Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.engodgud.se.

Introduktion:

  1. Våra besökares integritet är mycket viktigt för oss, och vi är noga med att skydda den. Denna policy förklarar hur vi hanterar personlig information.
  2. Medgivande till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du först besöker vår hemsida tillåter oss att använda cookies varje gång du besöker vår websida.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem


Följande typer av personuppgifter kan samlas in, lagras och användas:

1. Information om din dator, inklusive din IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och version och operativsystem

2. Information om dina besök på och användning av denna webbplats, inklusive hänvisningskälla, besökstid, sidvisningar och webbplatsens sökvägar.

3. Information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-post-adress.

4. Information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida. För Exempel, ditt namn, profilbilder, kön, födelsedag, relation status, intressen och fritidsintressen, pedagogiska detaljer och sysselsättning detaljer. (Idag finns inte möjligheten att skapa egen profil, men det kan komma att bli fallet i framtiden)

5. Information som du anger för att skapa abonnemang på våra e-postmeddelanden och / eller nyhetsbrev.

6. Information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter använder du det. (Vi använder det för att kunna se var våra besökare kommer ifrån, kunna läsa statistik, förbättra nåbarheten för hemsidan etc.)

7. Information om allt du köper, tjänster du använder, eller transaktion du gör via vår hemsida, som inkluderar ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsuppgifter. (För tillfället finns det ej möjlighet till det och därför lagras inga sådana uppgifter, men det kan komma att finnas i framtiden.)

8. Information som du skickar till vår hemsida med avsikt att publicera det på internet.

9. Övriga personuppgifter du skickar till oss.

Användning av personlig information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för ändamål som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen. Vi kan använd din personliga information till följande ändamål:

1. Administrera vår hemsida och verksamhet

2. Anpassa vår hemsida till dig

3. Aktivera användningen av vissa tjänster på vår hemsida

4. Skicka varor som köpts via vår hemsida

5. Leverera tjänster som köpts via vår hemsida

6. Skicka sändningar, fakturor och betalningspåminnelser till dig, och samla in betalningar från dig.

7. Sända dig kommersiell information.

8. Skickar dig e-postmeddelanden som du har begärt.

9. Skicka oss vårt nyhetsbrev om du anmälde dig till det (du kan avsluta prenumerationen när som helst).

10.Sänd dig kommersiella annonser relaterad till vår verksamhet eller företag av tredje part som vi tycker kan vara av intresse för dig.

11. Att ge tredje parter statistisk information om våra användare.

12. Hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig relaterade till vår websida

13.Hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägeri.

14.Verifiera villkoren för användningen av vår websida. 15. Övriga användningar. Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida publicerar vi och använder den informationen i enlighet med den medgivande du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webbplats och kan anpassas med hjälp av sekretesskontroll på webbplatsen.

Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, lämna eller sälja din personliga information till någon tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring.

Mer information:

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

  1. Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.
  2. Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-             filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om             du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.  (Denna funktion finns inte just nu, men kan komma att finnas framöver.)

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

1. Information som vi samlar kan lagras, bearbetas och överföras mellan några av de länder där vi arbetar för att vi ska kunna använd informationen i enlighet med denna policy.

2. Information som vi samlar kan överföras till följande länder som inte har dataskyddslagar som motsvarar de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Förenta staterna, Ryssland, Japan, Kina och Indien.

3. Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet, i hela världen. Vi kan inte hindra användningen eller missbruk av sådan information av andra.

4. Du accepterar uttryckligen överföringen av personuppgifter som beskrivs i detta avsnitt

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

Kontakta mig via email: inger@engodgud.se

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

1. I detta avsnitt anges våra policyer och förfaranden för lagring av data, som är utformad för att säkerställa att vi överensstämmer med våra lagliga skyldigheter avseende retention och radering av personlig information.

2. Personliga uppgifter som vi behandlar för något ändamål eller ändamål ska inte hållas längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål eller för dessa ändamål.

3. Personuppgifter typ från Google Analytics kommer att raderas efter 26 månader.

4. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avsnitt G behåller vi dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter: en. i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag b. om vi anser att dokumenten kan vara relevanta för alla pågående eller prospektiva rättsliga förfaranden och c. för att etablera, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken).

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Vår webmaster har ansvaret för att skydda all information  på  https://www.engodgud.se

Säkerheten för din personliga information 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlusten, missbruk eller ändring av din personliga information.

2. Vi lagrar all personlig information du tillhandahåller på vår säkra sida (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som ingåtts via vår hemsida kommer att vara skyddad av krypteringsteknik.

4. Du erkänner att överföringen av information via Internet är naturligtvis osäker, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet.

5. Du är ansvarig för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vårt webbplats konfidentiell; Vi kommer inte att fråga dig för ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

I. Ändringar Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kolla denna sida ibland för att se till att du förstår något ändras till denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller genom det privata meddelandesystemet på vår hemsida. Dina rättigheter Du kan uppmana oss att förse dig med de personliga uppgifter vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att vara föremål för följande: 1. Betalning av en avgift; 2. Leverans av lämpligt bevis på din identitet, vi brukar acceptera en fotokopia av ditt pass certifierat av en notarie plus en original kopia av en räkningen. Vi kan komma att behålla personuppgifter som du begär i den utsträckning som det tillåts av lag. Du kan när som helst be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. I praktiken kommer du att alltid uttryckligen kunna ge ditt medgivande eller avsäga dig vår användning av din personlig information för marknadsföring,

Tredje parts webbplatser

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och uppgifter om tredje parts webbplatser. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för sekretesspolicy och praxis för tredje part parter.

Uppdatering av information

Vänligen meddela oss om den personliga informationen vi håller om dig behöver vara korrigeras eller uppdateras.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen ”ihållande” cookies eller ”Session” -kakor: en ihållande cookie lagras av en webbläsare och kommer att förbli giltig till dess fastställda utgångsdatum, om den inte löper ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Cookies innehåller inte typiskt någon information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan kopplas till informationen lagrad i och erhållen från cookies. båda session och ihållande cookies på vår hemsida

1. Namnen på de cookies som vi använder på vår hemsida och syftet med som de används, anges nedan: Vi använder Google Analytics och Adwords på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare Our third-party services:

Vi använder oss av Google Analytics för att samla in statistikuppgifter för hemsidan.

Cookies:

_ga GA1.2.951824633.1550942838 .engodgud.se / 2021-02-22T 17:30:44.000Z 29
_gid GA1.2.577083766.1550942838 .engodgud.se / 2019-02-24 T17:30:44.000Z 30

Denna websida ligger på one.com’s webhotell.  Här kan du läsa deras cookie policy: https://www.one.com/sv/info/riktlinjer-foer-cookies

Vi kommer att använda oss av  Aweber för emailservice.  Här kommer att komma upp en cookie lista när emailsservicen är igång.

De flesta webbläsare tillåter dig att vägra att acceptera cookies – till exempel:

I Internet Explorer (version 10) kan du blockera cookies med hjälp av Inställningar för cookiehantering som finns tillgängliga genom att klicka på ”Verktyg” ”Internet Options”, ”Privacy” och ”Advanced”;

I Firefox (version 24) kan du blockera alla cookies genom att klicka på ”Verktyg” ”Alternativ”, ”Sekretess”, välj ”Använd anpassade inställningar för historia” från rullgardinsmenyn och avmarkera ”Acceptera cookies från webbplatser”; och

I Chrome (version 29) kan du blockera alla cookies genom att öppna ”Anpassa och kontrollera” -menyn och klicka på ”Inställningar”, ”Visa avancerade inställningar ”och” Innehållsinställningar ”och välj sedan” Blockera ” webbplatser från att ställa in någon data ”under rubriken” Cookies ”. Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten hos många webbplatser. Om du blockerar cookies kan du inte använda alla funktioner på vår hemsida.