ordet kan också översättas: ”invärtes i er”, och har då betydelsen att den som tror faktiskt har Jesus i sitt hjärta!  Vi väljer om vi vill ta emot det, eftersom Jesus alltid sa: Gör bättring, eller omvänd er, när han talade om Guds rike.

      Jesus är kung i Guds Rike!

Matt 28:18-20, Fil.2:5-11,

Eftersom Jesus var villig att dö för oss, och på det sättet ödmjuka sig, så har Gud gett honom all makt. Jesus är därför idag upphöjd över alla andra namn, och alla kommer en dag att få bekänna att han är den högste! Oavsett om människor tror på honom eller inte – Jesus är den högste och en dag kommer det att bli synligt för alla!

      Visade att Guds rike var starkare än det onda!

Mark.5:1-16, Luk.9:1, 10:16-21, 11:14-22,

Eftersom Jesu namn är det högsta så måste alla andra namn böja sig när det konfronteras med Hans namn! Demoner har sina namn, men också de måste böja sig! Djävulens makt är besegrad! Det fanns dom som anklagade Jesus för att driva ut demoner med Beelsebul, alltså fienden själv, men Jesus talar dom tillrätta. Istället förklarar Jesus att om han som är Gud driver ut demoner så har Guds rike verkligen kommit! Och eftersom vi har Guds Rike inom oss så kan vi också driva ut demoner, precis som lärjungarna gjorde!

      Visade på himmelriket genom att bota sjuka

Lukas 10:9, 13:10-17,  1 Kor 4:20,

Kännetecknet på Jesus var ju verkligen att han botade sjuka. Överallt kom man med sjuka människor och han helade dem. Också sjukdom har ett namn, och alla namn får böja sig för Jesus! Ingen sjukdom kunde vara kvar i någons kropp när Jesus befallde den att gå! All sjukdom är inte demonisk, men all sjukdom är en konsekvens av syndafallet, och därför underlagt Jesu seger över synden!

      Guds Rike är dyrbart!

Matt.13:44-46,

Här tar Jesus ett par liknelser för att visa hur värdefullt Guds Rike är: Man satsar allt för att få tag på det. På ett sätt är det gratis – det är en gåva, men det kostar ändå allt!

      Vägen i ni Guds Rike

Matt.5:20, Luk.18:17, Matt. 7:21, 11:12,

När Jesus ska beskriva hur man kommer in i Guds Rike, så använder han människor som bilder. Han säger att vi ska vara mer rättfärdiga än de skriftlärda, och det var ju anmärkningsvärt eftersom de tyckte att de gjorde allt så bra. Men faktum är att det krävs fullkomlighet, och det var därför Jesus kom – ingen annan klarade det! Det vi får göra är att ta emot Guds Rike som ett barn tar emot en gåva! Utan förtjänst! Men vi behöver vara ärliga i våra hjärtan och inte bara säga Herre, Herre, utan också följa honom! Vi ska vara aktiva – ”storma fram och rycka det till oss”, säger ordet. Det visar att det finns ett motstånd, och är vi inte aktiva i vår tro, så förlorar vi den!

Samtalsfrågor:
Har du någon gång använt namnet Jesus och sett förändring, vid t.ex. sjukdom?? Berätta för varandra!
Har du varit med och sett hur människor blivit befriade från demoner?
Vad kan det betyda att ”sälja allt” för att få pärlan?

Jesus – En Närmare Titt På Vem Han är – Del 2

Jesus – En Närmare Titt På Vem Han är – Del 2

Jesus – gick sin egen väg!

Jesus kallades Rabbi av sina följeslagare, Rabbi är ett judiskt namn för lärare, eller mästare. Men Jesus var inte lik någon annan av den tidens rabbiner. Han talade på ett helt annat sätt, och gick många gånger emot det religiösa ledarskapet.

      Jesus talade på ett fängslande sätt

Mark.4:3-9, Matt.7:24-28, Luk.13:20-21, Luk.15:1-7

Jesus fångade människors intresse genom att tala på ett sätt som berörde deras egen vardag. Han talade t.ex. om att Guds ord var som frön som såddes i jorden, en bild som alla kunde känna igen sig i. Han talade också om huset som var byggt på hälleberget och jämförde det med hur man skulle bygga sitt liv. En gång beskrev han himmelriket med hur en kvinna knådar in mjöl i surdegen, och när de skriftlärda angrep honom för att äta med syndare, så berättar han en liknelse om fåraherden som söker upp det förlorade fåret. Hans berättarkonst saknar motstycke och människorna drogs till Jesus, eftersom han talade med dem på ett vardagligt och nära sätt!

      Jesus talade med makt och myndighet

Matt 7:28-29, Mark.1:27, Matt.8:23-27,

Jesus var en fantastisk lärare, han hade ett sätt att predika som fick människor att lyssna, men det fanns också något mer bakom Hans ord. När Han talade till de demoner som manifesterade sig i människors liv, så lämnade de omedelbart. När stormen blåste upp på sjön, så talade han till vågorna att vara stilla. Detta fascinerade människor och fick dem att häpna. Här var en lärare som inte bara pratade utan också hade en enorm auktoritet bakom orden!

      Han vågade gå emot de religiösa traditionerna

Mark.3:1-5, Luk.14:1-6, Joh.8:3-11, Joh.3:16-17,

Fariséerna följde Mose lag (Gamla Testamentet) till punkt och pricka, men hade också en massa andra stadgar som dom sa till folket att de måste följa. Därför reagerade de när Jesus gick emot deras regler och istället såg till hjärtat. Till exempel så botade Jesus människor på sabbaten, något som inte skulle få förekomma, enligt de skriftlärde. Men Jesus visade att kärleken till människan måste gå före i allt. Jesus blev upprörd över hur hårda hjärtan fariséerna hade. Jesus hade kommit för att rädda människor, inte döma dem. Han avslöjade fariséernas dömande attityd när han visade nåd mot kvinnan som ertappats med äktenskapsbrott. Han räddade hennes liv, men sa till henne att omvända sig från sitt gamla liv.

      Han avslöjade fariséerna

Mark.7:3-8, Matt.23:14,23-28,

Jesus skräder inte orden när han talar till fariséerna och avslöjar hur de bara vill visa upp en fin och from fasad mot människor, men i själva verket är onda och inte bryr sig om människor ett dugg i sina hjärtan. Det är vår insida som måste bli ren, det handlar aldrig om att verka religiös för att imponera på vare sig Gud eller människor, det måste komma en förändring inifrån. Och Jesus är den ende som kan rena oss, som kan förlåta våra synder och verkligen från insidan förvandla våra liv. Det hjälper inte att diska skålen på utsidan om insidan är full med gamla matrester!

      Vi kan inget dölja…

Mark 10:17-27,

När den här unge mannen kommer fram till Jesus så verkar han ju uppriktigt intresserad av att veta hur han ska få evigt liv. Men Jesus såg att han hade något i sitt liv som var viktigare för honom, nämligen hans rikedom. Det kostar vårt liv att följa Jesus, vi måste ge upp vårt eget. Många är dom som sagt nej till det eviga livet, för att de vill hellre vill leva för sig själva. Det finns också människor som säger att de vill tro, men de är inte riktigt ärliga. Inför människor kan vi låtsas och spela ett spel, men aldrig inför Jesus, han vet hur det ser ut i vårt hjärta. Men Jesus älskade den här mannen står det, även om han valde rikedomen framför Jesus själv. Inget vi gör kan få Jesus att sluta älska dig och mig!

Samtalsfrågor:

Finns det någon särskild liknelse som Jesus berättade som du tycker mycket om?
På vilket sätt kan vi ramla i fällan att bli religiösa istället för uppriktigt troende?
Har du haft något i ditt liv som du verkligen var tvungen att ge upp för att följa Jesus?

Jesus – En Närmare Titt På Vem Han är  – Del 1

Jesus – En Närmare Titt På Vem Han är – Del 1

Jesus – själva ”prototypen” på kärlek!

Jesus är ju en person som i alla tider blivit omdebatterad. Han är kontroversiell, och han skakar om. Ingen som med uppriktighet närmar sig Jesus kan bli oberörd. Vi ska under kommande studier verkligen sätta oss in i vad Jesus sa och gjorde när Han gick här på jorden, och vem Han är för oss idag. Lite av en stilstudie av Jesus, alltså!  Vi börjar med det som är Hans kanske mest välkända kännetecken. Hans kärlek!

Chockade omvärlden med sin syn på människan

Luk.7:35-50, Luk.19:1-10, Joh.4:5-30

I en värld som var väldigt fördömande mot människor som bröts den gängse livsstilen, kom Jesus med något som var helt nytt. Han visade respekt och kärlek till människor. Han drog sig inte för att umgås med dem som i samhället kallade syndare, och som var utstötta ur människornas gemenskap. Han lät en prostituerad kvinna som blivit befriad från demoner, komma in på festen, han gick hem till den illa beryktade skattmasen som alla visste hade förskingrat deras pengar och han samtalade med en utstött, samaritisk kvinna vilket också var helt emot gängse regler. Han avslöjade allt om henne, men dömde henne inte, utan lät henne förstå att om lät Jesus förvandla hennes liv, skulle hon bli upprättad!

Chockade den religiösa världen med sin barmhärtighet

Mark. 3:1-6, Joh. 8:2-11, Joh. 3:16-17,

Jesus blev väldigt obekväm i de religiösa kretsarna, eftersom han lät barmhärtigheten mot människor gå före lagen. Eller mer korrekt, Han fullbordade lagen genom att visa Guds kärlek. När lagen sa att man skulle stena den som blev ertappad med äktenskapsbrott, så visade Jesus med sina ord och sin handling, att ingen hade rätt att döma, eftersom alla var syndare, och att det alltid fanns rum för nåd när människor misslyckats. Han uppmuntrade människor att inte synda, alltså att följa lagen, men Han visade människor att Han kommit, inte för att döma världen, utan för att frälsa, rädda den. När Han botade en man med en förlamad hand på sabbaten och de blev upprörda, så står det att Jesus blev bedrövad över människorna, eftersom deras hjärtan var så hårda och ”förstockade”. Att Han botade på sabbaten i synagogan var så provokativt att de laglärda började diskutera hur de skulle döda Jesus!

Visade en enorm medkänsla med människors situation

Matt.9:35-36, Joh.11:32-34

Jesus uttryckte vid flera tillfällen sin nöd och smärta över människors situation. Han flöt inte ovanpå som någon okänslig potentat, utan såg det elände människor befann sig och kände med dem. När Hans vän Lasarus var död, och Han mötte systern som var bedrövad, så grät Jesus. Men han stannade inte vid en medkänsla, utan gjorde något åt situationen. Han uppväckte Lasarus! Hans lösning på problemet med alla människor som var så illa medfarna, var att be om arbetare, människor som vill hjälpa till! Alltså tänkte Jesus på dig och mig som lösning på problemet med alla dem som idag far illa!

Visade med sitt liv att Han var villig att offra allt för att rädda människor

Fil.2:5-11, Rom.5:8,

Jesus visste varför Han kommit till jorden, nämligen för att offra allt för människors skull. Han visste att Han som var Guds son var den ende som verkligen skulle kunna förvandla deras situation. Och han gjorde det, genom att betala med sitt eget liv. Han tog alla deras synder, det som var orsaken till all nöd, och dog och uppstod, för att besegra det mörker som bundit dem. Han öppnade därför med sitt eget liv som pris, en väg till befrielse, för var och en som vill ta emot det. (mer om Jesus död och uppståndelse i senare studier). Jesus böjde sig i ödmjukhet och blev vår tjänare. Ingen kan påvisa en större kärlek!

Uppmanade sina efterföljare att älska människor…

Matt 22:37-40, Matt 5:43-44,

När Jesus får frågan vilket som är det största budet, så säger Han att det är att älska Gud med hela sitt hjärta, och sen kommer ett som är det andra likt, säger Han, alltså ett bud som har samma tyngd och värde, nämligen att älska sina medmänniskor. Det var det sättet att leva som Jesus själv visade oss. Hans kärlek sträcker sig längre, än till att älska dem som vi fungerar bra tillsammans med, Hans kärlek sträcker sig till även till fiender och människor som vill oss illa.

Jesu kärlek var inte mesig

Joh. 2:13-17, Matt. 19:16-22

Att leva i kärlek innebär inte att var mesig och undfallande. Tvärtom. Jesu kärlek innehåller faktiskt ren och skär vrede, mot den som bedragit människorna och det som håller dem borta från Gud. När Han kom till templet och det istället för att pågå bön, hade blivit en plats av kommers, så går Han lös med piska över borden och kör ut köpmännen ur templet. Hans kärlek till Gud tvingade Honom att handla. Han utmanade en ung man, som gärna ville ha evigt liv, men som inte var villig att ge upp sitt eget liv och följa Jesus. När mannen inte var beredd att med hela hjärtat följa Jesus, så sprang Jesus inte efter med fjäskiga, kompromissande ord, utan lät honom gå. Jesus älskade den här mannen lika mycket som andra, men det eviga livet kan aldrig bygga på kompromiss.

Samtalsfrågor:

Har du någon gång fått uppleva Guds kärlek? På vilket sätt i så fall?
Är det lättare att fördöma än att visa kärlek och nåd?
På vilket sätt skulle du kunna visa människor mer kärlek i ditt liv?

Frihet från Fruktan Del 3

Frihet från Fruktan Del 3

Frihet från fruktan att misslyckas med det Gud kallat oss till!

Varenda människa har av Gud fått unika och personliga gåvor som Han vill att vi skall använda oss av. Han har en plan för våra liv, och vill leda oss in i ett spännande liv med Honom. Att vara lärjunge till Jesus innebär att våga följa Honom när Han kallar en att göra olika saker. För en del människor är det svårt att tänka sig att göra sådant som man inte gjort tidigare eftersom fruktan att misslyckas och håller en tillbaka. Detta begränsar oss och gör att vi inte kommer ut i den fulla potential som Gud skapat för oss! Men Gud vill sätta oss fullständigt fria att tjäna Honom!

      Du kan vittna om Jesus! Du kan använda dina gåvor!

Matt 4:19, Mark.16:15-18, Rom.12:6-8

Vi har alla fått ett härligt uppdrag att bli människofiskare! Att vittna för människor om Jesus är inte bara ett specialuppdrag för vissa frimodiga personer, det är för alla! Så fort vi tagit emot tron i vårt hjärta så ska vi dela med oss av den! Dessutom har vi fått gåvor att använda både i och utanför församlingen. Och Gud är intresserad av att vi inte ställer gåvorna ”garderoben”, utan att vi verkligen använder det som vi fått. Han gav oss den Helige Ande som alltid hjälper oss att göra det på rätt sätt. Han har kallat oss att lägga händerna på de sjuka och göra dem friska… kort sagt; vi är kallade att i Jesu namn göra sådant som är ”omöjligt”.

      Sluta satsa på säkerhet!

Dom 6:11-16, Jer.1:4-10, 2 Tim.1:6,

Gud vill putta ut oss allihop på områden där vi inte klarar oss själva! Det är det värsta stället vi kan hamna på, att aldrig våga gå utanför vår lilla trygghetssfär. Aldrig våga ta ett steg ut i tro på Gud! Nej, Gud vill att vi skall vara djärva och frimodiga och våga göra det där som känns som en risk. Det där som vi aldrig vågar i egen kraft! Det är lätt att ursäkta sig:  ”Jag kan inte tala” (Mose),  jag är den sämste i släkten (Gideon), jag är för ung (Jeremia), ”det var så länge sen” (Timoteus). Men Gud tillät dem inte att sitta och tycka synd om sig själva, utan knuffade ut dom på härligt uppdrag!

      Hur ska man våga det då?

2 Tim.1:7, Apg.1:8,

Till Timoteus sa Gud: Jag har inte gett dig en fegisande, utan en Ande som ger dig kraft! Grejen är bara den att om vi alltid bara gör det som vi vet fungerar så behöver vi ju aldrig Guds Ande och vi får heller aldrig se det mirakulösa. Vi måste våga tro att Guds Ande är med oss och kliva ut och göra det där som vi skulle vilja men aldrig vågar! Har du någon gång tänkt: Jag skulle vilja prata med min kompis om Jesus, men du har aldrig vågat? Eller har du önskat att du var så djärv att du vågade lägga händerna på din sjuka moster, men….. Om du aldrig vågar, får du heller aldrig se att det höll. Då går du miste om den härliga upplevelsen att se att det fungerar att vandra med den Helige Ande. Han är vår Hjälpare…men vi måste röra oss!

      Gud vill att det skall gå bra för oss

Ps 1.1-3, Josua 1:1-9,  Rom.8:35-39

Allt vad jag gör det lyckas väl, säger den som skrev psalm 1 i Bibeln. Pyttsan, tänker många av oss. Det stämmer i alla fall inte på mig!  Ett sånt prat låter ju nästan stöddigt i våra öron. Men han som skrev det hade funnit källan till sin framgång. Han kom på att om Han gjorde Gud till sin styrka så behövde Han inte frukta! Så var det också med Josua. Gud sa åt honom hur många gånger som helst att han inte skulle frukta, utan bara göra det som Gud hade sagt till honom. För Gud var med! Det enda Josua behövde var att göra Guds ord till sin styrka. Om du tror på att det är sant när Gud säger att Han är med dig, så har du framgång – då går det bra för dig och kommer du aldrig att behöva frukta! Om Gud är för dig, vem kan vara emot dig! Den som vet att Gud är med kan vara hur frimodig som helst – för Han vet att inget motstånd kan skilja mig från Guds kärlek!

      Säg: JAG KAN!

Fil.4:13, 1 Sam.17:25-26, 42-50,

Det finns egentligen ingenting vi inte klarar när vi tror på Gud. Och det finns inget som vi behöver vara rädda för. Berättelsen om David och Goliat är inte bara en gullig söndagsskolberättelse, den innehåller en stor sanning som vi behöver leva i. Ingen ”Goliat”, hur stor han än tycks vara, kan besegra oss. Oavsett om vi känner oss lika små som David. Jag kan, sa David. Kom an bara! Han litade på att Gud skulle komma med sin övernaturliga hjälp när han bara handlade trosvisst. Och det klart att det inte var den lilla stenen i sig som fick Goliat på fall. Det var det faktum att David kom emot Goliat i Herrens namn som gjorde att stenen fick den kraft den hade!

Samtalsfrågor:

Är det ”pirrigt” att göra det som du har på hjärtat?
Vad skulle du vilja göra om du var lite frimodigare?  Vad tror du behövs för att du ska kunna segra över fruktan då?
Är det någon som övervunnit sin fruktan? Berätta!

Frihet från Fruktan Del 2

Frihet från Fruktan Del 2

Frihet från människofruktan

Gud har kallat var och en att leva ett liv i fullständig frihet och trygghet och med ett självförtroende som är fast förankrat i Gud. Trots det är det många som går igenom livet som om de var bundna av osynliga bojor av människofruktan. Denna fruktan begränsar dem, och de känner sig inte fria att göra det som de vill göra och vara dem som de innerst inne är, eftersom människofruktan styr dem. Men de glada nyheterna är att Jesus har satt oss fullständigt fria från fruktan!

      Fruktan är ett slaveri

Rom 8:15, Hebr 2:15,

Det är mångas erfarenhet att andra människors åsikter och tankar begränsar livet. Vad andra säger får större betydelse än mitt eget värde. På många arbetsplatser och på skolor har man problem med mobbning, och även inom familj och vänskapskrets kan många uppleva sig nedtryckta och nedvärderade.  Allt detta kan skapa fruktan för människor. Vi vågar inte vara dem vi är, vi känner att vi inte är naturliga och allt blir fel.  Den som kritiserar och har dåliga attityder mot andra människor är också ofta den som själv är mest osäker och otrygg i sig själv. Denna fruktan är ett slaveri säger Bibeln, och det slaveriet har Gud befriat oss från.

      Du är fri att vara den du är!

Ps.139: 14-17, Jer. 1:5-8, 1 Kor 12:14-27, Gal.5:1,

Vi är alla unika människor! Gud gjorde inga kopior utan alla är vi original. Och var och en är vi skapade med personligheter som behagar Herren. (även om vi alla förstås har saker att slipa på… men det är en annan undervisning.) Att några är framåt och lite ”på sig” medan andra har en mera tillbakadragen framtoning osv. är inte ett problem, det är en välsignelse! Vi är kallade till att komplettera varandra! Men för att det skall fungera så måste vi var och en bli trygga i den vi är. Och är vi trygga i vår relation med Gud så ger vi också frihet till andra människor att vara som de är! Vi behöver alla bejaka oss så som Gud skapat oss att vara! Våga vara den du är!

      Acceptera att också du misslyckas ibland!

Kol 1:14, Ef.2:1-9, 1Joh 1:91Joh 4:10

Det är viktigt att vi vågar förlåta oss själva när vi gör sådant vi kanske inte borde eller när vi känner oss misslyckade. Vi kan älska oss själva i alla fall. Någon har sagt: ”Jag är inte perfekt, bara förlåten!” Vi får vara stolta över att vara förlåtna – inte över att vi är perfekta! Ingen människa har något i sig själv som kan imponera på Gud. I oss själva är vi verkligen misslyckade allihop. Men förlåtelsens kraft sätter oss helt fria från det som har varit och upprättar oss till nya skapelser! Vårt värde är inte grundat på hur bra vi lyckats, utan på hur älskade vi är av Gud! Därför finns det heller ingen anledning att känna sig nedvärderad om andra verkar lyckat bättre!

      Ge inte efter för människofruktan!

Ps 3:7Ps 56:12Jes. 43:1Jes. 51:12, Hebr. 13:6, 1Joh. 4:8

Så länge vi lever i den här världen så kommer vi att ha människor runtomkring oss som har åsikter om oss och det vi gör och som kanske rentav är elaka mot oss. En naturlig reaktion kan då vara att vi anpassar oss efter det och blir hämmade. Kanske finns det saker som vi skulle vilja göra, men vi vågar inte eftersom vi vet vad folk skulle tycka och tänka. Det här är att vara bunden och Jesus kom för att sätta oss fria! Om du känner att du har saker och ting på ditt hjärta som du vill göra, så låt inte andra människors åsikter sätta stopp för det! Vi tjänar Gud och inte människor! Det är viktigare att vi får göra Hans vilja än att göra människors vilja! Bibeln säger att Guds kärlek driver ut all fruktan! Om du tycker det här är svårt så låt Gud få visa dig sin kärlek! Läs i Bibeln om Guds kärlek till dig, bed och tacka honom för det, och låt gärna dina syskon få be för dig och betjäna dig!

Samtalsfrågor:
Har du någon gång känt människofruktan? Varför?
Har du upplevt hur din tro på Gud hjälpt dig?
Är det svårt att våga vara sig själv?