Gud är Din Far Och Du är Hans Barn!

B5

Vilken kärlek har inte
Fadern skänkt oss när
vi får heta Guds barn.
Det är vi.
1 Joh. 3:1

 

1. Du har fått rättighet att vara Guds barn

När synden kom in i världen förlorade du (och alla andra
människor) rätten att tillhöra Gud och vara Hans barn. Gud
älskade dig fortfarande, men kontakten med Honom var bruten.
Nu är den upprättad igen, för genom den nya födelsen blir du
Hans barn och inget kan längre hindra dig att ha gemenskap
med Fadern!

Det spelar ingen roll hur din bakgrund ser ut och hur ditt liv sett
ut. Allt som skilt dig från Gud är borta. Inom dig säger det
nu: min ”pappa” , min Far! (det bibliska uttrycket ”Abba”) Nu hör
du hemma hos Gud. Det är så många upplever frälsningen…jag
har kommit hem! Och Gud som är en god Far, tar hand om sina
barn när de sätter sin tro och tillit till Honom! Nu behöver vi inte
längre frukta och vara oroliga.

Luk. 15:11-32, Joh. 1:12, Rom. 8:15-17, Ef.1:3-5, Gal. 4:6-7,

 

2. Din Far i himlen älskar dig!

Du är älskad! Precis som du är! Gud gav det bästa han hade
till dig, nämligen Jesus. Genom att Han sände sin ende son
att dö i ditt ställe visade Han verkligen hur mycket Han älskar
dig!! Du är skapad till en underbar människa, unik och speciell!
Visste du att Gud till och med räknat hårstråna på ditt huvud?
Varje människa är formad av Skaparen som redan innan vi var
födda visste att vi skulle bli till. Han formade oss i vår moders liv
och skapade oss med ett syfte och ett värde, och vill leda dig in i
en underbar framtid!

Ps. 139:13-17, Jer 29:11, Luk. 12:6-7Joh. 3:16, 1 Joh. 4:9-10,

 

3. Din Far har omsorg om dig!

Gud är vår himmelske Far! Precis som en jordisk Far vill ge allt
gott åt sina barn, så vill Gud ge allt gott åt oss! Det tillhör
det arv som vi fått del av som kristna. För en del människor kan
det kännas svårt att kalla Gud för sin Far.

Om man har svåra erfarenheter från sin jordiska pappa, så kan
det bli problem att tänka sig Gud som en Far. Men då skall du
veta att din himmelske Far är fullkomlig. Precis sådan som en
riktig Far ska va.  Han har inget av din jordiska pappas fel och
brister, och han gör aldrig dig illa!

Gud vill att du skall lära känna honom som den gode Fadern
som vill fylla dina behov på alla områden. Du behöver inte
tveka att be Honom, för Han älskar dig ovillkorligt!

Matt.6:7-8, Matt 6:25-33, Matt 7:7-11, Rom 8:17, 32,

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *