Jesus Öppnade Vägen till Gud!

A3

Människans gemenskap med Gud bröts i syndafallet, men tack och lov slutar det inte där! Omedelbart efteråt talar Gud om vad som ska ske och vad han kommer att göra för att rädda oss människor. Det fanns en plan, men den var mycket dyrköpt. Men Gud älskade oss så mycket att han ansåg det vara värt priset!

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Joh. 3:16

 

1. Gud gav oss en utväg

Gud visste vad som skulle ske och hade redan en plan. Faktum är att han avslöjar den strax efter syndafallet. Gud skulle sända sin egen son att bära vår synd. Vi behövde någon som var utan synd, som kunde träda in i vårt ställe. Någon som inte själv var befl äckad av syndafallet. Det fanns bara en som kunde bli den räddningen – nämligen Guds egen son, Jesus Kristus.

Kol.1:20-21, Ef.2:1-10, Rom. 5:17-19

 

2. Jesus tog ditt straff!

Gud kunde ha vänt oss människor ryggen och struntat i det faktum att vi alla gick förlorade. Han hade ju faktiskt redan gett oss chansen att säga ja eller nej till honom.. Men hans kärlek till oss gjorde att han gav sin ende son till att födas till jorden och sen dö för vår skull. Bibeln säger att den som inte visste av någon synd, blev gjord till synd för vår skull för att vi genom honom skulle få del av hans rättfärdighet. Jesus blev hånad och föraktad, man spottade på honom, och tryckte ner en krona av törnen på hans huvud. Han spikades upp på korset, och han dog. En profet vid namn Jesaja (som levde flera hundra år innan detta skedde) skrev så här: ”Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig……….Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid…” Jesus tog det straff som vi skulle haft!

Jes. 53:3-5, Matt 27:1-66

 

3. Han uppstod igen!

Jesus inte bara dog. Han uppstod också på den tredje dagen. Annars hade Hans död varit förgäves. Men döden kunde inte behålla Honom eftersom Han var utan synd! Nu har Gud gett möjlighet för var och en som tror på Jesus att bli förlåten och renad och få den brutna gemenskapen med Gud upprättad. Det är det Bibeln kallar frälsning. Nu kan du få komma till Gud! Nu kan du få ett evigt liv!

Matt 28:1-20, Apg 2:22-24, Joh. 11:25-26