Du Tillhör Himlen!

B6

Alla människor vill komma till himlen! Men bara den som tagit emot Jesus i sitt hjärta kommer dit! Bibeln talar så tydligt om att det finns EN väg som är öppen – Vägen heter Jesus. Den som gett sitt liv till Honom blir också medborgare i Hans rike.

 

Men vi har vårt medborgarskap i himlen! Fil. 3:20

 

1. Det blev stor glädje i himlen!

Den dagen du blev en kristen satte du fart på alla änglarna i himlen! Det står att änglarna jublar över en enda syndare som omvänder sig! Far har väntat på dig och nu har Han ställt till med fest! Du tillhör nu Guds Rike – himlen! Du är räddad från mörkrets rike och tillhör Guds älskade Sons Rike! Evigt liv fi ck du som gåva den dag du sa ja till Jesus, så ditt eviga liv har redan börjat! Din ande är av evig natur och du kommer att leva om du än dör! Känn dig välkommen hem!

Luk. 15:7, Luk.15:11-32, Joh.11:25-26, Rom. 6:23, Kol. 1:13

 

2. Hoppet

Jesus ville inte att hans lärjungar skulle var oroliga för vad som skulle hända efter det här livet. Han vill att vi skall veta i våra hjärtan att vi tillhör Honom för evigt. Känn ingen oro för det som kommer efter döden, för Han som är Herre över döden bor i dig! Gud har gett oss ett hopp, en visshet om evigt liv i vårt hjärta. Nåt vi är övertygade om. Den övertygelsen blir som en kraft och styrka för oss när livet ibland är tungt. Vi vet att oavsett vad vi möter, kommer det en dag att förändras.Men redan här och nu kan vi få uppleva himmel på jorden! Det eviga livet är att lära känna Gud, säger Bibeln. Redan nu får jag umgås med Honom som jag kommer tillbringa en hel evighet tillsammans med!

Joh.10:28, Joh.14:1-6, 1Petr. 1:3-4, 1Joh 5:11-13

 

3. Ditt hem i himlen!

Jesus förklarade för lärjungarna att Han skulle lämna dem och gå i förväg för att göra iordning rummen i himlen! Det innebär att det finns en plats iordninggjord för dig där…dörrskylten är redan upphängd! Där väntar Jesus på dig, och där väntar ditt himmelska arv! Där väntar också de som har gått före, de som här på jorden levde för Jesus! Hur det ser ut, ja, det kan vi få en glimt av i Bibeln, en plats utan död, utan sjukdom, utan sorg och smärta….. en obeskrivligt vacker plats där allt fungerar i fullkomlig harmoni. Och där får vi möta vår frälsare Jesus som räddat oss till evigt liv!

Joh.3:16-17, Joh. 11:25-26, 1Joh.5:11-12, Upp.22:1-5