Du är född på nytt

B1

När du blev frälst hände det underbara saker med dig. Du kanske inte tycker att det märks så jättemycket, men Gud har redan gjort väldigt mycket i ditt liv!

“Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn; han ställde mina fötter på en klippa, han gjorde mina steg fasta, han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. ” Ps. 4:3-4

 

1. Du är född på nytt – av den Helige Ande!

När du sa ja till Jesus, blev du född på nytt. När du föddes av din mor var det till kroppen, men denna gång blev du född av den Helige Ande! Din ande var död men har nu fått ett helt nytt liv! Gud själv bor i dig, genom den Helige Ande! Det innebär att alla som är kristna har Guds Ande! Som du förstår kommer ju det att märkas på olika områden i ditt liv, och det är nu det stora äventyret börjar, nämligen att lära känna ditt nya liv i Jesus Kristus!

Joh. 3:3-8, Rom. 8:9-10, 1 Kor 3:16 , 1 Joh. 4:15,

 

2. Du har blivit en ny skapelse!

Det gamla livet är bakom och Gud har gett dig ett nytt liv. Det är inte något luddigt och diffust som har hänt, och det är inte bara någon religiös lära du har börjat att tro på, utan du har blivit en helt ny skapelse. Din ande var död, men nu har den fått liv. Du har naturligtvis samma personlighet kvar, och i spegeln ser du nog likadan ut (bara en ny glädje i ögonen…)men ditt inre har blivit förvandlat!

2 Kor. 5:17, Gal.4:6, Rom 8:15-16

 

3. Du har fått frid med Gud!!

Ordet frid är kanske ett ovanligt ord för dig, men Bibeln säger att när du blev kristen fi ck du frid med Gud! Innebörden har du kanske redan upplevt, nämligen att du känner dig lugn inombords. Du har fått ro i ditt inre. Det är vad de fl esta som blir frälsta på något sätt upplever . Det är något som blivit annorlunda. Det som hänt är att din relation med Gud nu är upprättad, och det ger harmoni i livet. Förresten..ordet frid betyder just harmoni! Denna frid är sådan att den består även om det är oroligt och jobbigt runtomkring. Precis som det är kav lugnt i stormens mitt, så kan vi vara fridfulla och trygga när det blåser omkring oss. Guds frid bor i oss!

Joh. 14:27, Rom 5:1