Den Stora Skilsmässan

A2

Gud skapade människan att leva i gemenskap med ho­nom. Det var hans syfte med hela skapelsen.
Men när människan släppte in synden så blev vår gemenskap med Gud och därmed vårt eviga liv förstört.

 

Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra,
och era synder döl­jer hans ansikte för er, så att han inte hör er.
Jes.59:2

 

Satan bedrog Adam och Eva

Adam och Eva visste att de skulle dö om de inte lydde Gud. Ändå lät de sig bedras av Satan som kom till dem i ormens skepnad. Satan hade själv blivit utslängd från himlen och var nu ute efter hämnd på Gud. Han ville inte att någon skulle lyda och tillbe Gud. De fick äta av allt utom av kunskapens träd på gott och ont. Om de åt av det skulle de dö, sa Gud. Det trädet stod där som beviset på människan fria vilja – Gud skapade inte en samling robotar, utan männniskor med förmåga att säga ja eller nej.
Men människan föll….. Hon föll för frestelsen att gå sina egna vägar – att inte följa Gud.

[AnythingPopup id=”2″]

 

  1. Det förödande resultatet

Resultatet blev att synden kom in i människosläktet och att gemenskapen med Gud blev förstörd. Människan blev förskjuten ut ur Edens lustgård. Hon kom ur planen för hela livet. Gemenskapen bröts inte för att Gud inte älskade människan längre, utan för att människans ande dog och därmed också möjligheten att umgås med Gud.När de båda ätit av frukten på trädet, så kom Gud som vanligt till dem, men då var Adam och Eva fyllda av fruk­tan för Honom. De kände skam, gömde sig bland träden och höljde sig med löv. Orenheten hade kommit in i deras liv. Från den här dagen kom synd, sjukdom, lidande och död in i världen. Allt ont i världen har sin rot i syndafal­let.

[AnythingPopup id=”3″]

Jes. 59.2, Rom 3:10, Rom 5:12,

 

  1. Alla har syndat

När Adam och Eva syndade, så dog deras andliga liv. Det var det livet som gjorde dem ett med Gud. Gud är Ande och den som vill komma till honom måste ha en levande ande. Men människans ande dog i syndafallet.Från den dagen kom synden in i världen och vi alla är på­verkade. Alla har syndat och gått miste om Guds härlighet säger Bibeln. Syndens lön är döden. Till och med naturen är under syndens förbannelse.Så här ser det ut – men det slutar inte här, tack och lov!Gud har berett en underbar utväg!

Rom 3:23, 6:23, 1 Joh.1:8-10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *