Du är älskad av Gud!

A1 Många människor undrar idag om Gud finns. Och om han finns – bryr han sig då om mig? Är han överhuvud­taget intresserad av mig, av min familj och mina om­ständigheter? För de flesta människor känns Gud väldigt långt borta. Men sanningen är den att Han istället är väl­digt nära. Och han älskar varenda människa. […]

Den Stora Skilsmässan

A2 Gud skapade människan att leva i gemenskap med ho­nom. Det var hans syfte med hela skapelsen. Men när människan släppte in synden så blev vår gemenskap med Gud och därmed vårt eviga liv förstört.   Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döl­jer hans ansikte […]

Jesus Öppnade Vägen till Gud!

A3 Människans gemenskap med Gud bröts i syndafallet, men tack och lov slutar det inte där! Omedelbart efteråt talar Gud om vad som ska ske och vad han kommer att göra för att rädda oss människor. Det fanns en plan, men den var mycket dyrköpt. Men Gud älskade oss så mycket att han ansåg det […]

Jesus – Enda Vägen Till Gud

A4 Finns det då verkligen bara en väg till Gud? Man vill ju gärna tro att “var och en blir salig på sin tro”. Att det borde räcka att man tror på något, eller att man försöker att göra sitt bästa….. Vad säger Bibeln? Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till […]

Hur kan Jag Bli Frälst?

A5 Hur kan man frälst? Hur ska man göra och vad krävs av mig? Frågorna kan vara många, men svaret är faktiskt ganska enkelt! Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst.   Hjärtats tro […]

Ett Liv Med Mening

A6 Många undrar:Var kommer jag ifrån, varför kom jag hit till jorden, och vad är det för mening med alltihop? Är det bara att leva några år, arbeta, skaffa familj och sen inget mer? En del människor känner sig väldigt övergivna vid den tanken, och plågas av att inte finna någon mening med sitt liv. […]

Du är född på nytt

B1 När du blev frälst hände det underbara saker med dig. Du kanske inte tycker att det märks så jättemycket, men Gud har redan gjort väldigt mycket i ditt liv! “Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn; han ställde mina fötter på en klippa, han gjorde mina steg fasta, han lade […]

Allt Är Förlåtet!

B2 Förlåtelsen är grunden för hela den kristna tron! Ordet evangelium betyder egentligen ”ett glatt budskap”, och det är sannerligen vad det är! Ett glatt budskap om att alla våra synder är förlåtna genom vad Jesus gjort på Golgata! Jag, jag är den som utplånar dina brott för min egen skull, dina synder minns jag […]

Bönen- Din Gemenskap Med Gud!

B3 När man är frälst är man aldrig ensam, för Gud har lovat att alltid vara med den som tillhör Honom. Du kan varje dag be och ha gemenskap med Gud, och Han lyssnar på dig. Han älskar dig och är mån om dig på alla sätt. Och Herren är den som går framför dig, […]

Bibeln – Boken där Gud Talar till Dig

B4 Det är Guds vilja att tala till dig. Han har så mycket att säga dig. Han vill berätta vem Han är och vill att du skall lära känna Honom. Han vill också att du ska förstå och lära känna Hans vilja med ditt liv! Gud kan tala på många olika sätt, men han talar […]

Gud är Din Far Och Du är Hans Barn!

B5 Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. 1 Joh. 3:1   1. Du har fått rättighet att vara Guds barn När synden kom in i världen förlorade du (och alla andra människor) rätten att tillhöra Gud och vara Hans barn. Gud älskade dig fortfarande, men […]

Du Tillhör Himlen!

B6 Alla människor vill komma till himlen! Men bara den som tagit emot Jesus i sitt hjärta kommer dit! Bibeln talar så tydligt om att det finns EN väg som är öppen – Vägen heter Jesus. Den som gett sitt liv till Honom blir också medborgare i Hans rike.   Men vi har vårt medborgarskap […]

Välkommen till Familjen!

B7 Att vara kristen är att vara del av en ny familj! Guds familj! Här fi nns en ”salig blandning” av olika slags människor, med olika sätt att uttrycka sin tro, men med ett gemensamt: Vi har samme Far och vår ”storebror” heter Jesus!   Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus […]

Bekänn din tro för andra

B8 Ibland kan det kännas nervöst när man ska berätta för andra att man börjat tro på Jesus. Man undrar vad folk ska säga och hur dom ska reagera. Men bekännelsen är en självklar del av tron på Jesus. Min tro blir starkare när jag berättar om den för andra!   Ty om du med […]

Gud är God – och Bara God!

B9 När man börjar lära känna Gud upptäcker man Hans godhet och barmhärtighet. Och Gud är inte kluven – inte både god och ond… Han är bara God!   Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. […]

Jesus Ger Dig Äkta Glädje

B10 Det finns en utbredd fördom (som vi kristna många gånger tyvärr varit med och skapat) som säger att det kristna livet är väldigt trist och tråkigt. Men inget kan vara mer fel! Livet med Jesus är fylld av glädje!   Ty Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje […]