Gud är God – och Bara God!

B9

När man börjar lära känna Gud upptäcker man Hans godhet och barmhärtighet. Och Gud är inte kluven – inte både god och ond… Han är bara God!

 

Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Jak.1:17

 

1. Gud är bara GOD!

Många människor har sin egna tankar om Gud. Man har fått sin bild av Gud från sin uppväxt, sina erfarenheter osv, och många gånger är den bilden negativ. Det florerar många felaktiga bilder av Gud. Men även om vi människor har olika åsikter om Gud, så förändrar det inte vem Gud verkligen är, eller hur? Gud är den Han är i allafall.

Det enda ställe där du får en objektiv sanning är i Guds eget ord – Bibeln, och där beskrivs Gud som alltigenom god! Inte lite god och lite ond….utan Bara God! Hans vilja och Hans plan med dig har bara ditt bäst i åtanke. Han vill alltid hjälpa dig och göra sådant som är gott mot dig!

Jer. 29:11,Jes. 55:7-9, Joh.1:17-18, Joh.14:6-11, Joh. 17:17,

 

2. Jesus visade oss vem Gud är!

Gud vill att vi skall lära känna honom. Han har gjort mycket för att vi skall förstå vem Han är. Den tydligaste bilden av vem Gud är och Hans hjärta för människor visade sig i Hans son Jesus Kristus. När Han gick omkring här på jorden så gjorde han Guds gärningar. Han gjorde bara sådant som han såg Fadern göra! Så om man vill veta vem Gud är och vad han vill – se på Jesus! Och vad gjorde han? Han gick omkring gjorde gott mot människor och botade alla, står det i ordet!

Joh. 14:7 – 1 0 , Apg.10:38,

 

3. Jesus vann seger över det onda!

Vi har en fiende som har kommit för att stjäla det liv som Gud gett oss. Han hatar Gud och är enbart ute efter att förstöra för dig och alla som gett sitt liv till Jesus! Det är han som står för det onda i världen – inte Gud! Men på Golgata vann Jesus en fullständig seger över djävulen, det står i Bibeln att satan blev avklädd alla vapen.

Den kärlek som Jesus har till dig och mig, och som gjorde att Han var villig att dö för våra synder, den kärleken segrade över all ondska och allt mörker! Så vi behöver aldrig tvivla på om Gud vill oss väl eller inte! Det enda vi behöver göra är att se på det offer Jesus gjorde. Det visar att Han alltid vill och kan hjälpa dig i alla situationer. ”Han som inte skonade sin egen Son, hur skulle Han kunna annat än skänka oss allt med honom?” Gud är alltid på din sida!

Joh. 10:10-14, 1 Joh.3:8, Rom. 8:32-39, Kol.2: