Du är älskad av Gud!

Du är älskad av Gud!

A1

Många människor undrar idag om Gud finns. Och om han finns – bryr han sig då om mig? Är han överhuvud­taget intresserad av mig, av min familj och mina om­ständigheter? För de flesta människor känns Gud väldigt långt borta. Men sanningen är den att Han istället är väl­digt nära. Och han älskar varenda människa.

 

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Rom. 5:8

 

  1. Gud älskar sin skapelse!

När Gud skapat jorden och hela den underbara naturen, så skapade han också människan. Gud formade människan till att vara honom lik. Vi blev hans avbilder. Människor med förmåga att tänka, känna, vara kreativa och visa kärlek. När Gud skapat allt, så såg han på det och sa: Det var gott! Han var nöjd med det han såg. Med blommorna, djuren…och med oss människor!

1 Mos 1:1-31, Ps. 8:4-10,Ps.139:13-16

 

  1. Eden – Guds paradis för människan

Han skapade oss för att vi skulle få leva i fullständig ge­menskap med honom, och aldrig någonsin var skild från hans kärlek. I Edens lustgård som han beredde åt de för­sta människorna, rådde perfekt harmoni. Adam och Eva levde tillsammans och hade en naturlig och underbar relation med Gud själv. Det står att Gud bru­kade besöka Adam vid kvällningen. Gud visste var de fanns och Han sökte upp deras gemenskap!

Gud gav hela den underbara Eden åt Adam och Eva. Där skulle de bruka jorden och äta av dess frukt. Gud ville att de skulle föröka sig och uppfylla jorden, och de blev satta att råda över djuren och det som Gud skapat.

1 Mos 2:5-25,

 

3. Gud hatar synden – men älskar syndaren!

Tyvärr hände det destruktiva saker med Guds skapelse. (Vi läser mer om det i nästa kapitel.)Vi människor är nu syndare säger Bibeln. Vi har gått bort ifrån Gud. Men Gud har ändå aldrig slutat att älska oss. Han avskyr många av de handlingar vi gör och hatar synden som är i världen, men Han älskar var och en av oss, ingen undan­tagen. När Gud kom med sin frälsningsplan, så gjorde han det medan vi fortfarande var syndare. Han krävde ingen motprestation, utan gav oss det mest värdefulla Han hade för att rädda oss. Hans egen Son – Jesus Kris­tus. Ingen hade kunnat bevisa större kärlek.

Rom.5:8, 1 Joh.3.16, 1 Joh.4:9-10, Ef.2:4-6

 

Den Stora Skilsmässan

Den Stora Skilsmässan

A2

Gud skapade människan att leva i gemenskap med ho­nom. Det var hans syfte med hela skapelsen.
Men när människan släppte in synden så blev vår gemenskap med Gud och därmed vårt eviga liv förstört.

 

Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra,
och era synder döl­jer hans ansikte för er, så att han inte hör er.
Jes.59:2

 

Satan bedrog Adam och Eva

Adam och Eva visste att de skulle dö om de inte lydde Gud. Ändå lät de sig bedras av Satan som kom till dem i ormens skepnad. Satan hade själv blivit utslängd från himlen och var nu ute efter hämnd på Gud. Han ville inte att någon skulle lyda och tillbe Gud. De fick äta av allt utom av kunskapens träd på gott och ont. Om de åt av det skulle de dö, sa Gud. Det trädet stod där som beviset på människan fria vilja – Gud skapade inte en samling robotar, utan männniskor med förmåga att säga ja eller nej.
Men människan föll….. Hon föll för frestelsen att gå sina egna vägar – att inte följa Gud.

[AnythingPopup id=”2″]

 

  1. Det förödande resultatet

Resultatet blev att synden kom in i människosläktet och att gemenskapen med Gud blev förstörd. Människan blev förskjuten ut ur Edens lustgård. Hon kom ur planen för hela livet. Gemenskapen bröts inte för att Gud inte älskade människan längre, utan för att människans ande dog och därmed också möjligheten att umgås med Gud.När de båda ätit av frukten på trädet, så kom Gud som vanligt till dem, men då var Adam och Eva fyllda av fruk­tan för Honom. De kände skam, gömde sig bland träden och höljde sig med löv. Orenheten hade kommit in i deras liv. Från den här dagen kom synd, sjukdom, lidande och död in i världen. Allt ont i världen har sin rot i syndafal­let.

[AnythingPopup id=”3″]

Jes. 59.2, Rom 3:10, Rom 5:12,

 

  1. Alla har syndat

När Adam och Eva syndade, så dog deras andliga liv. Det var det livet som gjorde dem ett med Gud. Gud är Ande och den som vill komma till honom måste ha en levande ande. Men människans ande dog i syndafallet.Från den dagen kom synden in i världen och vi alla är på­verkade. Alla har syndat och gått miste om Guds härlighet säger Bibeln. Syndens lön är döden. Till och med naturen är under syndens förbannelse.Så här ser det ut – men det slutar inte här, tack och lov!Gud har berett en underbar utväg!

Rom 3:23, 6:23, 1 Joh.1:8-10

Jesus öppnade vägen till Gud igen

Jesus öppnade vägen till Gud igen

A3

Människans gemenskap med Gud bröts i syndafallet, men
tack och lov slutar det inte där! Omedelbart efteråt talar
Gud om vad som ska ske och vad han kommer att göra för att
rädda oss människor. Det fanns en plan, men den var mycket
dyrköpt. Men Gud älskade oss så mycket att han ansåg det
vara värt priset!

Så älskade Gud världen
att han gav den sin
ende son, för att de
som tror på honom inte
skall gå under utan ha
evigt liv. Joh. 3:16

 

1. Gud gav oss en utväg

Gud visste vad som skulle ske och hade redan en plan.
Faktum är att han avslöjar den strax efter syndafallet.
Gud skulle sända sin egen son att bära vår synd. Vi behövde
någon som var utan synd, som kunde träda in i vårt ställe.
Någon som inte själv var befl äckad av syndafallet. Det fanns
bara en som kunde bli den räddningen – nämligen Guds
egen son, Jesus Kristus.

Kol.1:20-21, Ef.2:1-10, Rom. 5:17-19

 

2. Jesus tog ditt straff!

Gud kunde ha vänt oss människor ryggen och struntat i
det faktum att vi alla gick förlorade. Han hade ju faktiskt
redan gett oss chansen att säga ja eller nej till honom.. Men
hans kärlek till oss gjorde att han gav sin ende son till att födas
till jorden och sen dö för vår skull.
Bibeln säger att den som inte visste av någon synd, blev
gjord till synd för vår skull för att vi genom honom skulle få
del av hans rättfärdighet.
Jesus blev hånad och föraktad, man spottade på honom,
och tryckte ner en krona av törnen på hans huvud. Han spikades
upp på korset, och han dog. En profet vid namn Jesaja
(som levde flera hundra år innan detta skedde) skrev så här:
”Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade
han på sig……….Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få
frid…” Jesus tog det straff som vi skulle haft!

Jes. 53:3-5, Matt 27:1-66

 

3. Han uppstod igen!

Jesus inte bara dog. Han uppstod också på den tredje dagen.
Annars hade Hans död varit förgäves. Men döden kunde
inte behålla Honom eftersom Han var utan synd! Nu har Gud
gett möjlighet för var och en som tror på Jesus att bli förlåten
och renad och få den brutna gemenskapen med Gud upprättad.
Det är det Bibeln kallar frälsning. Nu kan du få komma
till Gud! Nu kan du få ett evigt liv!

Matt 28:1-20, Apg 2:22-24, Joh. 11:25-26

Jesus – Enda Vägen Till Gud

Jesus – Enda Vägen Till Gud

A4

Finns det då verkligen bara en väg till Gud? Man vill ju gärna
tro att “var och en blir salig på sin tro”. Att det borde räcka att
man tror på något, eller att man försöker att göra sitt bästa…..
Vad säger Bibeln?

Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen
kommer till Fadern utom genom mig. Joh. 14:6

 

1. Det finns bara en väg!

Det finns många som gör anspråk på att ha den rätta läran,
men frågan är vad som är sanning. Det finns något som verkligen
är sant. Då finns den sanningen antingen jag tycker om
den eller inte. Min egen åsikt blir då ganska betydelselös, eller
hur? Frågan är: Vad eller vem… har sanningen?
Jesus gör anspråk på att själv vara sanning. Han säger: Jag är
vägen till Fadern, jag är sanningen och jag är livet – det eviga
livet.

Joh. 14:6, 17:17, 1 Tim. 3:3-4

 

2. Det unika med Jesus

Jesus är unik. Du finner ingen som har gjort en liknande. handling.
Han är själv Gud, men istället för att kräva våra goda
gärningar för att ge oss evigt liv, så ger Han istället sitt eget liv
för oss. Istället för att komma ovanifrån och begära vår underkastelse,
så går Han ner till oss i mänsklig gestalt, lever under
våra villkor, och bär vår synd och vår skam. Och märkena
efter det har Han fortfarande kvar. Eller som någon har uttryckt
det..”ingen annan Gud har sår”! För många är detta faktum
det enda som behövs för att förstå att det är äkta kärlek! En
annan kommenterade: Ska jag tro på en Gud, då ska han
veta vad det är att vara människa! Och om det är något som
stämmer in på Jesus så är det väl det!

Fil 2:5-11, Matt 20:28, Rom 15:3, 1 Petr. 2:24

 

3. Din egen förmåga räcker inte!

Många människor hoppas att deras egna ansträngningar
att leva ett hederligt liv som goda samhällsmedborgare ska
räcka. Man tycker att man gör så gott man kan. Men ingen
människa – hur mycket hon än försöker kan någonsin nå upp
till Guds standard – fullständig helighet! Alla har syndat – och
alla av oss har gått miste om Guds härlighet. Det krävs syndfrihet
– fullkomlighet, och Bibeln säger att ingen är kvalificerad.
Vi får ta emot rättfärdigheten som en gåva – inte som förtjänst!
Det är det som är Guds nåd!

Ef. 2:8-9. Gal. 2:16, Rom 6:23, 2 Tim 1.9

Hur kan Jag Bli Frälst?

Hur kan Jag Bli Frälst?

A5

Hur kan man frälst? Hur ska man göra och vad krävs av mig?
Frågorna kan vara många, men svaret är faktiskt ganska enkelt!

Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre,
och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de
döda, då blir du frälst. Hjärtats tro leder till rättfärdighet
och munnens bekännelse till frälsning.
Rom.10:9-10

1. Ta emot förlåtelse för dina synder!

Det du behöver gör är att ta emot Guds förlåtelse för dina
synder. Det är synden som skiljer dig från Gud. Det räcker inte
med att ha kunskap om att han kan förlåta synd, du behöver
ta emot den i ditt hjärta. Jesus behöver få bli bli din personlige
Frälsare, din räddare.

Så fort du tagit emot Guds förlåtelse så blir du förlåten. På direkten.
Fullständigt.  Du tillhör då Jesus, det är inget svårt, det är som
att ta emot en gåva!

Så tacka så Jesus för att Han älskar dig och för att all
synd nu är borta! Detta är värt att lova Herren för i evighet!
Så här kan en frälsningsbön låta:

Tack Jesus för att du älskar mig. Tack att du dog på Golgata för
mina synder och att du uppstod igen för att ge mig evigt liv. Jesus
jag ber dig om förlåtelse för alla mina synder. Tack att du gör mig
fullständigt ren. Jesus jag bekänner dig som Herre och jag vill nu tillhöra
dig. Jag tackar dig att jag nu får va Guds barn! Från och med
nu så vill jag följa dig! Amen.

Ef.1:7, 1 Joh.1:9, Rom. 8:1,

2. Du kan inte lägga till något

Ofta tror vi att det inte kan vara så enkelt, det känns som om vi själva skulle
behöva lägga till något. Åtminstone anstränga sig lite… Men det går
inte att på något sätt förtjäna frälsningen. Bibeln säger att frälsningen
får vi av bara nåd!

Jesus dog för oss och tog vår synd just därför att det inte fanns en enda chans
för dig och mig att kunna frälsa oss själva. Vår förmåga räcker inte.
Bara tron på Jesus, att han dog och uppstod för din skull, räddar dig!

Joh 1:12, Kol. 1:13, Ps. 103:3, Matt. 4:17

3. Bekänn Jesus

Att bekänna sin tro hör till frälsningen. Med munnens
bekännelse befäster du din tro. Berätta för någon vän
om din omvändelse!

Nu börjar ditt nya liv med Jesus! Du kommer du att upptäcka
att Jesus är med dig för att hjälpa dig. Be till honom
varje dag, tacka honom för det han gjort för dig och
läs Bibeln. Ta också kontakt med en kristen församling eller en
kristen vän. Det är inte bra att leva ensam med sin tro.

Rom.10:9-10, Joh.10:10-15,

Ett Liv Med Mening

Ett Liv Med Mening

A6

Många undrar:Var kommer jag ifrån, varför kom jag hit
till jorden, och vad är det för mening med alltihop? Är
det bara att leva några år, arbeta, skaffa familj och sen inget
mer? En del människor känner sig väldigt övergivna vid den
tanken, och plågas av att inte finna någon mening med sitt liv.

Tjuven kommer bara
för att stjäla, slakta och
döda. Jag har kommit
för att de skall ha liv, och
liv i överflöd. Joh. 10:10

 

1. Du är inte en slump!

Vår tids tro på olika sekulara teorier om hur livet
kommit till, har skapat en fruktansvärd känsla av tomhet
och meningslöshet. Om det inte fi nns en tanke med att jag
är på jorden, hur blir livet då meningsfullt? Vem vill vara en
slump? Vem vill vara utslängd och ensam i en värld med så
mycket ont och mörkt? Vissheten om att det fi nns en Skapare
som skapat allt och som har en tanke med våra liv, ger livet
ett helt annat perspektiv. Vi är inte ensamma och övergivna
eller utan mål och mening. Gud vår Skapare har format oss
”övermåttan underbart” och har en gudomlig, och härlig plan
med allt Han skapat!

1 Mos.1, Ps.139:14-18, Jer.1:5, Gal.1:15-16,

 

2. Ett överflödande liv!

 

Gud hade aldrig tänkt att vi skulle leva ensamma, utan Honom.
Ingen människa är skapad att klara sig själv. Därför
är den viktigaste meningen med våra liv att ha gemenskap
med Gud. Bibeln säger att vi är ”kallade” till gemenskap med
honom. Han älskar oss och väntar på den dagen då vi vänder
oss till honom igen! Han har kommit för att vi ska få leva ett
verkligt innehållsrikt liv och inte ett liv i förvirring och meningslöshet.
Jesus säger själv att han har kommit för att ge oss liv – till
och med i överflöd!

I Kor 1:9, Joh.10:10, 1 Joh 5:12,

 

3.Gud har en plan för dig

Bibeln säger att redan innan du var född hade Gud tänkt
något om dig. Han har gett dig den personlighet du har
och har lagt ner i dig de gåvor och talanger som just du fått.
Det är ingen tillfällighet att du är skapad som du är! Därför har
också Gud en underbar plan med ditt liv, som Han bara längtar
efter att få föra dig in i! Han har inget intresse av att styra
dig som en robot, men Han vill ge dig inspiration och mod att
göra det som Han lagt ner i inuti dig! Våga söka Gud för ditt
liv, och du kommer att upptäcka hur viktigt och värdefullt ditt
liv blir!

Jes. 55:8-9, Jer.29:11, Sak.4:6, Fil 2:13