Jesus Ger Dig Äkta Glädje

B10

Det finns en utbredd fördom (som vi kristna många gånger tyvärr varit med och skapat) som säger att det kristna livet är väldigt trist och tråkigt. Men inget kan vara mer fel! Livet med Jesus är fylld av glädje!

 

Ty Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. Rom.14:17

 

1. Det kristna livet är glädje

Den glädje som fi nns i livet med Jesus kommer av att han själv är glädje. Det är hans natur. När Han genom sin ande bor i oss så får också vi del av den glädjen! Djupast sett är det en inre tillfredsställelse som kommer av att jag tillhör Jesus och att livet nu fått en mening och ett mål. Mitt namn är skrivet i Livets bok! Den glädjen är inte beroende av yttre omständigheter, utan är en kraft på insidan av oss!

Gal.5.22, Luk.10:17-20, Fil.4:4

 

2. Gud vill att vår glädje ska vara fullkomlig!

Jesus beskrivs som den som är smord med glädjens olja! Jesus är glad och Han kom för att vi skulle få leva ett överfl ödande liv! Han vill att vi ska ha överfl öd av glädje, kärlek, frid, kraft och allt vad vi behöver. Om vi förblir i Jesus, säger Bibeln, det innebär att när vi läser Hans ord, när vi ber och har gemenskap med Honom osv. så kommer vår glädje att vara fullkomlig! Det är som en djup, inre tillfredställelse som kommer av att jag känner Gud.

Joh.10:10, Joh.15:1-11, Joh.16:23-24, Ps.45:8

 

3. Vi kan vara glada även när det är jobbigt!

Det kan ju låta konstigt, men vi kan faktiskt vara glada även när jobbiga saker händer! Den här glädjen är inte någon ytlig, hurtig attityd som jag lägger på mig, utan den glädjen är en styrka som kommer inifrån! Den bara finns där. Bibeln säger att när jag gläder mig i Gud, alltså när jag påminner mig om att

Han är med och tackar och prisar Honom varje dag, så får jag styrka mitt i det jobbiga! Det är en kraft som bär i allt. Hans glädje sitter på djupet och är inte beroende av omständigheterna. Istället så ändrar Han omständigheterna när jag ber till Honom!

Fil 4:4, Neh.8:10, 2 Mos.15.2, 1 Petr.1:6-9, Ps. 30:12-13