Allt Är Förlåtet!

B2

Förlåtelsen är grunden för hela den kristna tron! Ordet evangelium betyder egentligen ”ett glatt budskap”, och det är sannerligen vad det är! Ett glatt budskap om att alla våra synder är förlåtna genom vad Jesus gjort på Golgata!

Jag, jag är den som utplånar dina brott för min egen skull, dina synder minns jag inte mer.Jes. 43:25

 

1. Allt är förlåtet

Att vara frälst är att vara fullständigt förlåten. Oavsett vad man gjort i sitt liv! Här spelar ingen roll om synderna i våra ögon har varit stora eller små! I Jesus är vi renade och gjorda fria från all skuld! Allt det gamla är borta. Tänk så otroligt härligt! Du är inte längre en syndare, – du var en syndare, men nu är du frälst! Det är Jesus som i sin nåd har gett oss detta. Han tog alla våra synder på sig själv när Han hängde på korset. Nu är dom uppspikade där och ”vittnar inte längre emot oss!” Att vi får frälsningen och förlåtelsen av nåd betyder att vi aldrig nånsin kan förtjäna den, vi kan bara ta emot den som en fri gåva. Ef. 1:7-8, Ef. 2:4-5. 8-9, Kol 1:13-14, 2:13-14

 

2. Jesus förlåter alla mina synder!

Även om jag i Jesus är helt fri från synd, så innebär det förstås inte att jag är felfri! Jag syndar ju i alla fall, men får nu leva i Hans förlåtelse varje dag! När jag gör något som är jag vet är fel, så får jag bekänna det och vända om. Men jag är lika mycket Guds barn och lika mycket älskad av Gud, även om jag gör fel! Hans kärlek till oss är inte beroende av våra gärningar! Underbart, eller hur! På samma sätt som Jesus då har förlåtit oss, så måste vi också förlåta andra som har gjort fel mot oss. Det är jätteviktigt! Bibeln säger att om inte vi förlåter andra människor av hjärtat, så kan inte heller Gud förlåta oss!

Ps. 103:1-5, Matt. 6:12-15, Luk. 5:17-26, Kol. 3:13, 1Joh.1:9

3. Ingen fördömelse!

Ibland så blir vi lurade av våra känslor. Vår fi ende vill få oss att tänka på alla fel vi gjort och vill att vi skall känna oss fördömda av Gud. Men Jesus säger att om Han har förlåtit oss, så är vi fullständigt förlåtna. Våra gamla synder är borta! Gud vill inte att vi ska känna någon fördömelse eller någon skuld över det som vi bett om förlåtelse för. Någon klok har sagt att ”alla gamla synder är kastade i glömskans hav, och i det havet är det fi ske förbjudet! Så när gamla synder dyker upp i ditt huvud och i dina känslor, så säg högt för dig själv: Jag är förlåten genom Jesus!

Rom 8:1, Joh. 10:10, Gal.5:1, Hebr.8:12