Gud är Din Far Och Du är Hans Barn!

B5

Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. 1 Joh. 3:1

 

1. Du har fått rättighet att vara Guds barn

När synden kom in i världen förlorade du (och alla andra människor) rätten att tillhöra Gud och vara Hans barn. Gud älskade dig fortfarande, men kontakten med Honom var bruten. Nu är den upprättad igen, för genom den nya födelsen blir du Hans barn och inget kan längre hindra dig att ha gemenskap med Fadern!

Det spelar ingen roll hur din bakgrund ser ut och hur ditt liv sett ut. Allt som skilt dig från Gud är borta. Inom dig säger det nu: min ”pappa” , min Far! (det bibliska uttrycket ”Abba”) Nu hör du hemma hos Gud. Det är så många upplever frälsningen…jag har kommit hem! Och Gud som är en god Far, tar hand om sina barn när de sätter sin tro och tillit till Honom! Nu behöver vi inte längre frukta och vara oroliga.

Luk. 15:11-32, Joh. 1:12, Rom. 8:15-17, Ef.1:3-5, Gal. 4:6-7,

 

2. Din Far i himlen älskar dig!

Du är älskad! Precis som du är! Gud gav det bästa han hade till dig, nämligen Jesus. Genom att Han sände sin ende son att dö i ditt ställe visade Han verkligen hur mycket Han älskar dig!! Du är skapad till en underbar människa, unik och speciell! Visste du att Gud till och med räknat hårstråna på ditt huvud? Varje människa är formad av Skaparen som redan innan vi var födda visste att vi skulle bli till. Han formade oss i vår moders liv och skapade oss med ett syfte och ett värde, och vill leda dig in i en underbar framtid!

Ps. 139:13-17, Jer 29:11, Luk. 12:6-7Joh. 3:16, 1 Joh. 4:9-10,

 

3. Din Far har omsorg om dig!

Gud är vår himmelske Far! Precis som en jordisk Far vill ge allt gott åt sina barn, så vill Gud ge allt gott åt oss! Det tillhör det arv som vi fått del av som kristna. För en del människor kan det kännas svårt att kalla Gud för sin Far.

Om man har svåra erfarenheter från sin jordiska pappa, så kan det bli problem att tänka sig Gud som en Far. Men då skall du veta att din himmelske Far är fullkomlig. Precis sådan som en riktig Far ska va.  Han har inget av din jordiska pappas fel och brister, och han gör aldrig dig illa!

Gud vill att du skall lära känna honom som den gode Fadern som vill fylla dina behov på alla områden. Du behöver inte tveka att be Honom, för Han älskar dig ovillkorligt!

Matt.6:7-8, Matt 6:25-33, Matt 7:7-11, Rom 8:17, 32,