Att Möta Svårigheter Nr 1

Hur möter man svårigheter?

Alla råkar vi någon gång på svårigheter i livet. Ibland blir vi missmodiga och hänger med huvudet, när vi egentligen skulle se att just den här situationen skulle kunna bli en riktig välsignelse från Gud!

Sanningen är ju den att Gud gett oss strategier att möta varje svårighet. Några principer kan vi hämta från Josua bok, när Israels folk skulle inta Jeriko. Gud sa till Josua: Se, jag har gett Jeriko med dess kung, med dess tappra stridsmän, i din hand. Han lovade att staden skulle bli besegrad!

Läs: Josua 6:1-5


Principer:

  • Guds kraft är alltid starkare!

Jer. 32:27

Ofta när vi står mitt uppe i problemen undrar vi när Gud egentligen tänker gripa in. Men ingen utmaning i livet är större än Guds kraft. Hur stora problemen än är, så är Gud större!

  •      Tappa inte modet!

Ibland tappar vi modet i våra svårigheter, men det finns det ingen anledning till! Orsaken till missmodet kan vara:

  1. Vi ser mer på problemen än på Gud. Ju mer vi stirrar på problemet, desto större blir det! Bara när vi ser det från Guds perspektiv blir bilden riktig!
  2. Vi fokuserar mer på våra egna resurser än på Guds. Allt verkar omöjligt när vi bara ser våra egna begränsningar.
  3. Vi är mer fokuserade på hindren, än på möjligheterna.  I ljuset av Guds perfekta plan så är varje utmaning en ny möjlighet för Gud att visa sin härlighet!
  •      Gud verkar i våra problem även om vi inte ser det.

Det är alltid ett misstag att tro att Gud inte gör något. Vi får lita på att det är fullt tillräckligt att förtrösta på Gud i svåra situationer, man måste inte se allt han gör! Vi behöver lära oss konsten att vänta på Herren!

  •      Gud vill ge oss instruktioner

Gud talar till oss i våra hjärtan. En av Guds Andes uppgifter är att uppenbara Faderns vilja för oss. Han vill tala om för oss hur vi ska göra i olika lägen. Vi behöver ibland lära oss att be om ledning i varje situation. Han kanske vill att vi skall lägga av något i våra liv osv.

Gud är den som gör upp planen inte vi! Gud gav Josua noggranna instruktioner när staden skulle intas. Det ”enda” Josua behövde göra var att lyda! Vi behöver aldrig tveka att be Gud leda oss – det är ju vad han vill att vi ska göra!

     Varför tvekar vi ibland att lita på Gud?

Gud vill ju verkligen att vi skall lita på honom, varför tycker vi det är så svårt ibland?

  1. Man måsta vara modig. Gud sa till Josua vid 3 tillfällen: Var frimodig och oförfärad!
  2. Behöver vara uthållig! Gud har sin tidsplan!
  3. Vi behöver tro! Behöver lära oss att vandra i tro och inte efter det vi ser!

Samtalsfrågor:
Är det svårt att alltid lita på Gud?
Vad är det som frestar dig att tappa modet?
Hur gör du för att ”hålla ut” och vänta på bönesvaret?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *